Kam Giltinei dalgis?

-Jūs kalvis?

Balsas už nugaros pasigirdo taip netikėtai, kad kalvis net krūptelėjo. Be to, jis negirdėjo, kad kažkas būtų pravėręs duris ir įžengęs vidun.

-O belstis neišmokote? – grubiai atsakė, pyktelėjęs ir ant savęs, ir ant landaus kliento.

-Belstis? Hm… Ne, nebandžiau. – atsakė balsas.

Kalvis pasiėmė nuo stalo skudurą, nusivalė rankas, lėtai atsisuko, nutaręs išsakyti viską, ką galvoja apie ši klientą ir jo vėlyvą vizitą. Tačiau taip ir nepratarė nė žodžio, pamatęs, kas tai per klientas.

-Gal galėtumėte sutvarkyti man dalgį? – moterišku, tačiau labai kimiu balsu paklausė viešnia.

-Vadinasi, viskas? Atvaikščiojau savo? Galas? – atsiduso kalvis, padėdamas skudurą atgal ant stalo.

-Dar ne viskas, bet kur kas blogiau, negu anksčiau. – atsakė Giltinė.

-Logiška. – sutiko kalvis. – Nepasiginčysi. Ir ką man dabar reikia daryti?

-Sutvarkyti man dalgį. – kantriai pakartojo Giltinė.

-O paskui?

-O paskui pagaląsti, jeigu įmanoma.

Kalvis žvilgtelėjo į dalgį. Jis iš tiesų buvo labai susidėvėjęs, ašmenys išdužę, susibangavę.

-Šitą aš suprantu. – linktelėjo galva. – O man pačiam ką daryti? Pasimelsti ar daiktus susirinkti? Aš pirmą kartą, taip sakant…

-A, jūs apie tai… – Giltinės pečiai suvirpėjo nuo negirdimo juoko. – Ne, aš atėjau ne jūsų. Man tiesiog reikia sutvarkyti dalgį. Galėsite?

-Tai aš dar nemiriau? – nepastebimai įsižnybė sau į koją kalvis.

-Jums geriau žinoti. Kaip jaučiatės?

-Lyg ir normaliai.

-Nebloga? Galva nesvaigsta? Nieko neskauda?

-Lyg ir ne. – kalvis įsiklausė į savo pojūčius.

-Tada nėra ko jaudintis. – atsakė Giltinė ir ištiesė jam dalgį.

Paėmęs jį sumedėjusiomis rankomis kalvis apžiūrėjo įrankį iš visų pusių. Darbo buvo kokiam pusvalandžiui, ne daugiau. Tačiau mintis, kas sėdės jam už nugaros ir lauks darbo pabaigos, neleido pademonstruoti įprasto jam miklumo. Jis žengė vatinėmis kojomis link priekalo, pasiėmė plaktuką ašmenims išplakti.

-Jūs… eee… Prisėskite.

Giltinė atsisėdo ant suoliuko, atsišliejo nugara į sieną.

Darbas jau ėjo į pabaigą. Prieš pradėdamas galąsti, kalvis vėl atsisuko į viešnią.

-Atleiskite už atvirumą, bet aš tiesiog negaliu patikėti, kad laikau rankose daiktą, kurio pagalba pražudyta šitiek žmonių! Nė vienas ginklas pasaulyje negali prilygti šiam dalgiui. Tai išties neįtikėtina.

Giltinė, iki tol atsainiai sėdėjusi ant suoliuko ir abejingai apžiūrinėjusi skurdų kalvės interjerą, staiga sustingo, įsitempė. Juodas kapišono ovalas lėtai atsigręžė į kalvio pusę.

-Kaip jūs pasakėte? – tyliai perklausė viešnia.

-Sakau, kad negaliu patikėti, jog laikau rankoje ginklą, kuriuo…

-Ginklą? Jūs pasakėte „ginklą“?

-Galbūt ne taip išsireiškiau, aš tiesiog…

Kalvis nespėjo užbaigti. Giltinė pašoko iš vietos ir bėgte pribėgo prie kalvio.

-Kaip manai, kiek žmonių aš nužudžiau? – sušvogždė pro sukąstus dantis.

-Aš… Aš nežinau. – nudūrė akis į grindis kalvis.

-Atsakyk! – Giltinė sugriebė jį už smakro, kilstelėjo jam galvą. – Kiek?!

-Ne… Nežinau…

-Kiek?!!! – sušuko jam tiesiai į veidą viešnia.

-Iš kur aš galiu žinoti, kiek ten jų buvo?! – suaimanavo kalvis.

Giltinė atitraukė ranką ir kelias sekundes tylėjo. Paskui susikūprinusi grįžo prie savo suoliuko ir sunkiai atsidususi prisėdo.

-Vadinasi, nežinai, kiek jų buvo? – tyliai pratarė ir nesulaukusi atsakymo tęsė. – O ką, jeigu pasakysiu, jog niekada, girdi – niekada nesu nieko nužudžiusi? Ką tu į tai pasakysi?

