Kaip atsiprašyti

Yra mažiausiai penkios priežastys, paaiškinančios frazės „Aš kaltas, atleisk“ privalumus.

1. Šie žodžiai padeda jūsų įskaudintam žmogui pajausti savo jausmų objektyvumą.

2. Jie padeda pagerinti santykius. Žmogus, kuris anksčiau buvo laikomas abejingu ir bejausmiu, pasirodo esąs vertas pasitikėjimo.

3. Ši frazė padeda žmogui gyventi toliau, negrįžtant vis iš naujo ir iš naujo prie praeities nuoskaudų.

4. Kadangi atsiprašymas yra tolygus susitaikymui, galbūt, tokia patirtis pasitarnaus kaip stabdis, kuris neleis skriaudėjui vėl padaryti analogišką klaidą.

5. Santykių pagerėjimas prisidės prie pasitikėjimo atkūrimo ateityje. Svarbūs ne vien žodžiai, kurie sudaro atsiprašymo frazę, bet ir tai, kaip mes juos tariame. Reikalauti atsiprašyti ar kreiptis į trečią asmenį, kad jis atsiprašytų mūsų vardu – tai tik sukomplikuos situaciją. Žmogus, kuris atsiprašo prieš savo valią, irgi negali būti laikomas atlikusiu atgailą.

Pirmasis žingsnis. Pademonstruokite savo ketinimus

Prisiimkite sau visišką atsakomybę už jums padarytą nemalonumą. Jums nereikia galvoti: „Aš niekada taip nepasielgčiau, jeigu ji pirma nebūtų pradėjusi elgtis iššaukiančiai“. Taip, kaip jūs užkraunate atsakomybę už savo žodžius, jausmus ar poelgius kitiems žmonėms ar aplinkybėms, lygiai taip pat aplinkinis pasaulis kontroliuos jus.

Atminkite, kad kiekvienas žmogus siekia savivaldos ir savikontrolės ir tuo pat metu tam priešinasi. Būtent dėl šios priežasties jūs galite pasiekti tikslą tik kritiškai išanalizavę savo asmeninius bruožus.

Jūs galite pasakyti: „Brangioji, praeitą savaitę padariau tai, kuo negaliu didžiuotis. Bet aš tai padariau, ir noriu, kad žinotum, jog įsisąmoninau klaidą“.

Antrasis žingsnis. Pademonstruokite užuojautą

Įsivaizduokite save to žmogaus vietoje. Nors tai paprasčiau pasakyti, negu padaryti, visgi pasistenkite surasti tinkamus žodžius, pasakydami apie savo padarytą klaidą. Tai leis žmogui suprasti, kad jūs žinote jo skausmo priežastį. Galite užduoti sau klausimą: „Ką aš jausčiau ar galvočiau, jeigu šitai nutiktų su manimi?“ Papasakokite apie savo pojūčius tam, kurį įskaudinote.

Pavyzdžiui, jūs galite panaudoti vieną, kelias, ar visas žemiau pateikiamas frazes:

  • „Aš suprantu, kad jautiesi išduotas“
  • „Man rodos, mano elgesys sutrikdė ir nuvylė tave“
  • „Tavo vietoje jausčiausi nusiminęs ir pažemintas. Tu tai jauti?“
  • „Manau, kad tu įsitikinęs, jog tu man nerūpi“.

Visos šios mintys, jei pastebėjote, reiškiamos klausimu arba prielaida, o ne kategoriškais teiginiais. Niekas nenori, kad kas nors aiškintų, kaip jis turi jaustis. O supratimas, priešingai, byloja apie situacijos supratimą ir objektyvaus konflikto vaizdo suvokimą. Turėkite galvoje šį skirtumą.

Trečiasis žingsnis. Atsargiai dalinkite pažadus

Būtų neatsargu iš jūsų pusės pasakyti: „Aš pažadu, kad daugiau niekada to nenutiks. Aš pažadu, kad daugiau niekada nesuteiksiu tau skausmo“. Tai praktiškai neįmanoma, kadangi visi mes turime trūkumų ir gyvename netobulame pasaulyje.

Kur kas geriau pasakyti: „Pasistengsiu padaryti viską, kas nuo manęs priklauso, kad niekada nesuteikčiau tau skausmo“.

