Ko nedaro brandūs vyrai

Labai mažai jaunų ir dar mažiau suaugusių žmonių, kad ir kaip liūdnai tai neskambėtų, nežino, ką iš tikrųjų reiškia būti brandžiu vyru. Brandus vyras – stiprus, pasitikintis savimi ir rūpestingas šeimos galva, aistringas meilužis, drąsus gynėjas, dėmesingas klausytojas, žmogus, kuris moka spręsti problemas, nebijo gyvenimo sunkumų. Juo galima pasikliauti.

Pasitikinčiam savimi vyrui, kuris jau kažką suprato apie gyvenimą, kuris supranta, kad yra atsakingas už kitus žmones ir kuris turi konkrečias vertybes, nebūdingas nepatyrusio, nebrandaus ir silpno žmogaus elgesys.

Štai keli dalykai, kurių brandus vyras niekada nedarys.

Jis neleis, kad baimė užkirstų kelią jo laimei ir pasisekimui

Baimė – ar tai būtų baimė suklysti, būti atstumtam, ar baiminimasis gauti pylos – būtent tas dalykas, kuris verčia laikytis vyrus nuošaliau. Gyventi baimėje, būti nuolankiu ir niekada nepasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis – visa tai negatyviai atsiliepia žmogaus karjerai, meilės sferai, santykiams, moralinei būsenai. Brandus vyras žino, kad baimė egzistuoja visada, tačiau taip pat jis žino, kaip su ja kovoti.

Jis per daug nesvyruodamas išeis iš savo komforto zonos ir surizikuos, netgi jei tokio veiksmo rezultatu taps smūgis jo savimeilei ar koks nors diskomfortas. Brandus vyras gyvena ant savo komforto zonos ribos ir pastoviai žengia į neištirtas teritorijas už tos zonos ribų.

Jis nepradės kažko daryti tik tam, kad kam nors įtiktų

Tikriausiai tenka sutikti žmonių, kurie pradeda su savimi darbuotis, kad padarytų įspūdį moteriai. Ar vyrų, kurie išsuka iš pasirinkto kelio, kad pasirodytų protingais ir dar labiau patiktų bosui ir kolegoms. Brandaus vyro visiškai nejaudina, ką apie jį pagalvos aplinkiniai. Toks vyras vadovaujasi nuoširdžiu troškimu tapti geresniu, įgyti naujų žinių ir tobulėti ta kryptimi, kurią jis pats pasirinko.

Jis užsiima sportu, kad būtų sveikesnis ir stipresnis, skaito knygas ir lanko kursus, kad išplėstų žinias ir įgųdžius sferose, kurios jam atrodo naudingos ir įdomios. Kitaip sakant, jis žino, kas jis toks ir ko jis nori, o taip pat gerbia ir vertina kitų žmonių nuomonę, vadovaudamasis tik tuo, ką laiko geriausiu pasirinkimu.

Jis nepiešia savo vaizduotėje idealios moters paveikslo

Daugybė santykių subyra, kai nebrandūs vyrai suvokia, jog idealios moters vaizdinys, kurį jie užkėlė ant pjedestalo, ir kuriuo jie visą tą laiką žavėjosi, neatitinka realybės. Daug vyrukų nueiną ilgą kelią nuo pavydaus susižavėjimo iki beprasmiškos neapykantos moterims, kai lūkesčiai nepasiteisina realių moterų pasaulyje.

Moterys tokie pat žmonės, kaip ir vyrai – jos turi savo stiprių ir silpnų pusių, puikių charakterio savybių ir trūkumų, troškimų ir baimių. Brandus vyras tai žino. Būtent dėl to jis su moterimis jaučiasi kur kas paprasčiau. Jis žvelgia į jas kaip į lygias sau, kas skatina sveikus ir tikrus santykius.

Moters žodžiai ir elgesys neįstumia jo į aklavietę

Be to, kad brandus vyras laiko moterį sau lygia, jis taip pat žino paprastą faktą: moterys ir vyrai yra pakankamai skirtingi tam tikrose sferose. Pavyzdžiui, biochemine, psichologine ir socialine prasme. Mes skirtingai auklėjami, netgi mūsų smegenų struktūra skirtinga. Brandus vyras supranta, kad moterys bendrauja, pykstasi ir yra emociškai priklausomos.