-Bet… O kaip gi?..

-Aš niekada nežudžiau žmonių. Kam man to reikia, jeigu jūs ir patys su šiuo reikalu puikiausiai susitvarkote? Jūs patys vienas kitą žudote. Jūs galite užmušti dėl pinigu vadinamo popieriuko, iš pykčio ir neapykantos, jūs netgi galite užmušti šiaip sau, pramogos dėlei. O kai pasirodo maža, pradedate karą ir žudote vienas kitą tūkstančiais. Jums tai paprasčiausiai patinka. Jūs priklausomi nuo svetimo kraujo. Ir žinai, kas bjauriausia? Jūs patys sau negalite to prisipažinti! Jums paprasčiau dėl visko apkaltinti mane…

Giltinė trumpam nutilo.

-Ar žinai, kokia aš buvau anksčiau? Aš buvau jauna graži mergaitė, aš pasitikdavau žmonių sielas su gėlėmis ir palydėdavau iki tos vietos, kur jiems buvo lemta būti po mirties. Aš šypsojausi ir padėdavau pamiršti tai, kas jiems nutikdavo. Tai buvo labai seniai… Pasižiūrėk, kuo pavirtau!

Paskutinius žodžius ji jau rėkte išrėkė ir pašokusi nuo suoliuko nusimetė nuo galvos kapišoną.

Tai buvo raukšlėtas, sudžiūvęs senės veidas. Reti žili plaukai draikėsi susipainiojusiomis sruogomis, suskeldėjusių lūpų kampučiai buvo nenatūraliai nuleisti žemyn, apnuogindami kreivus dantis. Tačiau baisiausiai atrodė akys. Absoliučiai išblukusios akys visiškai bereikšmiu žvilgsniu sužiuro į kalvį.

-Pažiūrėk, kuo pavirtau! O žinai, kodėl? – ji žengė dar vieną žingsnį arčiau kalvio.

Tas tik papurtė galvą, visiškai sukrėstas.

-Žinoma, nežinai. – karčiai nusišypsojo viešnia. – Tai jūs mane tokia padarėte. Aš mačiau kaip motina žudo savo vaikus, mažiau kaip brolis užmuša brolį, mačiau kaip vienas žmogus per dieną užmuša šimtą, du šimtus, tris šimtus kitų žmonių!.. Aš verkiau, žiūrėdama į tai, staugiau, nieko nesuprasdama, negalėdama tuo patikėti, rėkiau iš siaubo…

Giltinės akyse sublizgo ašaros.

-Aš pakeičiau savo nuostabią suknelę štai šitais juodais skarmalais, kad nesimatytų kraujo dėmių. Aš užsidėjau kapišoną, kad žmonės nematytų mano ašarų. Aš daugiau nedovanoju jiems gėlių. Jūs pavertėte mane monstru. O paskui apkaltinote visomis savo padarytomis nuodėmėmis… Ne viskas, žinoma, taip paprasta… – ji žvelgė į kalvį nieko nereginčiu žvilgsniu. – Aš jus palydžiu. Parodau jums kelią. Bet aš nežudau… Duokš mano dalgį, kvaily nelaimingas…

Pasiėmusi iš kalvio rankų įrankį, Giltinė apsigręžė ir nužingsniavo link durų.

-Galima vieną klausimą? – pratarė kalvis.

-Tu nori sužinoti, kam man tokiu atveju reikalingas dalgis? – sustojusi atvertose duryse, neatsisukdama paklausė Giltinė.

-Taip.

