Atsargiai! Smegenų inžinieriai!

Psichologas – labai madinga šiais laikais profesija. Neduok pavalgyti – tik leisk pasikrapštyti kieno nors smegeninėje.

Kuo gi skiriasi blogas psichologas nuo gero?

Blogo psichologo ideologiją labai gerai suformulavo Gustavas Floberas. „Ponia Bovari – tai aš“. – pasakė jis kartą apie pagrindinę to paties pavadinimo romano heroję. Faktiškai jis čia atskleidė rašytojo kūrybinės laboratorijos paslaptį. Įdėti į herojų savo jausmus, savo pasaulio matymą – būtent taip kūrėjai konstruoja meninius vaizdinius.

Lygiai taip pat dirba ir blogas psichologas. Jis „apdovanoja“ pacientą savais jausmais, sava pasaulėžiūra, savo pasaulio jautimu. „Gyventi reikia štai taip!“ – sako jis, apibendrindamas savo nuosavą požiūrį į gyvenimą. Tie, kurie asmeniškai jam – blogam psichologui – pasirodė esantys įkandami pagal charakterį, asmenybės savybes ir ypatumus.

Blogas psichologas faktiškai transplantuoja pacientui savo paties asmenybę ir paleidžia į pasaulį: „Va taip ir gyvenk!“ Nesunku susiprotėti, kad po tokios operacijos jo pacientai pasiskirsto į dvi nelygias dalis.

Mažesnė dalis – tai tie, kurie savo asmenybės charakteristikomis panašūs į tuos psichologus, ir jiems jų rekomendacijos tinka. Kur kas didesnė dalis – tie žmonės, kurie savo psichologiniu tipu smarkiai skiriasi nuo psichologo, ir jiems belieka kuo greičiau pamiršti visas tas pasakas, kurių pripasakojo psichologas, ir gyventi toliau, kaip gyveno.

Visiškai kitaip veikia geras psichologas. Jį galima palyginti su mokslininku entomologu. Jis kruopščiai ir su meile susipažįsta su nepaprastai margu vabalėlių pasauliu, išsiaiškina apie juos viską iki smulkmenų. Kokioje ekologinėje nišoje kiekvienas jų gyvena, kokie yra jų priešai, kaip jie nuo tų priešų ginasi, kaip patys puola, kokios yra jų stipriosios pusės, o kokios – silpnosios…

Svarbiausia geram psichologui – suprasti pacientą, išsiaiškinti, kokiai rūšiai jis priklauso. O toliau jau galima pradėti koreguoti mąstymą ir, kas svarbiausia – šio konkretaus asmens gyvenimo būdą, šalinant tai, kas tam asmeniui nebūdinga ir nukreipiant jį ten, kur jam bus pačios geriausios sąlygos.

Kitaip sakant, geras psichologas duoda pacientui tas rekomendacijas, kurios pagrįstos išimtinai charakteristikomis, kuriomis pasižymi tasai konkretus žmogus. O ne tuo, kaip pats psichologas įsivaizduoja, kas yra gerai ir blogai. Ir labai galimas daiktas, kad skirtingiems pacientams geras psichologas duos absoliučiai priešingas rekomendacijas, jei paaiškės, kad tiedu žmonės yra visiškos priešingybės pagal savo charakterius.

Dėl to bet kokie bendri, visiems taikomi patarimai, kuriuos duoda psichologas, liudija, jog tai – blogas psichologas. Ir nuo jo reikia laikytis kuo toliau.

Šaltinis