Jūs visada turite turėti pačius kilniausius tikslus. Neverta mechaniškai atlikti visų tų etapų tam, kad nuginkluotumėte auką ir tuo pačiu susikurtumėte galimybę vėl daryti tą pačią klaidą. Reikia kruopščiai išsiaiškinti savus ketinimus, kad neatsirastų užslėptų tikslų. Jeigu jų aptinkate savyje – atskleiskite juos ir pakeiskite elgesį.

Ketvirtasis žingsnis. Padovanokite įskaudintam žmogui dovaną

Turite sudaryti įskaudintam žmogui galimybę pačiam jums atleisti. Taip taip, jūsų atsiprašymas turi būti nuolankus ir nuoširdus. Neraginu atsiprašinėti suklupus ant kelių, tačiau partneris turi pajausti, kad jums išties svarbus jo atleidimas.

Žodžių „Man labai gaila“ ir „Atsiprašau“ nepakanka, nes šiuo atveju jūs iškeliate į pirmą vietą savo norus. Bet koks sakinys, kuris prasideda žodžiu „aš“ ar „man“ bus susijęs visų pirma su jumis.

Tačiau žmogus, kuriam suteikėte skausmo, nori būti tikras, kad supratote savo klaidą. Jeigu atsainiai metate „Man labai gaila“ ar „Atleisk už tai, kas įvyko praeitą savaitę“, jūs susikoncentruojate ties savimi. Dauguma žmonių atsakys jums „Viskas gerai“, nelaikydami atsiprašymų rimtais.

Tačiau neįmanoma išspręsti tokiu būdu problemos ir atkurti pasitikėjimą bei pagarbą, nors būtent tai yra jūsų pagrindinis tikslas.

Galima pasakyti kitaip:

  • Ar galėtum atleisti tokiam žmogui kaip aš?
  • Kaip manai, ar galėsi kada nors atleisti man už suteiktą skausmą?
  • Suprantu, kad praradai pasitikėjimą, bet noriu, jog žinotum, kad man svarbūs mūsų santykiai, ar galėtum kada nors man atleisti?

Dauguma žmonių pasiruošę atleisti, jei jūsų prašymas nuoširdus. Jeigu pasitikėjimas atkurtas, santykiai tampa netgi geresniais negu prieš tai.

Kodėl? Aš galiu tik spėlioti, kad žmonėms bendromis pastangomis įveikiant sunkumus, jų santykiai įgauna didesnį nuoširdumą, tiesumą ir patikimumą. Mes įrodome sau ir vienas kitam, kad esame stipresni už bet kokias problemas ir kliūtis. Kaip plienas grūdinasi ugnyje, taip ir santykiai, laikui bėgant, darosi tvirtesni, jeigu juose esama pagarbos.

Tačiau jūs galite susidurti su kliūtimis taisydami situaciją, kadangi žmogus gali jums neatleisti. Tai blogiausias įvykių raidos variantas. Jūsų įskaudintas žmogus negali susitvarkyti su savo skausmu. Nuoskauda, pyktis ir teisėto atlygio troškimas gali užplūsti jį visą. Dauguma žmonių linkę atleisti palaipsniui, po procentą per dieną.

Žmonių, kurie atsisako jums atleisti, atžvilgiu galima demonstruoti tai, ką vadinu „ryžtingu pažeidžiamumu“, kai atsiveriate kitam žmogui, kreipdamasis į jį su prašymu atleisti, ir tuo pat metu suprantate, kad galite išgirsti „ne“.

Tiesioginis prašymas atkeisti užbaigia ciklą, dėl kurio jūs esate asmeniškai atsakingas. Tai nereiškia, kad negalite dar kartą kreiptis į žmogų su prašymu atleisti. Kiekvieną kartą, kai prašote atleidimo, jūs tobulėjate dvasiškai.

Daugeliui iš mūsų prirūksta drąsos, kadangi apsauginiai mechanizmai atitveria mus nuo tokios grūdinančios patirties. Mūsų Ego mums kužda: „Neleisk šito. Dėl visko kalti štai tie žmonės. Tavo pyktis turi būti stipresnis už jų pyktį“. Kai kurie skriaudėjai netgi įsigudrina elgtis kaip aukos, o tikrosios aukos pradeda manyti, kad pačios kaltos dėl to, kad su jomis blogai elgiasi.

Pavyzdys – draugas, kuris pastoviai bruka nereikalingus patarimus. Kai galiausiai ryžtatės paprašyti, kad atstotų su savo patarimais, jis gali baisiai įsižeisti: „Aš stengiuos iš visų jėgų, kad tau padėčiau ir tu šitaip man atsidėkoji?“ Tokiais atvejais humoro jausmas ir sveikas protas santykiuose vaidins didesnį vaidmenį.

