Gimstamumo-didinimas-kaip-atsakas-elito-planams

Gimstamumo didinimas kaip atsakas elito planams

Norėtųsi panagrinėti gimstamumo didinimą ne destruktyvios sistemos požiūrių, atseit – tai chaotiškas procesas, kurį reikia sustabdyti, o alternatyviu aspektu. Kodėl vyksta gimstamumo didėjimas, ir būtent tuose regionuose, kuriuos priimta laikyti atsilikusiais? Juk degeneratyvinės sistemos požiūriu, tos, kurią sukūrė saujelė perėjūnų, apsiginklavusių „spausdinimo staklėmis“, gimstamumo didėjimas žengia koja kojon su gyvenimo lygiu. Neva žmonės pradeda gyventi geriau šiuolaikiniame pasaulyje, dėl to ir gyventojų prieaugis toks, koks yra, tačiau tai, kaip jau įprasta – eilinis elito melas. Elito, kuris visokeriopai stengiasi įgrūsti bet kurį procesą į savo apgailėtinos pasaulėžiūros rėmus.

Realiai gi gimstamumas smunka ten, kur visuomenė patiria maksimalią destruktyvią šiuolaikinės sistemos poveikį. Ten didėja gerovė, žmonės gyvena geriau, tačiau dėl jiems įpirštų melagingų vertybių jie apskritai atsisako daugintis. Kas gi tai daugiau gali būti, jei ne paties civilizacija vadinamo organizmo sutrikimas? Civilizacija tarsi šaukia mums: pasižiūrėkite, kur veda tos vertybės, kurias diegia išsigimęs elitas!

Natūrali organizmo-civilizacijos gynyba, susidūrus su tokiais žmonėmis, pavirtusiais dvasiniais luošiais – jų dauginimosi sustabdymas. Tai suprato destruktyvios sistemos autoriai ir aktyviai ėmėsi luošinti tą rasę, uri ypatingai jiems pavojingą – europiečius, baltuosius. Nes ji labiausiai išsivysčiusi šiuo metu ir sugeba įžvelgti įvykių esmę – taip jau susiklostė. Dėl to elitas, susirūpino savo parazitinės sistemos išsaugojimu būtent nuo šios grėsmės. Jiems pavojų kelia ne tiek sparčiai gausėjantys azijiečiai, kiek naikinamos europiečių rasės likučiai.

Labiausiai sistema bijo baltosios rasės atstovų gimstamumo sprogimo, vadinasi, būtent europiečiams reikia aršiausiai piršti apgaulingas vertybes, kurios paskui bus deleguojamos visame pasaulyje kaip pavyzdys, ką reikia daryti, kad taptum „pasiekęs sėkmę“. Tokiu būdu, apsitelkusi žalius popieriukus, sistema stabdo į pažangą labiausiai linkusią mūsų rasę. Sveikas dvasingumas pakeičiamas degeneratyvia ideologija.

Ir štai vaikų turėti jau nebemadinga, o madinga būti homoseksualistu. Madinga tuoktis su kitos rasės atstovu – atseit, egzotika. Madinga būti egoistu… Ir dar ištisa puokštė degeneratyvių taisyklių, kurios brukamos europiečiams, kad jie greičiau susinaikintų. Tokiu būdu sistema nušauna du zuikius – sumažina iki saugaus lygio baltųjų gyventojų skaičių ir įperša „sėkmingų žmonių“ kultą kitoms, ne tokioms pavojingoms rasėms. Ir štai jau sekanti rasė aktyviai mėgdžioja „auksinio milijardo išrinktuosius“ ir perima atseit jų civilizacines normas, kurios nuves ją į pražūtį.

