Kaip švedai auklėja įžūlius neklaužadas

Švedų psichiatras, rašytojas Devidas Eberhardas sako, kad šiuolaikinis auklėjimas kenkia ir vaikams, ir tėvams. Vokiečių leidinio Die Zeit darbuotoja Žaneta Oto kalbasi su juo Stokholme.

KLAUSIMAS. Kada paskutinį kartą buvote su vaikais restorane?

ATSAKYMAS. Visiškai neseniai. Kodėl jūs klausiate?

KLAUSIMAS. Todėl, kad Stokholmo užeigų savininkai jau sotūs vaikais, kurie nemoka elgtis. Viena kavinė netgi uždraudė lankytis šeimoms su vaikais. Ir tai – vaikus mylinčioje Švedijoje.

ATSAKYMAS. Aš puikiausiai suprantu, apie ką eina kalba. Visada atsiranda vaikų, kurie rėkauja, laisto gėrimus, laksto po patalpas ar esant minus penkiems laipsniams žemiau nulio atlapoja lauko duris. Tėvai sėdi šalimais ir netgi negalvoja kištis.

KLAUSIMAS. Kodėl vaikų nesudraudžia kiti?

ATSAKYMAS. To daryti niekas nesiryžta. Tėvams labai nemalonu, kai kritikuojami jų vaikai. Anksčiau pas mus būta suaugusių žmonių visuomenės. Buvo vieningos vertybės, susijusios su auklėjimu. Jeigu vaikas elgėsi nepadoriai, prie jo prieidavo ir pasakydavo: liaukis! Šito daugiau nebėra. Mes, suaugusieji, dabar esame atsakingi ne vienas už kitą, o tiktai už savo vaikus.

KLAUSIMAS. Jūsų nauja knyga „Vaikai valdžioje“ po kelių dienų bus išleista vokiečių kalba. Joje jūs tvirtinate, kad šiuolaikinis auklėjimas kaip metodas sužlugo. Kodėl?

ATSAKYMAS. Todėl, kad tėvai daugiau nesielgia kaip atsakingi suaugusieji. Jie mano, kad turi būti geriausi savo vaikų draugai. Jie pastato save ant to paties laiptelio, ant kurio stovi vaikai, nesiryždami vaikams prieštarauti ir nubrėžti ribų. Jie daugiau nepriiminėja jokių sprendimų, o trokšta būti tokiais pat kietais maištininkais, kaip jų vaikai. Dabar mūsų visuomenę sudaro vieni paaugliai.

KLAUSIMAS. Jūs išties manote, kad ir vokiečių tėvai leidžia vaikams, jog tie jiems diktuotų, kur važiuoti atostogauti, kuo maitintis ir ką žiūrėti per televizorių?

ATSAKYMAS. Daug kas atpažins save šiame portrete. Tėvai nenoriai viešina problemas, susijusias su auklėjimu. Jie sako: mūsų šeimoje viskas gerai, tai ne apie mus. Ir vis dėlto juos nuolat graužia sąžinė, kadangi jaučia, jog daugelį dalykų daro neteisingai. Jie ateina vakare pavargę iš darbo, gamina tai, kas patinka vaikui, dėl to, kad nenori leistis su juo į diskusijas. Jie leidžia jam sėdėti prie televizoriaus ilgiau nei sutarta, kad galėtų pabūti ramybėje. Jie atostogauja ten, kur vaikai bus užimti, nes be vaikų jie kojos ten nekeltų. Aš nesakau, kad tai neteisinga. Aš tik sakau, kad tėvų gyvenimas neturi suktis vien tik apie vaiką. Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad tai kaip nors teigiamai paveiktų vaikų ateitį, kad jie dėl to taptų sėkmingesni ar turėtų mažiau rūpesčių suaugę.

KLAUSIMAS. Jūs pats turite šešis vaikus. Kas įveda taisykles šeimoje?

ATSAKYMAS. Aš.

KLAUSIMAS. Ir nėra jokių šeimyninių demokratinių struktūrų?

ATSAKYMAS. Aš nemanau, kad šeima apskritai turėtų būti demokratišku institutu. Santykiai tarp suaugusių ir vaikų visada asimetriški. Tai meistro ir mokinio santykiai. Vienas moko, kitas klausosi. Tėvai gali geriau įvertinti aplinkybes, nes turi didesnę patirtį, jie daugiau žino. Jie ir turi nustatyti taisykles.