Kai kurie žmonės prašo išmokyti juos, kaip atleisti skriaudėjui. Tarkime, krikščionis Kristus moko, kad reikia bent tris kartus prašyti atleisti. Jeigu jums ir toliau atsakys „ne“, paleiskite šį žmogų, tardamas mintyse: „Palaimink jį ir padėk jam tapti geresniam“. Tie, kurie atsisako atleisti, jaučia poreikį nuolat jausti savo nuoskaudą. Ir jeigu ne jūs, tai jie būtų susiradę kokį nors kitą žmogų, kuris atitiks šiuos jų poreikius ir juodins jiems gyvenimą.

Paprašykite atleisti bent jau tris kartus, atmindami, kad gausite lygiai tiek, kiek prašote ir negaunate nieko iš to, apie ką nutarėte neužsiminti. Taip pat nepamirškite, kad prašymas atleisti pats savaime negarantuoja, jog jums atleis. Jums reikia liautis skriausti žmones. Tai – gyvenimo dėsnis.

Penktasis žingsnis. Kokiu būdu galiu užglaistyti savo kaltę?

Jeigu prisikapstėte iki penktojo žingsnio, jums pasisekė. Kitas žmogus arba sutiko pamėginti jums atleisti, arba jums jau pasisekė susilaukti pilnaverčio atleidimo. Atsakydami į tai, turėtumėte užduoti jam klausimą: „O ką galėčiau padaryti, kad užglaistyčiau savo kaltę?“

Jeigu žmogus jau pradėjo jums atleisti, greičiausiai jis atsakys „Viskas gerai, pamirškime tai. Tau nereikia nieko daryti“. Ir vis dėlto, tai jo asmeninis požiūris. O jums reikia padaryti du dalykus. Pirma – niekada daugiau taip nesielgti, o antra – bet kokiu atveju padaryti tam žmogui ką nors malonaus. Pats laikas šokoladiniams saldainiams ir gėlėms.

