Atpirkimo ožys. Kas juo tampa ir kodėl

Bet kokioje bendrijoje esama žmonių, kurie atsiduria hierarchijos viršuje. Juos gerbia, jie įtakingi, turi autoritetą. Taip pat yra ypatinga kategorija žmonių, kuriuos sąlyginai galima pavadinti „atpirkimo ožiais“. Ir tiems, kurie dėl pačių įvairiausių priežasčių, patenka į šią nišą, išsikapstyti iš jos būna ne taip jau ir paprasta.

Kokia šio vaidmens atsiradimo priežastis? Bet kuriam kolektyvui reikalingi nariai, kuriems galima būtų suversti visas negatyvias emocijas, o kartais ir padaryti kaltais dėl viso kolektyvo problemų. Ypač ryškiai tai pasireiškia nedarniuose, konfliktiškuose kolektyvuose, neretai – šeimose. Tinkama kandidatūra netyčia patenka į konkrečias situacijas, o visi kiti kolektyvo nariai, net nesusitarę, elgiasi atitinkamai – suverčia kaltę būtent šiam žmogui ir ima žvelgti į jį iš aukšto. Pažįstama situacija? Esmė čia ta, kad šis žmogus panaudojamas kaip žaibolaidis negatyvioms emocijoms sugerti, jis atlieka ganėtinai svarbų kolektyvui vaidmenį. Žmonės, deja, nėra tobuli ir kartais jiems iškyla poreikis permesti dalį atsakomybės kitam žmogui arba pasiteisinti susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Ir čia kaip tik pasipainioja žmogus, kurį bendrija paverčia atpirkimo ožiu.

Tačiau anaiptol ne kiekvienam žmogui galima primesti tokį vaidmenį. Šis vaidmuo prilimpa žmogui, neretai – labai ilgam laikui, tačiau kartais kandidatas į atpirkimo ožius padaro kažką tokio, kas išstumia jį iš kandidatų rato, nežiūrint į visas kolektyvo pastangas.

Išsiaiškinkime, kokios žmogaus savybės leidžia patekti jam į kandidatus, o kokios neleidžia.

SAVĘS NEVERTINIMAS

Viena svarbiausių savybių, kurias galima pastebėti atpirkimo ožių charakteryje, yra savęs nuvertinimas. Jie jau patys yra pasirengę, kad aplinkiniai jų negerbtų, kadangi jaučiasi nepilnaverčiais. Priežastimi gali tapti nepalanki situacija šeimoje ar traumuojantys pergyvenimai bendraamžių kolektyvuose.

UŽSLĖPTOS AMBICIJOS

Bet kuris atpirkimo ožys, be to, kad save nuvertina, turi labai stiprų troškimą užimti aukštą statusą kolektyve, pajausti savo pranašumą kitų atžvilgiu. Šitas troškimas susiformuoja kaip atsvara realiai jo padėčiai žmonių bendrijoje – atstumto, nepriimto į bendriją žmogaus vaidmeniui. Kitaip sakant, svarbiausiu poreikiu tampa ne tiek noras užimti aukštą vietą hierarchijoje, kiek siekis pranokti kitus.

O toliau prasideda įdomiausia. Kaip aplinkiniai žvelgia į žmones, kurie, iš vienos pusės, savęs nevertina, o iš kitos – nori jaustis pranašesniais už aplinkinius? Toks žmogus negerbiamas, kyla noras „pastatyti jį į vietą“, kuo kolektyvas su didžiausiu malonumu tučtuojau ir užsiima, tenkindamas jau savus poreikius.

NEPAGARBA KITIEMS ŽMONĖMS

Atpirkimo ožys piktas ant viso pasaulio ir ant jį supančių žmonių nejaučia niekam pagarbos ir, juo labiau, meilės. Tai dar viena charakteristika žmonių, patenkančių į šitą nišą. Jie nesėkmingai stengiasi išspręsti vidinį konfliktą, svajodami kada nors ateityje žvelgti į aplinkinius taip, kaip dabar aplinkiniai žvelgia į jį.

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAIParašykite komentarą