Kaip išauginti knygų mylėtoją

Daugeliui išsilavinusių ir mylinčių tėvų periodiškai iškyla klausimas: kokiu būdu įskiepyti vaikui meilę knygoms? Žinoma, kiekvienas iš mūsų sutiks, kad skaityti naudinga. Tačiau egzistuoja paprastos taisyklės, kurių reikia laikytis, kad vaikas susidraugautų su įdomiu ir nuostabiu knygų pasauliu. Šiame straipsnyje jas ir pateiksime.

1. Vaikui reikia reguliariai skaityti balsu, nes tai išugdys jame poreikį bendrauti su knygomis.

2. Skaityti vaikui reikia su pasitenkinimu, tokiu atveju jis perims suaugusiojo emocinį pakilimą ir išmoks džiaugtis skaitymo procesu.

3. Bus geriau, jei vaikas atpasakos tai, kas perskaityta, o taip pat aptars su suaugusiais herojų jausmus ir poelgius bei aprašytos gamtos grožį. Taip jis išmoks samprotauti, mąstyti ir pergyventi dėl herojų, o skaitymas taps sąmoningas.

4. Vaikas turi turėti laisvą priėjimą prie jo amžiui tinkančių knygų. Taip jis turės galimybę bendrauti su knyga, kai tik jam kils toks noras ir šitaip įsitvirtins jo susidomėjimas skaitymu.

5. Skaitymas balsu turi būti emociškai išraiškingas ir gražus. Kai šitaip skaitome, vaikas įpranta patirti malonumą nuo bendravimo su knygomis.

6. Drauge su vaiku reikia apžiūrinėti ir aptarinėti iliustracijas, tokiu būdu jam vystysis kalba ir užsimegs geresnis kontaktas su suaugusiais. Taip pat vaikas geriau supras tai, kas skaitoma ir tuo susidomėjimas iliustracijomis jį dar labiau įpratins prie knygų pasaulio.

7. Su vaiku galima mokytis mintinai eilėraščius iš knygų, tada, bėgant laikui, vaikas galės sužaisti žaidimą „Aš pats skaitau knygą“, o vėliau žaidimas transformuosis į mokėjimą ir įgūdžius.

8. Matydamas namuose skaitančius knygas suaugusius, vaikas seks mėgdžiojimo instinktu ir gaus puikų elgesio pavyzdį.

9. Vaikas turi matyti, kad knyga jums yra vertybė, dėl to turite atitinkamai elgtis su knygomis, o taip pat nuoširdžiai dėkoti, kai jums knygos dovanojamos. Jeigu vaikas pajaus jūsų susidomėjimą ir įsitraukimą, skaitant knygą, jam taip pat išsiugdys pagarba knygoms, o tai taps palankia dirva meilės skaitymui užgimimui.

10. Lankykite drauge su vaiku knygynus ir bibliotekas, tada vaikas suvoks ir supras knygų pasaulio atmosferą ir išmoks pats daryti sprendimus, rinkdamasis iš knygų įvairovės.

11. Aptarinėdami su kitais suaugusiais vaiko akivaizdoje perskaitytas knygas, įdiegiame jam mintį, kad skaitymas gali būti labai įdomus užsiėmimas.

12. Vaikui reikia skaityti knygas balsu, kol nesulauksime visiško savarankiško skaitymo automatizavimo (greitas skaitymas, suprantant to, kas perskaityta, prasmę). Tai padės išsaugoti vaiko susidomėjimą knygomis sudėtingu periodu, kai pereinama nuo bendro skaitymo prie savarankiško.

13. Pamėkite patys skaityti knygas, juk tokiu būdu vaikas gaus galimybę perimti jūsų emocinį nusiteikimą, o taip pat užsikrėsti šia meile.

14. Jei norite užauginti skaitantį vaiką, pradėkite jau šiandien įgyvendinti išvardintas taisykles.

15. O jeigu dauguma šių taisyklių yra būdingos jūsų šeimai, tai susidomėjimas skaitymu jūsų vaikui pabunda jau dabar.

Drauge skaitydami ir aptardami knygas ilgus metus, jūs įgyjate šiame pasaulyje dar vieną protingą, įdomų pašnekovą ir draugą.

Tai tegu šis puikus įvykis nutinka būtent jums.

wwwPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI