Kam Giltinei dalgis?

-Jūs kalvis? Balsas už nugaros pasigirdo taip netikėtai, kad kalvis net krūptelėjo. Be to, jis negirdėjo, kad kažkas būtų pravėręs duris ir įžengęs vidun. -O belstis neišmokote? – grubiai atsakė, pyktelėjęs ir ant savęs, ir ant landaus kliento. -Belstis? Hm……