Labai pakylėta moteris

Yra tokių moterų – sklandančių aukštai virš nuodėmingos žemės. Į tualetą jos tiksliai nevaikšto. Niekada nepyksta, neverkia. Šypsosi Budos šypsena. Kai joms suduoda į vieną skruostą, jos filosofiškai atsuka kitą. Labai daug kalba apie dvasingumą ir prasmę. Skaito daug protingų knygų apie įvairiausią ezoteriką ir viską žino. Jos tiksliai žino kiekvieno susirgimo priežastį. Labai mėgsta pasakoti visiems aplinkui, kaip reikia teisingai gyventi, ko daryti negalima, kodėl kitus žmones puola problemos. Juo labiau, kad visą įmanomą literatūrą apie psichologiją jos jau perskaitė ir susikonspektavo – dėl visa ko. Štai šita pastraipa – apie kaimynę, šita – apie draugę, o visa kita – apie vyrą, savaime aišku.

Tokios moterys apskritai nejaučia negatyvių emocijų. Taip daro tik tie, kurie nieko nesupranta apie dvasingumą. Jų veido išraiška dažniausiai visada ta pati, neįskaitoma. Ar tai dirbtinai šypsosi, ar tai plėšriai šiepiasi, ar tai kosminio masto tuštuma – sunku suprasti. Kartais galima užfiksuoti akimirksniui praslydusias emocijas, kurios kunkuliuoja viduje, tačiau taip atsitinka retai. Jos šypsosi. Ar žinote, kad daugelis žmonių, jausdami pyktį, baimę ar skausmą šypsosi? Ne dėl to, kad jiems malonu, tiesiog taip veikia apsauginiai mechanizmai, kad nereikėtų pergyventi skausmo, nereikėtų prisipažinti sau, kad skauda. Nes šypsena – saugus ir leistinas dalykas.

Dažnai dvasingos moterys atrodo labai neišvaizdžiai – atseit, ne tiems tikslams gimė šiame pasaulyje. Baisūs nesuprantamos spalvos apdarai, ant galvos – kažkokio paukščio lizdas, veidas be kosmetikos ir elementariausios priežiūros. Savaime aišku, jokio manikiūro – tai visiškai tuščias laiko ir jėgų švaistymas. Kuo labiau pakylėta – tuo daugiau apsileidusi, tuo mažiau panaši į moterį.

Ji gali daug kalbėti apie filosofiją, religiją, aukštas materijas – puikiai tai išmanydama, žarstydamasi mintinai išmoktomis frazėmis. Kalba pakylėtos moterys ypatinga, jos be žodyno nesuprasi. Čakros, energijos srautai, egregoriai, mentalinės nuostatos, dieviškoji jėga… Kartais kalba vien citatomis iš protingų knygų, berdamos jas automatiškai. Tik kažkodėl iš jų nesklinda nei ta pati laimės energija, nei meilė.

Materialių troškimų tokios damos neturi. Jos svajoja apie taiką visame pasaulyje ir kad nebūtų karo. Ir nieko – sau pačiai. Ir nė žodžio apie save. Tik, štai, pakapsčius giliau, gali paaiškėti, kad visas šitas aršus dvasingumas – viso labo bandymas pabėgti nuo realybės, pasislėpti nuo savo traumų ir „išgydyti“ jas, apsimetant, kad nieko neskauda.

Savo dvasingume jos fanatiškos. Jeigu tampa kokios nors religijos adeptėmis, būtent jos pradeda demaskuoti visus kitus aplinkui tarnavimu velniui. Tik mano religija teisinga, o visi kiti ritasi į pragarą. Būtent jos tampa tomis bobutėmis, kurios piktai šnypščia bažnyčioje – ne taip persižiegnojai, ne taip apsirengei ir apskritai tu kažkokia ne tokia.

