Ką pasėsi, tą ir pjausi

Prieš 2000 metų vieną žmogų prikalė prie kryžiaus vien už tai, kad jis ragino ir prašė žmones bent šiek tiek, bent trumpam pabūti geresniems vienas kitam. Kodėl gi mes tokie pikti? Kur slypi mūsų žiaurumo ir neapykantos vienas kitam šaknys? Ir ar iš tiesų egzistuoja kažkoks absoliutus blogis, kuris išmuša žmones iš teisingo kelio ir verčia jį elgtis žiauriai ir niekšiškai?

Plačiai paplito klaidinga nuomonė, kad žmogus iš esmės yra kraujo ištroškęs žvėris ir kad polinkiai į žiaurumą bei prievartą yra įgimti. Iš dalies tai teisinga, kadangi tam tikrą mūsų veiksmų spektro dalį programuoja evoliucijos metu susiformavę instinktai. Ir vis dėlto didžioji dalis poelgių yra sociumo ir kultūrinės aplinkos įtakos rezultatas. Tos aplinkos, kuri supo mus pirmaisiais gyvenimo metais.

Žvelgiant į linksmus, besijuokiančius mažylius, sunku patikėti, kad šiek tiek vėliau jie pavirs piktais, nejautriais, abejingais žmonėmis. Gaila, bet mus supanti aplinka yra užteršta ne tik nuodingomis atliekomis, bet ir neįsivaizduojamu kiekiu neapykantos, kuri neigiamai veikia visą žmoniją.

Daktarė Karen Vin iš Jeilio universiteto pašventė beveik 20 savo gyvenimo metų mažų vaikų psichologijos tyrimams. Tam tikra prasme naujagimis yra ne kas kita, kaip švari žmogiška esybė, kadangi jo sąmonė dar nespėjo sugerti kultūrinio kodo, religinių koncepcijų, socialinių bei politinių taisyklių ir t.t.

-Kuo geriau pažįstu vaikus, tuo jie man atrodo sudėtingesni. Jų protuose vyksta daugybė įdomių dalykų. Jų psichinis gyvenimas gerokai turtingesnis ir ne toks vienareikšmiškas kaip mes manėme. – teikia Karen.

Drauge su kolegomis ji kuria įvairius testus, kurių tikslas – išsiaiškinti įgimtus elgesio šablonus. Vieno tokio eksperimento metu mažyliams surengiamas nedidelis spektaklis, kuriame dalyvauja trys žaislai. Vienas žaislas mėgina atlikti kažkokį veiksmą, bet jam tai nesigauna. Tada antrasis žaislas padeda pirmajam. Toliau žaislas vėl pamėgina atlikti tą patį veiksmą, tačiau trečias žaislas, užuot padėjęs, pakankamai grubia forma sustabdo visą procesą. Po to vaikams užduodamas klausimas, kuris iš personažų jiems labiau patiko – tasai, kuris atėjo į pagalbą, ar tas, kuris sutrukdė. Beveik 95% mažylių užtikrintai atsakė, kad jiems labiau patiko pagalbą teikiantis žaislas.

Tai aiškiai rodo, kad visi mes nuo gimimo turime gėrio užuomazgas ir nepriimame blogio. Tačiau negalima neigti fakto, kad jeigu vaikai auga prievartos ir žiaurumo aplinkoje, ateityje jie ims skleisti blogį.

KĄ PASĖSI, TĄ IR PJAUSI

Pietų Afrikos savanų tyruose gyvena puiki nedidelio ūgio žmonių gentis. Ji yra unikali visais atžvilgiais. Tačiau nuostabiausia yra tai, kad ten apskritai neegzistuoja blogio sąvoka. Tuo sunku patikėti, tačiau tarp jų nepasitaiko peštynių, žudynių, karų, prievartos ir t.t. Jie netgi nesipyksta vienas su kitu. Kaip gi, po galais, pigmėjams pavyksta taip gyventi?