KLAUSIMAS. Kaip jums pavyksta vidury liberaliosios švediškos visuomenės auklėti savo vaikus griežta maniera?

ATSAKYMAS. Aš negaliu smarkiai skirtis nuo kitų tėvų, kitaip mano vaikams prasidės nemalonumai.

KLAUSIMAS. Kitaip sakant, turite tvardytis.

ATSAKYMAS. Liaukitės (juokiasi). Ir kai kurie mano skaitytojai galvoja, kad trokštu grįžti prie karinio stiliaus auklėjimo, atgal prie kūniškų bausmių. Aš niekad nieko panašaus nerašiau. Aš niekad nemušiau vaikų.

KLAUSIMAS. Vokietijoje šiandien daug diskutuojama apie popiežiaus pasisakymus dėl lengvų pliaukštelėjimų, kaip auklėjimo metodo, priimtinumą. Savo knygoje rašote, kad nėra jokių įrodymų, kad griežtai išauklėtiems vaikams vėliau blogiau gyvenasi. Kiek artima jūsų nuomonė popiežiaus nuomonei?

ATSAKYMAS. Šiuo klausimu aš visiškai su juo nesutinku. Mano knygoje kalba eina apie tai, kad vaikams svarbu būti išauklėtais taip, kad auklėjimas atitiktų visuomenės vertybes ir normas. Vaikų, išaugusių visuomenėje, kur tokie smūgiai yra norma, tai netraumuoja (dvasiškai). Tačiau tėvai Vakaruose šiandien visko bijo, manydami, kad netgi mažiausia kritika gali traumuoti vaiką. Jie daugiau nebelaiko būtinu dalyku pasakyti dukrai, kad ši nevalgytų tiek daug šokolado, nes papilnės. Nes bijo, kad mergaitė tučtuojau persimes į kitą kraštutinumą iki pat anoreksijos. Tačiau mes tikrai galime daug reikalauti iš vaikų, jie tai atlaikys. Nereikia elgtis su jais kaip su porceliano lėlėmis.

KLAUSIMAS. Iš kur imasi baimė padaryti vaikui žalą auklėjimu ir griežtumu?

ATSAKYMAS. Man susidaro įspūdis, kad tėvai dėl to turėtų kaltinti specialistus.

KLAUSIMAS. Tai yra tokius žmones kaip jūs?

ATSAKYMAS. Aš aiškinu tėvams, kad jie neturėtų klausyti pernelyg daug įvairių patarėjų.

KLAUSIMAS. Tik jūsų knygą, ir to pakanka?

ATSAKYMAS. Man galima dėl to papriekaištauti. Tačiau, pavyzdžiui, Džonas Boulbis, kurio prisirišimo teorija laikoma neginčijama, neretai specialistų yra interpretuojamas pernelyg laisvai. Dėl to tėvai pradeda manyti, kad pakenks vaikams, jei pernelyg anksti atiduos į lopšelį, kur jie daug laiko praleis su auklėtojomis, o ne su motina. Tačiau aš nemačiau dar nė vieno vaiko, kuris prisirištų prie auklėtojos labiau nei prie mamos.

KLAUSIMAS. Danas Jesperas Julas surenka Vokietijoje ištisas sales į savo paskaitas apie autentiškumą ir partneriškus santykius su vaikais.

ATSAKYMAS. Och, jei panorėčiau, tai netrukus ir aš surikčiau.

KLAUSIMAS. Kaip jūs galite paaiškinti Julo sėkmę?

ATSAKYMAS. Jis atsirado tinkamu momentu ir nėrė tiesiai į visą tą auklėjimo vakuumą. Autoritariško auklėjimo daugiau niekas nebenori, kaip ir „neregimos rinkos rankos“ analogo, pagal kurį vaikas pats auklėjasi. Nuosavų tėvų klausyti niekas nenori, o pasikliauti vien intuicija yra pernelyg lengvabūdiška. Jesperas Julas kalba apie labai paprastus dalykus. Kai kurie jų protingi, kai kurie nelabai. Jo pirmoji knyga „Kompetentingas vaikas“ apsiėjo be jokių rekomendacijų, tėvams tai nerūpėjo. Ir staiga visi prakalbo apie tai, kad vaiko negalima ne tik bausti, bet ir girti.

KLAUSIMAS. Negalima girti?

ATSAKYMAS. Taip, ir apie šitai kalba ne tik Julas. Jeigu mano dukra nori parodyti man savo piešinį, tai daugiausia, ką aš galiu pasakyti: O, piešinys, kaip įdomu. Tu laiminga, piešdama jį?

Tačiau tai neteisinga komunikacija, aš toks nesu, tai kam apsimetinėti? Tėvai turi tiksliai parinkti kiekvieną žodį, prieš pasakydami jį vaikui. Kad jis nesusigėstų, neprarastų pasitikėjimo savimi. Problema su ekspertais slypi jų moralizavime. Jie aiškina tėvams, ką galima daryti, o ko negalima. Ieškodami orientyrų, tėvai įsikala dogmas ir ideologijas, kurių paskui ne taip paprasta atsikratyti.

KLAUSIMAS. Vokietijos tėvai svajoja apie Biulerbiu ir Lionebergę.

ATSAKYMAS. Švedai irgi iki išprotėjimo myli Astridos Lindgren istorijas ir visus tuos idiliškus paveikslus. Tačiau pagalvokite apie tai, kaip užaugo vaikai tose knygose. Jie ištisas dienas šlaistėsi tai šen tai ten be priežiūros, be šalmų ir kepurių nuo saulės. Michelis pririšo savo mažą sesutę Idą prie flagštoko viršūnės. O Lota iš Krachmacherio gatvės važinėjosi su broliais ir seserimis ant folksvageno-vabalo stogo. Dabar tai neįsivaizduojama. Šiandien tėvai ir nepilnamečių priežiūros žinyba (Jugendamtas) atidžiai stebi vieni kitus. Mano sūnaus vaikų darželyje visi vaikai turi užsidėti šalmus, kai vėžinasi rogutėmis!

KLAUSIMAS. Kas blogo siekyje apsaugoti vaikus?

ATSAKYMAS. Hipergloba. Jeigu norime savarankiško vaiko, turime leisti į mokyklą jam vaikščioti vienam. Šešių metų vaikas jau sugeba tai padaryti, netgi mieste su dideliu transporto judėjimu. Tėvai to daryti neleidžia, o paskui siūlo vaikui priimti sprendimus ar aptarinėti visus klausimus lygiai su suaugusiais. Daugelis suaugusių elgiasi prieštaringai, visiškai nesuvokdami, kas būtent gali padėti auklėti vaiką, padėti jam vystytis.

KLAUSIMAS. Kokių tai turės pasekmių?

ATSAKYMAS. Mes blogai paruošiame vaikus suaugusiam gyvenimui, apgaudinėjame juos, kad su jais niekad neįvyks nieko blogo, kad mes visada egzistuosime, kad jie – pasaulio bamba. Savo psichiatrinėje klinikoje aš susiduriu su jaunais žmonėmis, kurie atėjo dėl to, kad, pavyzdžiui, juos paliko draugė, ar dėl to, kad nugaišo šuniukas. Tie žmonės turi akivaizdžių sunkumų, spręsdami pačius paprasčiausius pergyvenimus.

KLAUSIMAS. Vokietija jau seniai orientuojasi į Švediją vaikų lygiateisiškumo sferoje. O dabar sakykite: liaukitės pagaliau mus sekioti!

ATSAKYMAS. Mes perlenkėme lazdą. Mes jau nekontroliuojame liberalizavimo, o lygių teisių tema pavirto visuotine dogma. Mes atiduodame vaikus į lopšelius, kai jiems sukanka 1 metukai. Toliau vyrai ir moterys dirba daugmaž lygiomis teisėmis, pagal galimybę vienodai daug, pagal galimybę lygiavertėse pozicijose. Niekas negali kabėti kam nors ant uodegos. Darbas – vienintelis būdas tapti žmogumi. Mes tai įsikalame nuo mažų dienų. Tėvystė ir motinystė pati savaime mūsuose jau nebe vertybė. Tėvai turi iš karto nuspręsti, kas lieka namuose su vaiku ir kokiam laikui, o kas – dirba toliau.

KLAUSIMAS. O jeigu žmona nutars pasilikti namuose ilgesniam laikui?

ATSAKYMAS. To nebegali sau leisti nei viena moteris. Pernelyg daug susilauks kaltinimų. Ji bus apšaukta reakcinga, senamadiška savo lyties išdavike.

KLAUSIMAS. „Hen“ – niekatrosios giminės asmenvardis tapo oficialiu švedų leksikone. Tuo pat metu turima vengti vadinti vaikus „jis“ ir „ji“.

