Atsargiai su moterimis. Įtikti joms neįmanoma

Vyras vėlai grįžta iš darbo – „Meilužę įsitaisei, kuily neraliuotas?!“

Vyras anksti grįžta iš darbo – „O kas už tave dirbs, tinginių panti?!“

Vyras labai daug dirba – „Dar neaišku kas ten per darbas!“

Vyras mažai dirba – „Šeimos neišmaitinsi, išgama!“

Vyras gauna mažai algos – „Su tavo alga net katino neišmaitinsime!“

Vyras gauna daug algos – „Įsivaizduoju, kiek nuslėpei nuo manęs, šitiek gaudamas!“

Vyras daug gauna, bet mažai dirba – „Aš ne už bandito tekėjau!“

Vyras mažai gauna, bet daug dirba – „Tokių kvailių dar paieškoti reikia, kad už šituos pinigus artų kaip juodas jautis“

Vyras daug dirba ir daug gauna – „Šitiek gauni, o žmona su tais pačiais kailiniais trečią dieną vaikšto!“

Vyras nepadeda namuose – „Aš tau ne tarnaitė!“

Vyras padeda namuose – „Geriau ant sofos drybsotum, po ranka nesimaišęs!“

Vyras nedovanoja gėlių – „Kaip anytos gimtadienis – tai jai ištisi glėbiai!“

Vyras dovanoja gėles – „Kaimynas saviškei ištisą gėlyną po langais pasodino, o šitas tris gvazdikus atitempti nepatingėjo!“

Vyras nekužda švelnių žodelių – „Teisingai mama sakė, jie tik iki vestuvių tokie angeliukai!“

Vyras kužda jai meilius žodelius – „Kokia šliundra tave tokių žodžių išmokė?!!!“POPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI