Ką gi jūs darote?

Neseniai kaip specialistė dalyvavau tėvų konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie tai, kodėl vaikai bėga iš namų. Aptarinėjamos buvo daugiausiai įvaikinančios šeimos, tačiau ši tema aktuali ir normalioms. Be to, nėra didelio skirtumo, ar ta šeima pilnavertė, ar ne.

Pagal visus žanro kanonus yra septynios vaikų bėgimo iš namų priežastys, jos daugiausiai susijusios su nedarniomis šeimomis ar su tomis, kuriose kultivuojamas smurtas. Tačiau dvi priežastys susijusios su visiškai normaliomis, taip vadinamomis padoriomis šeimomis, kur yra abu tėvai ir jiedu pakankamai materialiai apsirūpinę. Šios priežastys – tai arba pasipriešinimas hiperglobai, arba pernelyg dideli reikalavimai vaiko atžvilgiu.

Panagrinėkime šiuodu punktus kiekvieną atskirai.

Pradžiai norėčiau prisiminti vieną istoriją, kurios dalyve tapau visiškai atsitiktinai, t.y. ji nesusijusi su mano darbu su klientais. Mudu su vyru užsukome pas pažįstamus, kurie turėjo 5 metų amžiaus berniuką. Didesni berniukai užsiėmė savais reikalais, mudvi su šeimininke įsikūrėme virtuvėje, o mažasis, kurio vyresni nepriėmė į savo žaidimus, atbėgo pas mus.

Matėsi, kad jam baisiai nuobodu. Kad kuo nors galėtų užsiimti, paprašiau, kad įpiltų man arbatos. Vaikas džiugiai pasičiupo kėdutę, pastatė priešais spintelę, kad galėtų pasiekti puoduką ir įpilti arbatos. Paskutiniu momentu mama perėmė iniciatyvą ir pati paėmė puodelį, įpylė gėrimo. Vaikas nusiminė ir išėjo. Paklausiau šeimininkės, kodėl ji tai padarė? Atsakymas nustebino: „Jis visiškas atgrubnagis, būtų sudaužęs puodelį!“

Kas gi realiai įvyko šiuo momentu? O įvyko tai, kad mama savo poelgiu uždraudė vaikui:

  • Parodyti dėmesį moteriai, tame tarpe ir sau pačiai, nesuteikė berniukui galimybės išreikšti grynai vyriškos savo savybės, kurią taip vertina visos pasaulio moterys – atsakomybės ir troškimo globoti, pasirūpinti.
  • Taip pat ji neleido jam evoliucionuoti kaip asmenybei, kadangi bet kokia evoliucija, asmenybės augimas vyksta tada ir tik tada, kai asmuo daro kažką savarankiškai, bandymų ir klaidų metodu.

Meskime šalin iliuzijas. „Paklodami čiužinį vaikui“, t.y. atlikdami kažkokius veiksmus vietoje vaiko, mes pasiekiame būtent tai, ką aš ką tik išvardinau. Jeigu priklausote būtent šiai tėvų kategorijai, sukaupkite drąsos prisipažinti, kad visi pasaulyje gyvenantys „jokios atsakomybės neturintys galvijai“ – tai tokių tėvų kaip jūs sukurti šedevrai.

Dabar apie pernelyg didelius lūkesčius ir reikalavimus. Savo privačios praktikos metu dažnai stebiu, kaip tėvai sąmoningai užkelia reikalavimus, tarsi „užmauna“ ant vaikų savo susigalvotą idealios sėkmės etaloną. Visa tai pateisinama labai paprastai: „Aš geriau žinau, ko tau reikia! Paskui ačiū pasakysi!“

Nepasakys. Dar daugiau – būtent tokie vaikai turi daugiausia šansų įklimpti į kokią nors priklausomybę, pabėgti iš namų, o gal ir pasitraukti iš gyvenimo.

Kodėl?

Todėl, kad kai tėvai reikalauja iš vaiko to, ko jis negali padaryti dėl visiškai objektyvių priežasčių, vaikas ima jausti labai stiprią įtampą, tiek fiziniame, tiek psichologiniame lygmenyje. Laikui bėgant, šitas stresas darosi nebepakeliamas ir kyla poreikis jo atsikratyti. O jeigu tuo metu vaikas jau paragavo alkoholio/narkotikų ar kažko panašaus, kas leidžia jam bent jau trumpam atsipalaiduoti, tai…

Žinote, viena mano pažįstama, kuri neseniai pagimdė, ištarė labai mielą frazę: „Kodėl man niekas nepasakė, kad auklėti vaiką taip sudėtinga?“ Ir aš ją suprantu, pati du savus į suaugusių pasaulį išlydėti spėjau. Tačiau kalbėkime atvirai ir sąžiningai: auklėjimas – tai ir sunku, ir be galo įdomu tuo pat metu. Svarbu suprasti du dalykus:

  • Ką būtent, kokių savybių rinkinį norite išugdyti vaikui?
  • Kiekvienas auklėjimas prasideda nuo saviauklos.

Ir bus jums laimė gyvenime.

Sėkmės!