-Kelias į rojų… – -atsakė viešnia. – Jis visiškai užžėlė…

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Tau niekas nieko neskolingas Tėvo laiškas dukrai. Padeda daug ką suprasti. Netrukus Kalėdos ir aš vėl turiu problemą - nežinau, ką tau padovanoti. Aš žinau, kad tave labai daug k...
Socialinis programavimas Manipuliavimas per seksualinį instinktą - vieną pagrindinių žmogaus instinktų. Tiksliau, tai žmogaus valdymas per seksualines provokacijas. Šis metoda...
Kaip suprasti, ar teisingai gyvename Jei nerimaujate dėl to, kad šiuo metu nežinote, ką daryti toliau, tiesiog žinokite, kad nesate vieniši. Niekas tiksliai nežino, ką daryti. Gyvenime vi...
Pamąstymai apie skausmą Ar norėčiau santykių be skausmo? Ne. Juk tada reikštų, kad man nusispjauti į greta esantį žmogų. Patinka mums ar nepatinka, tačiau skausmas - gyvenim...
Jeigu jūsų FB draugai kelia nuotraukas iš sporto s... Būkime sąžiningi bent jau patys sau: kiekvienas iš mūsų turi mažiausiai vieną draugą, kuris nuolat FB arba Instagrame demonstruoja savo nuotraukas iš ...
Komforto diktatūra Galima daug samprotauti apie plataus vartojimo produktus, atsiradusius mokslinės ir techninės pažangos dėka ir kurie skirti, kaip įprasta sakyti, žmon...
Kas laukia X kartos atstovų senatvėje Tarkime, esate taip vadinamos X kartos atstovas, iš tų, kuriems dabar 35-45. Viskas puiku su pinigais, atrodo, kad visas gyvenimas dar priešakyje ir v...
Būti laimingu Kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime susimąsto, ką reiškia būti laimingu. Kažkam laimė - skardinė alaus, o kažkam ir viso gyvenimo nepakanka, kad įgy...
Kavinėje Kavinėje už staliuko sėdėjo vaikinas, kuriame mirė didis sportininkas, nes jis per daug gėrė ir dėl to tapo sargu sandėlyje. Vaikinas kalbėjosi su mer...
Sėkmingo gyvenimo iliuzijos Žmogus siekia patirti pasitenkinimą iš viso aplinkinio pasaulio, gyventi pozityvių emocijų kupiną gyvenimą, susikurti gerovę: aukštą pajamų lygį, stab...
Labai reikia Šiuolaikinė hedonistinė kultūra, skelbianti, kad reikia gyventi šia diena, kad gyvenimas turi tapti nesibaigiančiu malonumu, kad dėl nieko neverta suk...
Kodėl žmogus teisinasi, išgirdęs komplimentą? Kartais paprastas komplimentas gali sukurti nemaloni situaciją kuriam nors iš pokalbio dalyvių. "Tu šiandien taip puikiai atrodai. Koks nuostabus megz...
Gyvenimo instrukcija 1. Tu gausi kūną. Jis tau galės patikti, galės nepatikti, bet tai bus vienintelis dalykas, kuriuo tu disponuosi iki savo gyvenimo galo. 2. Tau teks m...
Priešingas efektas. Kaip negalima palaikyti žmogau... Palaikyti, paremti galima įvairiai, tai labai individualus dalykas. Kažkam pakanka paskambinti, išsikalbėti ir išgirsti nuoširdų "laikykis, aš su tavi...
Nebrandi asmenybė kritikuoja, o brandi – dar... Yra tokia koncepcija - psichologinis aikido. Jos tikslas - išmokti susigaudyti žmonėse ir savyje. Pateikiame patarimus, kurie padės išspręsti daug gyv...
Ar kvailėja šiuolaikiniai žmonės? Klausimas įdomus ir kažkuria prasme netgi provokacinis. Koks gali būti "protingumo" sumažėjimas pas mus, jeigu faraonų laikais į kosmosą neskraidė, di...
Kodėl negalima taupyti pinigų „juodai dienai“... Jeigu norite sėkmės finansiniuose reikaluose, reikia turėti bent minimalių santaupų. Reikia atidėti šiek tiek pinigų kiekvieną mėnesį, net jeigu tai b...
Žmonės, kurie verkia filmų metu, – patys stipriaus... Pati svarbiausia žinia apie žmonės, kurie verkia filmų metu (jei tai ne nėščioji), – yra ta, kad jie moka atjausti. Tai – ypatinga žmonių rūšis, moka...
Kodėl žmonės žiovauja? Žiovulys - tai gilus įkvėpimas, kurio metu gaunama didesnė deguonies porcija nei kvėpuojant įprastai. Žiovulio mokslas kol kas iki galo taip ir neišty...
Civilizacinis getas Keista: mes daromės vis labiau civilizuoti ir proporcingai vis labiau degraduojame. Kuo garsiau rėkiame, kad daromės laisvesni ir demokratiškesni, tuo...
Su gamta susijusios fobijos Ar mėgstate gamtą? Tikriausiai atsakysite, kad be jokios abejonės, tačiau taip bus tik iki to laiko, kol neatsidursite ant bedugnės krašto ir nesusidu...
10 auksinių dietos taisyklių 1. Maistas iš svetimos lėkštės nesiskaito! Jei niekas nematė, kaip nugvelbei gabalą, tai ir kalorijų jame nėra. 2. Jei valgote stovėdamas, visos kalo...
Karti tiesa apie trisdešimtmečius Jei gimėte XX amžiaus 8-9 dešimtmetyje ir esate brandus žmogus, tai šis tekstas apie jus. Jūs kiekveiną dieną einate į darbą, bet iki šiol neužsidirbo...
Kai vyrui gerai, moteriai – stresas -Mielasis, tau viskas gerai? -Aha, viskas puiku. -Ne ne puiku! Tu dėl kažko įsižeidęs? -Dėl nieko aš neįsižeidęs, iš kur tu ištraukei? -Tu tyli ir...
Kaip mes susitikinėjame Mes nustojome stengtis. Tiesiog nebematome tam prasmės. Mums visada sakė, kad jūroje tiek daug žuvies, kad užteks visiems. O dabar tos žuvys tiesiai p...