Būtent dėl to tokį vyrą sunku įvaryti į aklavietę ar įsiutinti moteriškomis kalbomis ar elgesiu, ir tai yra daugiau, nei sugebėjimas žvelgti į dalykus skirtingais aspektais. Esmė slypi gilesniamr nei įprasta moteriškos širdies, ir jų kūno kalbos pažinime.

Jis nepyksta ir neįsižeidžia

Barnių pakaks per akis tarp šeimos narių, draugų, mylimųjų, kolegų. Tai neišvengiama, jeigu su kažkuo praleidžiate pakankamai daug laiko. Tačiau akivaizdus brandos požymis – sugebėjimas atvėsti po kivirčo ir paleisti visus negatyvius jausmus. Iš brandaus vyro jūs išgirsite: „atleisk, buvau neteisus“, „pamiršk, visa tai neturi jokios reikšmės“ ar „visa tai jau seniai praeityje“. Toks vyras atsiprašo ir eina toliau. Jeigu užslėpsite pyktį, tai tik apnuodysite savo santykius ir susilauksite bėdos.

Jis nenutolsta nuo šeimos

Kai suaugame, vis akivaizdesnė tampa būtinybė išsaugoti tvirtus šeimos ryšius. Yra atvejų, kai šeimos nariai negali pastoviai būti kartu. Tačiau dauguma mūsų tikrai gali sau leisti pabūti daugiau laiko su tėvais, artimaisiais, žmona, vaikais.

Jis niekam neleidžia savęs įbauginti

Egzistuoja didžiulis skirtumas tarp agresyvumo ir atkaklumo ir nebrandūs vyrai šio skirtumo nesupranta. Brandus vyras turi pakankamai savigarbos, savikontrolės ir pasitikėjimo savimi, kad nustatytų ir kontroliuotų ribas. Jeigu kažkas daro spaudimą, bando išstumti į užribį, šis vyras laikysis savo. Neįmanoma priversti daryti to, ko jis nenori, ir jis nesėdės, nieko nedarydamas, kai aplinkiniai jį žemina. Nėra būtinybės griebtis grubumo ar riksmų, jis sugeba išspręsti problemas neprarasdamas išdidumo ir pasitikėjimo savimi.

Jis nesiskundžia ir nenusimena, kai susiduria akis į akį su sunkumais

Pralaimėjimo nuotaikos ir skundai – dalykai, kuriuose brandus vyras nemato prasmės. Visam tam jis paprasčiausiai neturi laiko. Susidūręs su sunkumais, toks vyriškio tipas lieka susikaupęs, įsigudrina suteikti pagalbą, pažvalinti kitus ir ieško problemos sprendimo. Neretai, kad išspręstum problemas, tenka kažką paaukoti ir gerokai padirbėti, tačiau čia ne tas dalykas, nuo kurios toks vyras išsisukinėtų. Jis laikosi labai paprastos taisyklės – reikia arba surasti konstruktyvų problemos sprendimą, arba tylėti, kol jis nebus surastas. Dėl to šalia esantys žmonės jaučiasi visiškai saugūs ir išsaugo pozityvią nuotaiką.

Darbas jam – ne kažkas nuobodaus, su kuo tenka susitaikyti

Tuo metu, kada kai kurie žmonės žvelgia į darbą kaip į būtinumą, reikalingą, kad „prasimuštum“, o po darbo eina namo ir užsiima tuo, ką mėgsta, brandus vyras atsiduoda darbui visu šimtu procentų. Jis visada ieško naujų galimybių tobulėti, kurios leidžia pakilti laipteliu aukščiau karjeros kopėčiomis.

Tokio tipo vyrai suvokia, kad yra žmonių, kurie nuo jo priklausomi, dėl to jo karjera yra pirmaeilis uždavinys., pastovus tobulėjimas ir noras daugiau uždirbti – visa tai tam, kad galėtum leisti sau pačiam ir savo artimiesiems gauti kažką, kas suteiks laimės. Tai ir yra tokio vyro pagrindinis tikslas.

Jis nebijo veikti ir priimti sudėtingus sprendimus

Kiekvieno iš mūsų gyvenime bent kartą ateina laikas, kai tenka priimti sunkius sprendimus. Kad įveiktume bėdas, kartais tenka greitai mąstyti ir įjungti savo sugebėjimą veikti reikiamu momentu. Brandus vyras iš anksto aptars su savo šefu kopimo karjeros laiptais galimybes, pasistengs atkalbėti draugą tuo atveju, jei tas sumąstė kokią nors kvailystę, net jeigu draugas dėl to supyks.

Toks vyras greičiau pats rizikuos, bet apsaugos savo artimuosius, arba paaukos savo komfortą, jeigu tai užtikrins jiems laimę. Tai nereiškia, kad brandus vyras visada žino, ką reikia daryti, kad jis pajėgus susidoroti su bet kokia sudėtinga situacija. Tačiau jis tiksliai pasistengs padaryti viską, ką gali, kad gautų trokštamą rezultatą.

Jis nekelia sau nerealių tikslų

Kai kurie žmonės neretai nusivilia ir nuleidžia rankas, nes nuo pat pradžių išsikėlė sau nepasiekiamus tikslus. Vienas pagrindinių brandos aspektų yra kaip tik sugebėjimas teisingai vertinti savo galimybes, būti sąžiningam pačiam su savimi, kas leis kelti sau realius tikslus. Brandus vyras yra pakankamai kantrus, kad tegu ir lėtai, tačiau užtikrintai eitų link savo tikslų.

Jis neleidžia savo Ego jį užvaldyti ar veikti impulsyviai

Tikru vyro brandos požymiu galima laikyti jo sugebėjimą kontroliuoti savo Ego, o taip pat, prieš ką nors padarant, gerai viską apgalvoti. Toks vyras supranta, kad jo veiksmai gali turėti nemalonių pasekmių, dėl to stengiasi viską apskaičiuoti į priekį, kaip patyręs šachmatininkas.

Pavyzdžiui, jis žino, kas žygis per parduotuves gali sukelti jam finansinių sunkumų mėnesio pabaigoje. Jis suvokia, kad laikydamas ant ko nors pyktį, blogiau padarys tik pats sau.

Štai toks maždaug gavosi vaizdas – viršuje išvardinti dalykai, kurių vyras turi išmokti nedaryti, jeigu jis laiko save brandžiu. Niekas nėra tobulas, kiekvienam iš mūsų tikriausiai vertėtų padirbėti su savimi, pasistengti tapti geresniu.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