ATSAKYMAS. Tai labai žiaurus elgesys su vaikais, laimei, praktikuojamas kol kas tik keliose vaikų įstaigose. Šita lygiava anuliuoja visus mokslinius duomenis apie biologinį vaikų vystymąsi. Turime kolosalią problemą su paaugliais, jie savarankiškai jau nesusidoroja su mokykliniais reikalais, nes su jais daugiau nebesielgiama kaip su berniukais.

KLAUSIMAS. Kodėl švedų mokyklos taip smuko, lyginant su tarptautiniais standartais?

ATSAKYMAS. Ne tik dėl šios priežasties. Problema slypi mokytojuose. Jų autoritetas sunaikintas. Vaikai nemano, kad reikia jų klausyti, jeigu jau nebūtina klausyti nuosavų tėvų. Kaip pasekmė – rezultatų smukimas. Tyrimai rodo, kad švedų mokiniai pirmauja praleistų pamokų, mokytojų įžeidimų ir vandalizmo srityse. Ir nereikia pamiršti: tame tarpe ir pasitikėjimo savyje srityje.

KLAUSIMAS. Tipiška vaikams, kurie pastoviai atsiduria globos ir dėmesio centre.

ATSAKYMAS. Taip, ir šie vaikai-pasaulio bambos paskui suauga ir ateina, tarkime, į švedų TV šou „Stabas“. Ten ieškoma dainuojančių talentų, iš kurių rytoj padarys superžvaigždes. Ir štai jie ten ateina ir negali dainuoti. Jie šito net nesupranta. Komisija apstulbusi: tau ką, niekas nepasakė, kad nemoki dainuoti?

KLAUSIMAS. Jų tėvai buvo pernelyg bailūs?

