Paleisti

Paleisti – nereiškia liautis rūpintis, tai reiškia nedaryti kažko vietoje paties žmogaus. Paleisti – nereiškia atsitverti nuo artimo žmogaus siena, tai reiškia pripažinti kitam žmpgui teisę priimti savarankiškus sprendimus, netgi jei jie atrodo klaidingi. Paleisti – reiškia nepataikauti blogiems įpročiams,…

Nuoskauda

Nuoskauda – tai toks mažas ir simpatiškas žvėrelis. Iš pažiūros visai nekenksmingas ir nepiktas. Ir jei teisingai su juo elgsimės, nieko blogo nepadarys. Nuoskauda, jei neįsileisime jos į namus, puikiausiai gyvena laisvėje ir niekada nieko nepuola. Tačiau kai pabandome Nuoskaudą…