Praeities nelaisvėje

Mūsų gyvenimas unikalus, jis kupinas įvykių, emocijų, pergyvenimų ir prisiminimų. Kažkas juos rūpestingau saugoja, kažkas su džiaugsmu įsileidžia į savo gyvenimą, o kažkam prisiminimai sukelia įtampą, išprovokuoja negatyvius jausmus ir neleidžia džiaugtis dabartimi. Kaip praeitis įtakoja mūsų gyvenimą? Kodėl ji…