Šeštasis žingsnis. Iš naujo grįžkite prie savo problemos

Praėjo jau kelios savaitės ir santykiai palaipsniui tvarkosi. Dėl to jau galite vėl sugrįžti prie problemos, kad patikrintumėte, ar tikrai atsikūrė buvusi draugystė. Jums gali pasirodyti, kad toks žingsnis pernelyg metodiškas, tačiau taip nėra. Jūs turite dėti sąmoningas pastangas, kadangi jūsų tikslas – tikslingas tvirtų santykių kūrimas.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Tyla yra gerokai svarbesnė, nei manėme iki šiol Kiekvienas mūsų yra pastoviai apsuptas daugybės garsų. Mes taip adaptavomės prie jų, kad akustinį užterštumą laikome natūraliu, nebekreipiame dėmesio ...
Standartinės frazės, už kurių slypi agresija Visi mes klausėmės tokių replikų ir kunkuliavome iš pasipiktinimo. Ir netgi patys jas tarėme. Žmonės prastai kontroliuoja neigiamas emocijas. Pyktis i...
Kaip reaguoti į toksiškus žmones Neieškokite toksiškų žmonių poelgiuose logikos. Jie arba apskritai nesuvokia savo negatyvaus poveikio aplinkiniams, arba supranta ir jaučia didelį mal...
Žmonės atsiranda mūsų gyvenime dėl kelių konkrečių... Pasaulis neretai atrodo labai paslaptingas ir nesuvokiamas. Jis tuo pat metu ir sudėtingas, netgi panašus į chaosą, ir neįtikėtinai logiškas bei subal...
Atidėto gyvenimo sindromas "Va, kai užaugsiu, tada prasidės tikrasis gyvenimas". - tokias frazes ir įvairius jų variantus girdžiu vos ne kasdien iš žmonių, kurie ruošiasi gyvent...
Kaip atsikratyti įkyrių minčių Iš pat pradžių reikia išsiaiškinti, ko stengsimės atsikratyti. Ne kiekvieną mintį, net jeigu ji nemaloni, būtina vyti šalin. Mus ištinka įvairios, kar...
Kalbėk apie save ir būsi išgirstas "Kaip tik jo neprašiau - ir geruoju, ir piktuoju...", "Aš jam jau šimtą kartų sakiau!", "Ji manęs visiškai negirdi..." Taip jau atsitinka. Nei sveiko...
Stresas Žodį “stresas” taip įpratome vartoti kasdienėje savo kalboje, kad dažnai nė nesusimąstome, ką jis reiškia. “Stresuoju”, – sakome, ir viskas turėtų būt...
Nustokite kovoti dėl kito žmogaus dėmesio Liaukitės publikuoti nuotraukas socialiniuose tinkluose, su viltimi, kad tasai, kuris jums taip reikalingas, iškart supras, kokia jūs nepakartojama. N...
Žalingas žaidimas: Pasakysiu tau, kas esi Erikas Biornas yra išvardinęs tikriausiai visus žalingiausius socialinius žaidimus. Kai kurių žala ne tokia akivaizdi, o kai kurie yra tikri žudikai n...
Generalinis gyvenimo valymas Į pilną stiklinę vandens nepripilsi. Tai vienas svarbiausių bet kokių permainų principas. Neįmanoma kardinaliai pakeisti gyvenimo ir perrašyti istorij...
Darydami gera, nelaukite gero Visas gyvenimas kiaurai persismelkęs bendravimu, ir tai puiku. Draugiška pagalba, pagarba, meilė, sklindanti iš kitų žmonių, ne tik paremia sunkiose g...
Kai pradėsite kalbėti vien tik teisybę Žmonės nustos su jumis kalbėtis Jeigu pradėjote kalbėti teisybę, būkite pasirengęs, kad kai kurie žmonės nustos su jumis kalbėtis. Tai gali būti jūsų...
Reakcija į negatyvą Žodžių prasmė neturi reikšmės. Svarbi jų energetika. Reakcija į negatyvą - tai būdas, kuriuo mes sutinkame nemalonumus, ar tai būtų su kokiais nors į...
„Tau netinka šitos kelnės“ arba kas gi tas grįžtam... Straipsnio originalas Mūsų gyvenime grįžtamasis ryšys neišvengiamas. Darbe grįžtamąjį ryšį dažniausiai siejame su metiniais veiklos vertinimo pokalbi...
Vaikiškos nuoskaudos. Ar yra šansų ištaisyti sugad... Ar verta kalbėtis su tėvais apie praeitį? Ir ką daryti, jeigu jie viską neigia? Kaip atleisti jau mirusiems tėvams, ar galima įžvelgti kritikoje tėvų ...
Žodžių ir minčių įtaka gyvenimui Kaip dažnai sekate, ką ir kaip kalbate? Kaip dažnai sekate savo minčių eigą ir tai, ką apie save pačius galvojate? Ar žinote, kaip stipriai tai veikia...
Priežastys pasitraukti iš socialinių tinklų Socialiniai tinklai tvirtai įžengė į mūsų gyvenimą ir reikalauja labai rimto požiūrio į save. Kažką atleidžia iš darbo už įrašą Feisbuke, o kažko nepr...
Žmonės iš praeities: kodėl neverta bendrauti su bu... Originalas Ne visada verta sugrįžti mintimis į praeitį ir apsidžiaugti sutikus seną bičiulį. Kartais geriau atsisakyti pagalbos sunkiu momentu, nei a...
Ką daryti, jei jaučiate visiems įsipareigojęs? Įprotį save menkinti labai sunku pakeisti. Jeigu jaučiatės visiems įsipareigojęs, visiems skolingas, visiems kažką privalantis, pakeisti tai be galo s...
Kada geriau patylėti Kai neturite reikalingų faktų Harlanas Elisonas, vienas produktyviausių autorių, rašantis smulkiąją prozą, kartą pasakė: "Jūs neturite teisės turėti ...
Kai pasąmonė bando jums kažką pasakyti Pasąmonė užsikrauna sau visą sunkų ir juodą darbą, sąmonei palikdama praktiškai tik kontrolės iliuziją. Atvirai kalbant, už savo egzistavimą mes turėt...
Nuvertintas žmogus Žmonės, kuriems vaikystėje teko dažnai susidurti su nuvertinimu iš tėvų pusės, suaugę patenka į situacijas, kur abejojama jų kaip partnerių, specialis...
Nėra jėgų ir energijos. Psichologinė duobė Visiškai nėra jėgų ir energijos. Vakar lyg ir viskas buvo normalu, bet staiga gyvenimo spalvos nublanko, norisi tik vieno - kristi į lovą ir miegoti. ...
Kaip suprasti vyrą Visos moterys norėtų žinoti, kaip suprasti savo vyrą: kodėl jis kartais tyli ir nerodo jokių emocijų, kodėl atrodo, kad jis nedėmesingai klausosi ar j...