Gyvenimo, kuriame nėra vietos beprasmiškai neapykantai paslaptis slypi požiūryje į savo vaikus. Pigmėjai tiesiog iš proto eina dėl savo mažylių. Jie niekad ant jų nešaukia, neįžeidinėja ir, juo labiau, fiziškai nebaudžia. Jeigu vaikas kur nors nueis neatsiklausęs, jam sugrįžus, tėvas nelauks persikreipusiu iš įsiūčio veidu ir nekoš pro dantis: „Kur valkiojaisi? Tučtuojau maukis kelnes, tuok diržo gausi“. Vaiką jie greičiau apkabins, pabučiuos, pasakys, kad stipriai nerimavo ir jaudinosi ir paprašys daugiau taip nedaryti.

Kaip rodo gausūs tyrimai, visuomenėse, kurios švelniai elgiasi su vaikais, labai mažas nusikalstamumo lygis, ypač sunkių nusikaltimų, tokių kaip nužudymai.

PSICHOPATAS – TAI PAŠAUKIMAS

Tarp mūsų esama tų, kuriems noras kankinti, žaloti ir žudyti yra įgimtas. Siaubingi nusikaltimai, kuriuos jie daro, daugelį mūsų verčia laikyti tokius žmones pragaro išperomis. Jie vadinami psichopatais.

Kuo psichopatas skiriasi nuo normalaus žmogaus? Svarbiausias skirtumas – kaip jis žvelgia į kitus žmones. Normalus žmogus, žvelgdamas į kitus, supranta, kad jie yra tokie patys, kaip ir jis – jausti sugebančios būtybės, turintys teisę gyventi ir patirti laimę. Psichopatui žmonės – ne asmenybės, o objektai. Jam būdingas nenormalus kažkokios idėjos siekimas, kurį galima vadinti vos ne apsėdimu. Dėl tokios idėjos psichopatas gali užmušti nekaltą žmogų be jokio sąžinės graužimo, jeigu tasai pasipainios jo kelyje. Psichopatas žvelgia tai kaip į kliūties pašalinimą, jam tai tas pats, kas nuspirti nuo kelio akmenį.

Vienas žymiausių mūsų laikmečio psichopatų – Andersas Breivikas. 2011 liepos 22 jis padėjo bombą Oslo centre, sprogimo metu žuvo keturi žmonės ir daugiau kaip 100 buvo sužeista, o paskui nukeliavo į Utojos salą ir iššaudė ten dar 73 žmones. Pagrindiniu Breiviko motyvu tapo jo nepritarimas Norvegijos imigracinei politikai ir protestas prieš Europos islamizavimą. Kaip paaiškėjo, daug metų jis buvo apsėstas kovos prieš islamą ir grįžimo į krikščionišką, riterišką Europą, idėjomis.

Neurobiologas Džimas Falonas tyrinėja polinkį žudyti turinčių žmonių smegenis. Jis išsiaiškino, kad tokie asmenys skiriasi nuo kitų ne tik pasaulio suvokimu ir maniakiškomis idėjomis, bet ir smegenų anatomija.

Ištyręs tūkstančius skanogramų, Falonas atrado vieną dėsningumą, būdingą būtent psichopatams. Normaliose smegenyse migdolinis kūnas, vaga iki hipotolamo, priešakinė žievė sudaro kilpą. Psichopatams išvardintos sritys atsivėrusios. Situacija dar labiau komplikuojasi, jei tokio žmogaus genotipe esama genų, skatinančių antisocialinį ir žiaurų elgesį. Atrodytų, nėra sunku išsiaiškinti tokius žmones ir izoliuoti nuo visuomenės. Tačiau šių nukrypimų buvimas nereiškia šimtaprocentinės garantijos, kad žmogus taps serijiniu žudiku. Tuo Falonas įsitikino savo kailiu.

Kartą jis padarė savo šeimos skanogramas. Tirdamas jas, Džimas susidūrė su psichopatams būdinga anomalija. Šokas buvo neaprašomas, kadangi tai buvo jo paties smegenų skanograma. Dar daugiau – atlikus genetinę ekspertizę, buvo aptikti padidintos rizikos genai. Kai šokas atslūgo, Falonas ėmė kapstytis savo praeityje ir surado atsakymą. Jo tėvai, dėdė, teta ir senelė su seneliu padarė viską, kas nuo jų priklausė, kad jo vaikystė būtų laiminga. Džimas buvo apsuptas meilės ir švelnumo, būtent tai ir padėjo įveikti jame slypinčią programą ir tapti normaliu žmogumi.