Kartais tokios moterys turi vyrą. Keista, bet dažniausiai visiškai nepakylėtą. Jis gali būti klaikus mėsėdis, reikalaujantis kiekvieną dieną kotletų, gali gerti alų su draugeliais ir keiktis paskutiniais žodžiais bei laikyti visas jos dvasines paieškas kliedesiais ir sektantiškumu. Dažniausiai jis būtent taip ir galvoja – žmonai nuvažiavo stogas. Pakylėta moteris sunkiai pakenčia šalia savęs tokį žmogų, pernelyg jau jis gadina jos pakylėtą įvaizdį. Bet dėl to paties neišpasakyto dvasingumo ir atsikratyti juo negali, net jeigu visose kitose sferose jis geras ir normalus. Skyrybos juk nuodėmė. Be to, netgi neaišku, kuo skųstis. Skyrybos dėl kotletų? Ar dėl sekso, kuris tam gyvuliui reguliariai reikalingas?

Su vaikais irgi nesiklosto. Juk jie trukdo dvasiniam tobulėjimui – tai rėkia, tai dėmesio reikalauja, tai išsimiegoti neleidžia. O dar ištraukia iš pačių širdies gelmių tikruosius jausmus, kurie buvo taip rūpestingai paslėpti. Dėl to dauguma tokių moterų sąmoningai ar nesąmoningai atsisako turėti vaikų. O jeigu turi – nutrenkia juos močiutei, kaimynei, bet kam, kad tik dvasingėti netrukdytų. O štai kai paaugs – tada, žinoma pradės mokyti gyvenimo ir tikėjimo tiesų. Per prievartą, kad momento nepražiopsotų.

Iš tikrųjų visas tas jų dvasingumas – gryniausias melas. Tai viso labo mėginimas pabėgti nuo savęs ir savo prigimties. Pasislėpti protingų frazių brūzgynuose. Užsidėti tokią kaukę, kuri daug kam atrodys įtikinama. Ir, žinoma, mėginimas surasti laimę, tik ganėtinai keistas. Mačiau daug tokių moterų, kurioms nieko daugiau nereikia, išskyrus taiką visame pasaulyje. Visos jos buvo labai giliai traumuotos ir tokiais metodais bėgo nuo realaus gyvenimo.

Jos apsiskaičiusios, informuotis, tačiau visos šios žinios neprasiskverbė vidun. Ten nepateko nei žinios, nei patirtis, juk tokia galinga siena išmūryta! Niekas neprasilauš.

Jos nesikeičia. Netampa artimesnės sau pačioms. Jos tiesiog žaidžia pavojingą žaidimą „Aš dvasinga“, ir šis žaidimas neleidžia būti sąžiningoms netgi su savimi, nekalbant jau apie kitus.

Nėra nieko dvasingo moteriai tame, kad atrodytum kaip daržo kaliausė ir kad neatliktum savo pareigų vaikams ir vyrui. Nepadaro dvasinga ir perskaitytų knygų skaičius. Tai gali padaryti tik širdys, kurios sušilo ir įsižiebė greta tavęs. Bet kokios žinios turi būti pritaikomos praktiškai, realiame gyvenime. Apie sėkmingą dvasinį tobulėjimą signalizuoja tik du faktoriai: žmogus sulig kiekviena diena jaučia vis daugiau laimės, o jo santykiai su kitais tvirtėja ir vystosi teigiama linkme. Jeigu to nėra – mes einame kažkur ne ten, arba ne taip. Greičiausiai, tiesiog panirome į iliuzijas ir žaidžiame kažkokius žaidimus.

Plintant literatūrai apie Rytų išmintį, tokių moterų vis gausėja. Būtent jos fanatiškai laikosi visų ten nurodytų taisyklių, o paskui lygiai taip pat fanatiškai keikia tą išmintį, kuriai tūkstančiai metų. Nesuveikė, tik sukomplikavo situaciją… Visada su liūdesiu į jas žvelgiu, aš juk žinau, kad išmintis suveikia, ir suveikia tiesiog fantastiškai. Bet jeigu paimame plaktuką ir vietoje to, kad pradėtume kalti vinį, pradedame daužyti sau pirštus – kas tokiu atveju kaltas? Plaktukas? Ar mes, neteisingai supratusios naudojimo instrukciją? Ar mes apskritai ją skaitėme, o gal pakako prisigraibyti iš visų pakampių padrikų frazių ir pasidaryti iš jų savas išvadas?