10 žingsnių, padėsiančių išsivaduoti iš priklausom... Originalas Ar nerimaujate, jeigu antroji pusė Jums nepaskambina bent kelis kartus per dieną? Ar jaučiate nepaaiškinamą baimę, kad santykiai nutrūks n...
Menas miegoti po viena antklode Tyrinėjant bet kokį reiškinį paprastai sudaroma schema, diagrama, kad galima būtų suprasti įvairių faktorių tarpusavio ryšius, darančius poveikį bendr...
Meilės neužsitarnausi. Ji arba nutinka, arba ne Žmogus pradeda žengti savo keliu tada, kai pagaliau supranta, kad meilės užsitarnauti neįmanoma. Kad ji arba ateina, arba ne. Galima užsitarnauti pas...
Šio ryšio neįmanoma nutraukti Ne hormonų poveikis, ne sutampantys interesai, ne bendra praeitis/dabartis/ateitis - ne šie dalykai išlaiko vyrą ir moterį kartu. Neįmanoma nuspėti, k...
Apie vyrišką tikslą Vyrui svarbu turėti aukštą tikslą savo gyvenime. Kai vyras susikoncentruoja išimtinai ties moterimi, viską daro tik jos labui, jis pradeda prarasti vy...
Moterų isterijos ir terorizavimas ašaromis Bet kuriam vyrui verkianti, rėkianti, skandalą kelianti moteris - sunki našta ir rimtas išbandymas. Ilgai pakęsti tokios skandalistės paprasčiausiai n...
Kodėl jis tyli? "Neturime apie ką kalbėtis", "Jis visiškai manęs nesupranta", "Aš jam viską pasakoju, mėgindama sukurti pasitikėjimo atmosferą, o jis tyli..." Pamėgi...
Viena diena – vienas darbas. Ir kitos užimto... Baisiausia, kai išsilieju ant vaikų, kai jaučiuosi pavargusi. Išpiltos sultys, išmėtyti žaislai ar tiesiog triukšmas tuo momentu, kai aš baisiai pavar...
Sutuoktinių amžiaus skirtumas Apie sutuoktinių amžiaus skirtumą kalbama labai daug. Kai kam atrodo, kad jis turi būti minimalus. Kiti galvoja, kad vienas iš partnerių turi turėti d...
Šis vyras ne šiaip atėjo į jūsų gyvenimą Jeigu suprantate žmogaus paskirtį gyvenime, darosi lengviau ir paprasčiau jį mylėti, kadangi suprantate, jog šis žmogus jūsų gyvenime - likimo, gyveni...
Labai pakylėta moteris Yra tokių moterų - sklandančių aukštai virš nuodėmingos žemės. Į tualetą jos tiksliai nevaikšto. Niekada nepyksta, neverkia. Šypsosi Budos šypsena. Ka...
Šiuolaikinės moters emocinės perkrovos Būti moterimi šiandien sudėtingiau nei anksčiau. Tai tiesa. Ir esmė ne vien ta, kad dabar turime tokias galimybes, kad net galva svaigsta. Nors ir tai...
20 poros santykius ardančių dalykų Originalas Meilė – nėra tai ką matote kine. Tai ne vien romantiški pasivaikščiojimai ir bučiniai mėnesienoje. Laimingi santykiai – tai darbas, grįsta...
6 iš pažiūros romantiški gestai, rodantys, kad san... Originalas Suradę partnerį, kuris atrodo ypatingas, jus įsimylėjęs ir darantis didžiai galantiškus gestus, galite pasijusti tarsi laimėję aukso puodą...
Moters vaidmuo vyro gyvenime Daugybė šiuolaikinių moterų įsitikinusios, kad nuo jų visiškai nepriklauso, koks vyras bus greta, kaip jis išreikš savo vyriškas savybes, kiek jis bus...
Santykiai su toksiškais giminaičiais Gerai, kai šeima - maža tvirtovė, kurioje mus myli, gina ir visokeriopai palaiko. Tačiau atsitinka, kad patys artimiausi žmonės stoja į priešingą bari...
Kas vyksta su moterimi, kai šeimoje nutyla kalbos Dabartinėje visuomenėje tai jau beveik tapo norma. Vyras ir žmona bendrauja su kuo tik norite, bet tik ne vienas su kitu. Apie priežastis nekalbėsime....
Kaip pastūmėti vyrą pokyčiams Vienas svarbiausių skirtumų tarp vyrų ir moterų - požiūris į permainas gyvenime. Moteryse kunkuliuoja nenumaldomas troškimas kažką keisti savo, o tuo ...
Ieškau gyvenimo draugės (pasiturinčio vyriškio, ieškančio gyvenimo draugės, pamąstymai) Prieš dešimt metų netekau žmonos (ji žuvo). Dėl to jau ne vienerius metus ieškau merg...
Emocinis artumas Kai galvojame apie artumą, į galvą dažniausiai šauna mintys apie fizinį artumą, lovą. Tačiau emocinis artumas ne mažiau svarbus santykiams už fizinį. ...
Tekstas vyrams. Moterims neskaityti! Na ką, vyruti. Aš žinau, tavo gyvenime būna momentų, kai esi aukštumoje, ir būna momentų, kai krinti žemyn. Skrydžiai į padanges ir skaudūs kritimai -...
Būti išties laiminga – tai darbas Mūsų gyvenimas labai paviršutiniškas. Panašus į filmą, kartais labai gražus, bet neypatingai gilus. Mokame atrodyti, padaryti įspūdį. Tačiau gyventi s...
Kaip išpučiami skandalai Kai nežinome, kaip pasielgti, susidūrę su svetimais negatyviais jausmais, dažniausiai darome klaidas. Veiksmai, kurių imamės, kad susidorotume su svet...
Šeimos nenorinti moteris. Priežastys Gyveno sau varlė karalaitė, vargo nematė. Betgi ne, atlindo princas ir prasidėjo - pyragus kepk, kilimus ausk, svečiams šokius šok... O dar ir jį patį...
Būsimos anytos monologas Kiek laiko gyvuoja santuokos institutas, tiek laiko egzistuoja ir visiems žinoma marčių-anytų problema. Motinoms sunku paleisti sūnus, susitaikyti su ...