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Kaip išauklėti tinginius Kai kurie tėvai sėkmingai ugdo ir vysto tokias vaikų savybes kaip atkaklumas ir tikslo siekimas. O mes siūlome padaryti atvirkščiai. Ką reikia daryti ...
Kaip vaikai mokosi pasakyti „ne“ Mokymosi procesas daugeliu atvejų vyksta vienodai. Mes sužinome kažką naujo, nutariame išbandyti, treniruojamės ir žiūrime į gautą rezultatą. Didžioji...
Kas negerai su bausmėmis? Kodėl pasekmės nesuveikia? Tiksliau, jos labai gerai veikia trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau tik iki tam tikro momento. Ir visiškai neveikia ilgala...
Išgamos sūnus Vasara. Pas vaikų gydytoją ateina mama su 6-7 metų sūnumi. Kol laukia eilėje, berniukas klusniai sėdi ant kėdės ir žiūri filmukus. Tuo pat metu jo mam...
Mama, nerėk! Reikia pripažinti, kad riksmai - tai žmogaus bejėgiškumas, nesugebėjimas susidoroti su problema ramiai ir pasitikinčiai, o kartais baimė prarasti situ...
Aksominis smurtas. „Visa tai – tavo paties l... Yra mūsų kultūroje vienas toks bruožas - tėvai, mokytojai ir kiti suaugę žmonės iš kailio neriasi, kad nuveiktų vaikų labui kažką gero. Net jeigu pats...
Draudimų filosofija. Geriau mažiau, bet efektyviau... Draudimai reikalingi. Tačiau visur savos taisyklės. Draudžiant, reikia laikytis tokių taisyklių: Vienareikšmiškumas; Neprieštaringumas; ...
Patogūs vaikai Esama patogių vaikų. Pasakysi jiems: "Padaryk šitą" ir jie padarys. Pasakysi: "Apsirenk šitą" ir jie apsirengs. Duodi valgyti ir jie nesispyrioja. Sve...
Motiniško pavadėlio ilgis Visi mes suprantame, kad nukirpta bambagyslė - tai tik paprastas faktas, ryšys su vaiku iš tikrųjų nedingsta. Kol vaikas mažas, nešioji jį ant rankų. ...
Išankstinė bausmė Rūpindamiesi vaikais, tėvai kartais nueina pernelyg toli. Stengdamiesi užskirsti kelią galimoms negerovėms, dažnai ima ir suformuoja vaikui nepilnaver...
Ar galima vaikų teises suvokti tik per „galima“?... Vienas labiausiai skaitomų mano įrašų „Psichologinis smurtas prieš… suaugusiuosius“ privertė susimąstyti, kad visgi kalbant apie bet kokią su vaikų „t...
Ar lengva būti mama? Dabar daugybė moterų vietoje motinystės renkasi karjerą. Ir turi tam rimto pagrindo. Kai samdaisi į darbą, tau suteikiama daug teisių ir pareigų. Kai...
Gerai ar blogai, jei vaikai turi paslapčių? Mes, tėvai, stengiamės mokyti vaikus sakyti tiesą ir neslėpti nuo mūsų nemalonumų. Pavyzdžiui, mažylis turi mokėti papasakoti, kas jį nuskriaudė ar ką...
Jei būtumėte savo paties vaikas Kad suprastume, ką jaučia kitas, reikia įsivaizduoti save jo vietoje. Įsivaizduokite, ką jaučia vaikas, kai jam be paliovos duodamos pastabos, kai jis...
Apie knygų skaitymo naudą Kada nors pagalvojote, kokiu tikslu žmonės visada skaitė ir iki šiol tebeskaito knygas? Juk ne vien tam, kad prastumtų laisvalaikį, atsipūstų, atsipal...
Kaip užauginti laimingą vaiką. Instrukcija Psichologai sudarė frazių sąrašą, jas būtina sakyti vaikui, kad jis užaugtų pilnaverte asmenybe. Kad mokėtų mylėti ir būti mylimas, kad pasitikėtų sav...
Mušti ar nemušti? Daug tėvų neturi jėgų susivaldyti, kai mato, jog vaikas peržengė visas leistinas jam ribas. Neklusnumas užprogramuotas vaiko prigimtyje ir būtent jo d...
Vaikų psichologė: nepamatuoti suaugusiųjų lūkesčia... Originalas Ar vaiko pažangos vertinimas gali lemti jo mokymosi rezultatus ir gebėjimų ugdymą? Kaip įvertinti vaiko pasiekimus, jog išsakyti žodžiai s...
Kodėl nemokome vaikų išties svarbių dalykų? Kaip ištraukti sunkią žinių naštą iš atminties užkaborių ir priversti ją suteikti kokios nors naudos? Atsakymas - išmokti užduoti klausimus. Kam mums...
Ką pasėsi tą ir pjausi -Kiaulė. - sako penkių metų mergaitė, supdamasi supynėmis. -Kas kiaulė? - perklausia šalimais ant suoliuko sėdinti jos močiutė. -Tu. - atsako mergai...
Vaikai kaip gyvenimo prasmė Kaip dažnai tėvai savanoriškai atsisako asmeninio gyvenimo ir karjeros, aukoja savo interesus, paversdami vaiką visatos centru. Ir kodėl tai daroma? V...
Vaiko raida: kaip išugdyti savarankišką asmenybę?... Originalas Vaikas gimsta norėdamas – valgyti, miegoti, tuštintis, sausumo po užpakaliu, šilumos, įdomumo ir t.t. Maži vaikai – maži norai, maži ir tė...
Iš kur paimti kantrybės? Iš tikrųjų nereikia iš niekur jos imti. Juk esmė slypi ne tame, kaip elgiasi vaikas, gerai ar blogai, o tame, kaip mes pačios reaguojame į tai, kas vy...
Kenksmingi patarimai. Ką daryti, kad vaikas niekad... Laikykite vaiką savo šeimyninių santykių gelbėtoju: "Mes visą laiką pykomės, skyrėmės, taikėmės ir nusprendėme, kad reikia vaiko, jis mus suvienys". ...
Kaip vaikai mato savo mamas Tais momentais, kai jus užvaldo neviltis dėl nesibaigiančios buitinės rutinos, kai pradeda atrodyti, kad jūs niekam tikusi visose srityse ir nieko nes...