-Kai paklausiau draugų, ar nepasireiškė manyje psichopato požymiai, jie atsakė: „Na taip, visi aplinkui žino, kad tu psichas. Tu kapstaisi žmonių galvose, bandai išsiaiškinti, kaip ten viskas padaryta ir kaip veikia. Tačiau tu – nekenksmingas psichas ir linksmuolis, taip kad pamiršk visa tai“ – juokdamasis pasakoja Džimas. – Galima sakyti, kad esu prosocialinis psichopatas.

SAUGOKITE VAIKUS

Kaip bet kuri upė turi šaltinį, taip ir blogis turi pradžią. Neapykantos sėklos, pasėtos žmogaus sieloje ankstyvoje vaikystėje, išdygs ir suvešės ateityje. Kiekvienais metais tūkstančiai žmonių kreipiasi psichologinės pagalbos, mėgindami suprasti prieštaravimų savo gyvenime priežastis. Daugeliu atvejų priežastis viena ir ta pati: tėvų meilės ir supratimo stoka vaikystėje.

Žmonės suauga, tampa savarankiškomis asmenybėmis, tačiau vaikiškos nuoskaudos ir baimės kaip ir anksčiau tebetūno jų sąmonėje ir neleidžia normaliai gyventi. Daugeliui taip ir nepasiseka jų atsikratyti ir žmonės perduoda savo tėvų klaidas savo vaikams, o tie – saviems, ir taip iki begalybės.