ATSAKYMAS. Jie nenorėjo traumuoti vargšo vaiko. Taip ir užauga įžūlūs neklaužados, einantys į pasaulį su visiškai iškreipta nuomone apie savus sugebėjimus. Susikoncentravimas tiktai į vaiką – ne pats geriausias būdas auklėti. Jeigu taip būtų, tai mūsų vaikai mylėtų mus labiau, nei kur nors kitur pasaulyje. O taip nėra. Kai tik mes pasenstame ir nukarštame, jie atiduoda mus į senelių namus. Kitose šalyse šeimos gyvena drauge, kadangi tėvai ir pagyvenusiame amžiuje yra vertinami.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Pratiname vaiką tvarkytis Mamos gyvenime visada ateina momentas, kai reikia pradėti pratinti vaiką tvarkytis. Šitaip ji ne tik sau palengvina gyvenimą, bet ir prisideda prie sa...
Gėda ir baimė. Ką skiepijame savo vaikams Vaikas gimsta laisvas. Laisvas nuo baimių, kaltės, prietarų ir kito šlamšto, kuriuo apsikrovę gyvena suaugusieji. Vienas iš mano tikslų - padaryti tai...
Kaip vaikai mokosi pasakyti „ne“ Mokymosi procesas daugeliu atvejų vyksta vienodai. Mes sužinome kažką naujo, nutariame išbandyti, treniruojamės ir žiūrime į gautą rezultatą. Didžioji...
Ką pasėsi tą ir pjausi -Kiaulė. - sako penkių metų mergaitė, supdamasi supynėmis. -Kas kiaulė? - perklausia šalimais ant suoliuko sėdinti jos močiutė. -Tu. - atsako mergai...
Vaikas „sau“ Neretai atsitinka, kad moteriai nepasiseka su santykiais. Metai bėga, vyriškio vis nėra, tačiau yra mylima mama, pas kurią vieniša moteris ir sugrįžta...
Kodėl pirmūnai pasmerkti nesėkmingam gyvenimui Pakankamai dažnai įvairiose firmose ar valstybės įstaigose galima sutikti žmogų su prestižinio universiteto diplomu, užimantį kuklias eilinio darbuoto...
Kaip suprasti paauglių elgesį ir pagerinti tarpusa... psichika.eu Paauglystė – dar vienas iššūkių laikotarpis, neraminantis daugelį tėvų. Kaip bendrauti su vaiku, kuriam tėvų nuomonė tampa nebe tokia sva...
Savarankiškas, reiškia – atsakingas Daug kartų savo praktikoje susidūriau su atvejais, kai tėvai skundžiasi nesavarankiškais vaikais. Gerai, jeigu tai pastebime, kai vaikas dar mažas, ta...
Dukros ir mamos "Ir kas tu per išsižiojėlė, rankos iš užpakalio auga!", "Visai trenkta? Kiek kartų galima kartoti!", "Ko vėl nepatenkinta? Visiems nuotaiką gadini!", ...
Mergaitės auklėjimo taisyklės Pirmoji taisyklė. Gražuolė Abejonės savo patrauklumu - sunkus kryžius mergaitei. Kad ir kokiais išvaizdos duomenimis gamta nebūtų apdovanojusi jūsų ...
Gniuždanti motina "Aš tave pagimdžiau, tu man dabar skolinga" arba "Aš be tavęs nesusitvarkysiu, gyvenimas praras prasmę, aš mirsiu", arba "Tu man skolinga už viską, ką...
Vaikams kenkiantys tėvų lūkesčiai Visi mes kažko tikimės iš savo vaikų, tačiau tie lūkesčiai neretai padaro daugiau žalos, nei naudos. Ko gi nevertėtų tikėtis iš vaiko? Nesitikėkite, ...
Kritiškas vaiko požiūris į reklamą Reklama teisėtai laikoma viena galingiausių poveikio žmonių masėms priemone, nuo kurios labiausiai kenčia vaikai. Reklamos kūrėjams jaunoji karta yra ...
Pražūtingas pyktis ant tėvo Mergaitei tėvas - pats svarbiausias žmogus pasaulyje. Tai jos pirmas vyro paveikslas, kuriuo ji paskui vadovausis, rinkdamasi savo vyrą. Dėl to pyktis...
Motiniško pavadėlio ilgis Visi mes suprantame, kad nukirpta bambagyslė - tai tik paprastas faktas, ryšys su vaiku iš tikrųjų nedingsta. Kol vaikas mažas, nešioji jį ant rankų. ...
Esi bloga mama, jeigu… Jeigu skaitai šį straipsnį, vadinasi, bent kartą buvai suabejojusi, ar atitinki užimamas mamos pareigas. Tačiau apseisime be ilgų įžangų. Taigi, tu es...
Patarimų tėvams šiupinys Jeigu vaikas nukrito, pirmiausiai paklauskite jo: "Tau skauda, ar išsigandai?" Paprastai vaikai dažniausiai išsigąsta arba sutrinka. Jeigu taip ir yra...
Vaikas turi teisę daryti klaidas Jei norite, kad vaikas užaugtų išmintingu, jam reikia išmokti daryti klaidas, patirti nesėkmes, ir iš jų pasimokyti. Tai visiškai natūralus būdas, kur...
Vaikus žalojantis saugumas Originalas Ką įspūdingiausio atsimenate iš savo vaikystės? Ar lipote į medį taip aukštai, kiek tik drąsa leido? Ar ežere plaukėte ten, kur kojomis ne...
Kai atstumiamas tėvas Priimu pacientus. Berniukui 6 metai. Neurotiniai sutrikimai. -Su kuo tu gyveni? -Su mama. -O tėtis? -O mes jį išvarėme. -Kaip tai? -Mes su juo i...
Kodėl Stivas Džobsas draudė savo vaikams iPad? Kai Stivas Džobsas vadovavo Apple, jis draudė savo vaikams pernelyg ilgai sėdėti prie iPad'o. Kodėl? New York Times korespondentas Nikas Biltonas per ...
Norite anūkų? Pasitraukite iš kelio sūnui Nuo autorės: Man rodos, reta mama, priklausanti tai kategorijai, apie kurią čia rašoma, perskaitys šį straipsnį iki galo. Jeigu visgi perskaitys - tai...
Kodėl besilaukiančioms negalima verkti Parašyta daugybė knygų apie nėštumą, gimdymą ir naujagimius. Jas rašo kvalifikuoti medikai - psichologai, pediatrai. Tikėti jomis, žinoma, galima, tač...
Kaip girti vaikus Mergaičių nereikia girti už tai, ką jos padarė. Šitaip jūs skatinate jų degradaciją. Jeigu mergaitę girsime už rezultatą: labai skanu, labai gražu, la...
Balansas tėvų ir vaikų santykiuose Tėvai suteikia mums gyvybę ir tai - didžiulė dovana. Mūsų uždavinys - priimti šią dovaną. Visa širdimi. Pripažinti, kad niekada negalėsime šios skolos...