Patogus žmogus

Ką reiškia būti visiems patogiu? Tai reiškia uždrausti save jausti ir išgyventi tai, ką išgyveni iš tikrųjų, o demonstruoti tik tai, ką tavyje nori matyti kiti. Tai reiškia būti chameleonu, prisitaikyti ir visada kalbėti, ką išgirsti iš tavęs norisi kitiems.…