Bėda ta, kad mes pačios sau sufantazuojame kokį nors pakylėtos moters paveikslą – skrajojanti padebesiais būtybė su visais šventosios atributais. O paskui tą fantaziją kopijuojame, neturėdamos nei vidinio potencialo, nei jėgų. Mėgdžiojame, apsimetame, vaidiname.

O juk tereikia viso labo nevaidinti, o vietoje to pradėti keistis, įsiklausius į savo širdį. Keisti požiūrį į save, pasaulį, santykius, Dievą. Pergyventi visas tas emocijas, kurios ateina iš išorinio pasaulio, ir tas, kurių prisikaupė viduje per ilgus žaidimo dvasingumą metus. Sutramdyti savo išpuikimą, paslėpti knyginę išmintį, taip nė karto ir nepanaudotą gyvenime. Atsiverti realiam gyvenimui ir realiai patirčiai, kurią gyvenimas jums duoda. Būti pasirengusiai ilgai kelionei, kuri pasibaigs netgi ne šiame gyvenime. Nelaukti greito rezultato. Žingsnis po žingsnio artėti link pačios savęs. Tai vienintelis kelias, kuris atves mus į laimę.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Nelaukite iš vyrų negalimų dalykų Kaip dažnai moterys nusivilia savo vyrais, kai tie nepateisina lūkesčių. Juk moterys nežinia kodėl galvoja, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar jis nedovanoj...
Moteris, kuri neturi ko pasiūlyti vyrui, siūlo jam... Moterys, kurios tvirtina, kad "vyrams reikia tik vieno", paprasčiausiai nemoka sudominti vyrų niekuo daugiau kaip tik tuo "vienu". Neturėdamos jokių p...
Ar norite, kad jūsų vyriškis būtų lyderis? Daug moterų svajoja turėti greta savęs stiprų ir drąsų vyriškį, kad jis priimtų sprendimus, prisiimtų atsakomybę, vestų paskui save. Tačiau vyrai negi...
Svarbiausia santykių su vyrais paslaptis Moterys be galo ir krašto aptarinėja, ko reikia, norint užkariauti vyro širdį. Idealių išvaizdos parametrų, kažkokių konkrečių charakterio bruožų... I...
Kodėl moterys nemyli realių vyrų? Žinote, yra toks mamyčių tipas, jos bet kokioje nesuprantamoje situacijoje grūda vaikui į burną čiulptuką. Kartais man atrodo, kad pačios tampame toki...
Du moterų elgesio modeliai, kurie geruoju nesibaig... Mes, moterys, turime "nuostabų" bruožą: tiesiog stebuklingu būdu sugebame komplikuoti sau gyvenimą, o paskui, kaip pasekmė, ateina nusivylimas ir užsi...
„Viską galiu pati!“ Tiktai kokia prasmė? Moterys viską gali pačios. Pačios apsiginti, pačios užsidirbti, aprūpinti šeimą. Tačiau tiesa slypi tame, kad jos negaus tikro džiaugsmo nuo tų veiksm...
Vyriška nuomonė apie senamadišką flirtą Kodėl mes turime iš visų jėgų stengtis padaryti įspūdį partneriams? Kodėl reikia sugrąžinti senamadišką flirtą ir asistavimą? Tam yra kelios priežasty...
Meilė ir suskilusi gelda Yra tokia kategorija moterų, kurioms lemta likti šiame gyvenime su suskilusia gelda. Tokios moters požiūris į vyrą grynai vartotojiškas ir merkantilus...
Mylėti nesugebančios moterys Kiek daug istorijų prirašyta apie tai, kad ji ir protinga, ir gražuolė, padariusi svaiginančią karjerą, ir su Ferariu gatvėmis laksto, laisvai kalba d...
