Kenksminga pernelyg rimtai žiūrėti į gyvenimą

Galvoti, spėlioti: „paskambinti ar nepaskambinti?“, „parašyti ar neparašyti?“, „pasakyti ar nepasakyti?“ – labai kenksmingas užsiėmimas. Kenksmingas todėl, kad vagia jūsų laiką. Dėl to, kad visi šie apmąstymai atitraukia jūsų dėmesį nuo išties svarbių dalykų: santykių, jausmų, vaikų, darbo. Galvoje susikuriamas…

Visi mes beviltiškai sergame

Mūsų pasaulis – dvasiškai pasiligojusių žmonių pasaulis. Ta prasme, kad daugumos mūsų širdys sužeistos, kraujuoja ir beveik kiekvienoje iš jų žiojėja gili žaizda. Į šias žaizdas mes nekreipiame dėmesio, esame linkę kreipti dėmesį į viską, išskyrus savo pačių skausmą. Tokia…

Kas iš tikrųjų yra laimė?

Laimė nesusijusi su mūsų šeimyniniu ar nešeimyniniu statusu. Kalba ne apie tai, ar užmiegate vienas, ar miegate kažką apsikabinęs. Laimė neturi nieko bendro su tuo, ar jau susiradote savo žmogų, ar vis dar ieškote. Laimė apskritai neturi nieko bendro su…

Be galo teisingi žodžiai

Kai mirė Džordžo Karlino žmona, žinomas aštunto-devinto dešimtmečio aštrialiežuvis ir satyrikas parašė šiuos neįtikėtinai teisingus žodžius, kurie išliko teisingi ir mūsų dienomis. Mūsų laikmečio paradoksas – mes turime aukštus pastatus, tačiau labai žemą pakantumą, plačias magistrales, tačiau siaurus požiūrius. Mes…

Mes persismelkę nuodais

Mes augame nuodingoje kultūroje, kurioje tiek daug skausmo ir nuvertinimo. Vietoje palaikymo – vertinimai, vietoje pasitikėjimo – atstūmimo baimė, vietoje nuoširdžių tėviškų jausmų – pamokslai ar abejingumas, vietoje atvirumo pasauliui – nepasitikėjimas, vietoje draugystės – varžymasis ir konkurencija, vietoje tikslų…

Tik tu pats gali viską pakeisti

Nesakyk: „Aš nelaimingas meilėje“. Sakyk: „Aš negaliu sudominti savimi mylimo žmogaus. Nesakyk: „Mane išdavė“. Sakyk: „Aš patikėjau tuo, kuriuo nevertėjo pasitikėti, o jis pasirodė esąs gudresnis už mane“. Nesakyk: „Mane visi gniuždo“. Sakyk: „Aš leidžiu, kad žmonės su manimi nesiskaitytų“.…

Laiku išeiti

Išeikite laiku. Namo, net jeigu ten jūsų niekas nelaukia, iš siautulingo vakarėlio, iš svečių, išeikite iš nemalonių santykių ir kenksmingų įpročių. Išeikite iš depresijos ir niūrių minčių, sunkių prisiminimų, išsisėmusių santykių, kurie jus gniuždo, išeikite nuo žmogaus, kuris yra greta…