Jeigu su jumis blogai elgiasi, pasižadėkite sau šiuos dalykus

Jeigu kažkas su mumis blogai elgiasi, turime tris variantus: reaguoti į tai su protu, kentėti arba reaguoti agresyviai. Kontroliuoti emocijas tokiose įtemptose situacijose nėra lengva. Kai su mumis elgiasi blogai, nepagarbiai ar netgi grasina, tučtuojau įsijungia konkrečios smegenų sritys, susijusios…