Gera pora ne ta, kuri niekada nesipyksta Originalas „Jei poros santykiuose yra problemų, prieš kurias kasdieniame gyvenime užsimerkiama, akimirkomis, kai žmonės atsitraukia nuo kasdienių rūp...
Kaip viską gadiname Kaip manote, kokia pati didžiausia žmonių svajonė, susijusi su santykiais? Nelaužykite smegenų - pats pasakysiu. Pati didžiausia svajonė: susirasti žm...
Leiskite vyrui būti vyru, o sau – moterimi Ši tema verta kelių "Didžiosios santykių enciklopedijos" tomų, nes kad ir kiek būtų pasakyta apie tai, žmonės vis tiek supranta labai sunkiai, ne visk...
Tekstas vyrams. Moterims neskaityti! Na ką, vyruti. Aš žinau, tavo gyvenime būna momentų, kai esi aukštumoje, ir būna momentų, kai krinti žemyn. Skrydžiai į padanges ir skaudūs kritimai -...
Kaip plėtojasi vyrų ir moterų santykiai Taip jau surėdyta, kad žmogus savęs ir savo indėlio į savo gyvenimo įvykius nemato. Daug kas atrodo kaip grynas atsitiktinumas. Dėl to jam duotas veid...
Leiskite gyvenimui tekėti savo vaga Kaip dažnai esate nepatenkinta ir pykstatės su sutuoktiniu? Jums gali atrodyti, kad turite tam rimtų priežasčių - jis neskiria dėmesio, nedovanoja dov...
Kai žmonės tyli ir kenčia Kaip taip gaunasi, kad žmonės kenčia ir tyli? Kas juos skatina slėpti savo nuomonę? Atsakymas pakankamai paprastas: žmonės tyli dėl to, kad bijo pabl...
Be ištikimybės nebus santykių Ištikimybė - privalomas, neatskiriamas santykių atributas. Be ištikimybės šeima kaipo tokia neegzistuoja. Bet kuri neištikimybė, kad ir kas bebūtų nei...
Nenoriu prie jo taikytis "Nenoriu spektaklių, noriu sąžiningumo!" - rašo pasipiktinusios merginos, kurioms nesinori mokytis bendravimo su vyru, prašyti jo, įkvėpti. Jos nori b...
Nemaloni tiesa apie ilgalaikius santykius Įsimylėjimas, santykiai... Apie tai svajoja, eilėraščius rašo, filmus filmuoja. Dag kam atrodo, kad santykiai - tai džiaugsmas, peraugantis į laimę. T...
Idealios moters gudrybės Svarbiausia, ką turi suprasti moteris, yra tai, kad joks vyras niekada nečiauškės valandų valandas telefonu ar akis į akį, niekada neaikčios ir nedūsa...
Nereikia bijoti konfliktų Skamba paradoksaliai, tačiau tarp artimų ir mylinčių vienas kitą žmonių labai dažnai kyla konfliktai, kai tuo tarpu poros, gyvenančios be ypatingos me...
Smurto prieš vyrus reiškinys Originalas Nors šiais laikais smurtas nėra pats populiariausias būdas spręsti konfliktus visuomenėje, smurtas šeimoje yra gana dažnas reiškinys. Jį n...
Kaip žmona lemia vyro likimą Neretai girdime žmonų skundus savo vyrais, atseit ir tingus jis, ir nedėmesingas, ir godus. Iki vestuvių buvo visiškai kitoks - ir dovanas dovanojo, i...
Demonstratyvi meilė Tokios meilės sunku nepastebėti - įsimylėjėliai vaikšto apsikabinę, bučiuojasi, nieko nesidrovėdami. Lyg ir viskas teisinga: o ko drovėtis, juk jie l...