Sistema įdiegia į visuomenę chaoso teoriją, atseit, kosmose – chaosas, Žemėje – chaosas, dėl to jį reikia kontroliuoti. Tai, kad tokius kliedesius gali sugalvoti tik žmonės su visišku chaosu galvose, jiems nesuprantama. Priešingu atveju jie suvoktų, kad tokio užsiėmimo rezultatas gali būti tik vienas – globalinė civilizacijos savižudybė.

Galima pasiremti viena analogija, kurios pagalba organizmas-civilizacija ginasi nuo tokios destruktyvios veiklos. Gimstamumo pliūpsnis – tai civilizacijos-organizmo atsakymas į progresuojantį degeneratų skaičiaus augimą. Degeneratų, kuriuos išauklėja sistema ir kurie siekia tą organizmą sunaikinti. Kadangi sistemos tikslas – luošinti žmones ir paversti juos degeneratais su iškreipta pasaulėžiūra ir iškreiptu pasaulio matymu, iškreiptomis vertybėmis ir iškreiptais siekiais, tai organizmas-civilizacija stengiasi apsiginti nuo jų vis didesniais kiekiais naujų sveikų „ląstelių-žmonių“. Jie ateina į šį pasaulį kaip kovotojai su degradacija ir sistema jau nebegali susidoroti, nebegali kontroliuoti vis didesnės armijos naujai atvykusiųjų. Ji negali įbrukti melagingos švietimo ir auklėjimo metodikos pagalba iškreipto pasaulio matymo absoliučiai visiems, be to, 53% pasaulio gyventojų nepasiduoda sistemos įtakai.

Dėl to, kad būtų išsaugota sistema, elitas priėmė sprendimą mažinti planetos gyventojų skaičių. Pasitelkus tokias teorijas kaip resursų ir maisto produktų stygius bei kitus panašius išsigalvojimus, buvo įteigta idėja, kad gyventojų skaičiaus mažinimas – tai gyvybiškai svarbi akcija civilizacijai išsaugoti. Realiai gi nepriklausomi mokslininkai jau įrodė, kad planeta be vargo gali išmaitinti 100 milijardų žmonių, jei bus teisingai sutvarkyta ekonomika ir resursų paskirstymas. Kas įdomiausia, prie tokios sistemos gimstamumas natūraliu būdu sumažės, kadangi „kovotojų“ armijos civilizacijai-organizmui daugiau nebereikėtų. Taip kad darosi aišku, jog gyventojų skaičiaus mažinimas šiandien reikalingas elito triumfui kontroliuojamos vergų masės atžvilgiu. Ir pastarųjų skaičius turi būti ne didesnis nei, tarkime, milijardas. Tokiu atveju globalinio suicido procesą galės kontroliuoti nemąstantys zombiai-valdininkai.

Tačiau harmonijos ir beribės visatos vystymosi dėsniai kliudo šiam procesui, pagal šiuos dėsnius tokia veikla yra ne kas kita kaip vėžio auglys, kurį reikia arba išgydyti, pasitelkus į pagalbą naujas, sveikas ląsteles, arba pašalinti. Tai, kas vyksta dabar, o būtent – kliudantis gydymui elitas, leidžia kalbėti apie tai, jog pasirinktas globalinio suicido kelias.

Stulbina elito, kuris užsiima šia veikla ir gyvena komfortiškose šio skęstančio laivo kajutėse. Iš visko sprendžiant, jų dvasinio atbukimo laipsnis neleidžia jiems suvokti, kas vyksta, neleidžia „išeiti ant denio“ ir pamatyti savo akimis, kad netrukus laivas panirs į dugną drauge su jais, jų šeimomis, giminaičiais, partijomis, prezidentais, įvairaus plauko masonais ir kitais užkulisių veikėjais.

Sveikoms „ląstelėms“ verta susivienyti, kol dar ne vėlu ir perimti laivo šturvalą į savo rankas, priešingu atveju išprotėję globalizatoriai sėkmingai užbaigs savo misiją, kurios tikslas – išvalyti planetą nuo žmonių.

wwwLeave a Reply