Absoliutus blogis – tai abstrakcija. Žmonės išsigalvojo ožį su ilgais ragais ir šikšnosparnio sparnais, kad suverstų jam kaltę už visas savo pačių silpnybes, nuodėmes ir krečiamas šunybes. Gaunasi tikras „atpirkimo ožys“. Norite įveikti blogį pasaulyje? Iš pradžių įveikite jį savyje. O svarbiausia, neleiskite jam netgi priartėti prie jūsų vaikų. Ir blogis vieną gražią dieną išnyks, kaip išnyksta tamsa, saulei patekėjus.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Nėra jokio virtualaus gyvenimo Sėdite, kalbatės su draugais. Staiga prieina nepažįstamas žmogus, įsibrauna į taikų, malonų pašnekesį pareikšdamas: visi jūs idiotai, visi nusišnekate...
37 svarbios pamokos, sulaukusiems 37-erių 1. Laimė slypi viduje. Mes eikvojame pernelyg daug laiko, ieškodami pritarimo ir paguodos iš šalies. Ir visada paaiškėja, kad ne ten ieškojome. Pažvel...
Pusiau rimtai. Pasaulis vaiko akimis Mam.... Maaaam... Maaaaaaaaaaam!!! Miegi? Na, miegok, miegok, aš tik šiaip paklausiau - gal jau pabudai, tik bijai keltis. Aš čia kol kas... Ką? Ant k...
Prieš ligas – apsiginklavus muzikos garsais Klasikinė, liaudies, sakralinė, pop, disko, soul, house stiliaus muzika, džiazas, bliuzas, rokas, regis, repas, rokenrolas, hiphopas, sunkusis metalas...
Slaptos Zodiako ženklų silpnybės Kiekvienas mūsų turime savų silpnybių, kurių nenorime rodyti kitiems. Dauguma jų gali mums pakenkti, nors iš tikrųjų jos slepia mūsų jėgą, o ne negali...
Blogai gyveni? Svarbiausia XXI amžiaus nuodėmė Blogai gyveni? Nusipirk ožką. Yra toks žydiškas anekdotas. Ateina pas rabiną "kankinys" ir skundžiasi: "Viešpatie, pasigailėk. Trobelė mažytė, krūva v...
Jei žmogus nepasirengęs duoti Jeigu kažko nori - kažką paaukok. Nori daug - daug ir aukok. Nori visko - paaukok viską. Kodėl susidaro situacijos, kai žmonės nepasirengę mokėti už ...
Uošvių rūšys ir santykiai su jomis Baigėsi vestuvių iškilmės, ištyrinėtos gautos dovanos, suplauti indai, sušluotos sudaužytų bokalų šukės. Prasideda šeimyninis gyvenimas. Kuris iš nauj...
Atkaklumas kaip skurdaus proto požymis Pradžiai išsiaiškinkime sąvokas. Protas man yra žmogaus sugebėjimas pasidaryti išvadas iš situacijos bei savo vaidmens joje ir pakeisti elgesį bei pož...
Labiausiai paplitę košmarai Jei malonius sapnus dažniausiai kelia svajonės arba troškimai, tai košmarai - visai kitų jausmų pasireiškimas, tokių kaip stresas, nerimas, baimė. Koš...
Jeigu jūsų žmonai PMS Pats geriausias patarimas: susirinkite daiktus ir evakuokitės iš namų. Kelioms dienoms. Į mišką. Telefoną laikykite įjungtą. Paradoksas čia tas, kad j...
Kas vyksta organizme naktį Pasiruošimą miegui organizmas pradeda jau dešimtą valandą vakaro. 22:00 - kraujyje padvigubėja leukocitų kiekis - imuninė sistema pradeda jai patikėt...
Gyvenimas – tai kažkas panašaus į taksi Originalas Gyvenimas – tai kažkas panašaus į taksi: skaitiklis sukasi nepriklausomai nuo to, ar jūs kur nors važiuojate, ar stovite vietoje. Dauguma ...
Vaikai gauna dalį buvusių motinos meilužių DNR Biologai prisiminė seniai "pamirštą" ar tiesiog "oficialaus" mokslo ignoruotą ir išjuoktą reiškinį - telegoniją, vėl įrodę jos realumą. Kaip žinia, b...
Atsargiai su moterimis. Įtikti joms neįmanoma Vyras vėlai grįžta iš darbo - "Meilužę įsitaisei, kuily neraliuotas?!" Vyras anksti grįžta iš darbo - "O kas už tave dirbs, tinginių panti?!" Vyras ...
Leiskite kitiems būti kitokiais Užduokite sau klausimą: ko jūs iš tikrųjų norite iš susidariusios situacijos - būti teisiu, ar būti laimingu? "Tu visada rami, kad ir kas vyktų aplin...
Pamąstymai apie save, žmones, santykius ir pasaulį... Originalas 1. Išmokime vertinti tai ką turime Dažnai kalbuosi monologu, išdėstau mintis savo sielai be aplinkinių pagalbos. Jaučiuosi saugiai, nes b...
Auksinės gyvenimo taisyklės Abipusiškumo taisyklė: prieš spręsdami apie kitus ir juos vertindami, atkreipkite dėmesį į save. Žmogaus, kuris svaidosi aplinkui purvais, rankos nega...
Pusiau rimtai. Angelų Sargų pokalbis Kalbasi du Angelai Sargai. Viršininkas griežtai žvelgia į pavaldinį. -Raportuok. Keliais žodžiais. -Gyvas. Važinėja į darbą. Kažko tikisi. -Ko? -S...
Negražus vaikas – istorija apie nelaimingą v... Mamos skruostai, tėčio nosis - visa tai tik forma, kuri paskui užsipildys švytinčiu grožiu. Indo forma nesvarbi. Svarbi tik ta liepsna, kurią įžiebia ...
Kodėl likimas susiklosto būtent taip, o ne kitaip... Į klausimą "Kaip reikalai?" mes automatiškai atsakome "Viskas puiku". Jūs tikrai absoliučiai patenkintas savo gyvenimu? Tada negaiškite laiko, ir nesk...
Kenčiam daugiau, nei gyvenam Net jeigu tau atrodo, kad įveikti visus sunkumus yra labai sunkus uždavinys, kartais visgi verta pabandyti. Gali paaiškėti, kad tapti laimingesniu įma...
Gyvenimas nuo švaraus lapo Žvilgtelėjau šiandien pro langą, o ten - balta, balta. Pasnigo. Baltas užtiesalas. Balta drobė. Švarus lapas. Ir susimąsčiau: o ką reiškia pradėti gyv...
Vertybės Nėra nieko svarbesnio už vertybes. Jos lemia, kaip mes gyvensime ir kur eisime, kaip kursime santykius ir ką veiksime šiame pasaulyje. Jos nulemia, ga...
Prisilietimų galia Originalas Šiuolaikiniai mokslininkai patvirtina - kitų žmonių prisilietimai mums turi įtakos, dažnai net daug didesnės, nei mums atrodo. Įvariais ty...
Here is the information about Silagra SilagraTablets.net you need

Parašykite komentarą