Likimas ir gyvenimo scenarijus

Liaudies išmintis byloja, kad žmogaus charakteris susiklosto iki 5 metų amžiaus. Šiuo laikotarpiu susiformuoja gyvenimo planas. Toks planas kartais dar vadinamas gyvenimo programa arba scenarijumi.

Kas yra gyvenimo scenarijus? Mes patys jį susikuriame, jis susiformuoja nesąmoningai, jo niekas neužrašo ant popieriaus, numatytų punktų eiliškumo laikytis ganėtinai sunku. Kiekvienai užduočiai – savas laikas. Punktų reikšmingumas ir svarba irgi skiriasi. Galima tvirtai teigti, kad ankstyvoje vaikystėje gyvenimo planą labai smarkiai įtakoja tėvai. Kaip jie šį planą sukuria?

Jie auklėja vaiką, skiepija įvairius įgūdžius, apmoko būtinų dalykų, skaito pasakas, atsakinėja į klausimus. Iš viso to susiklosto būsimas vaiko elgesio modelis. Galima tai pavadinti būsimo likimo eskizu.

Suaugęs žmogus kartais bando priešintis vienokiems ar kitokiems likimo vingiams. Jis turi laisvą pasirinkimą. Gali pasirinkti bet kokią taktiką ir strategiją. Tačiau galiausiai pasirenka būtent tą, kuri atitinka jo scenarijų.

Daugiausia laiko vaikas praleidžia šalia mamos, kadangi nuo jos priklauso jo išgyvenimas. Nieko nuostabaus, kad būtent motina suformuoja pradinę jo gyvenimo scenarijaus struktūrą. Kai kada ji pritaria vaiko elgesiui, kai kada ignoruoja jo reakcijas. Vaikas trokšta mamos pritarimo. Dažniausiai jam visai nereikia garsiai ištartų pritarimo žodžių, mamos nuotaiką jis jaučia intuityviai. Būtent šiuo gyvenimo periodu susiklosto būsimo scenarijaus stilius: agresyvus, veržlus, švelnus, humoristinis, minoriškas…

Iki šeštų gyvenimo metų mažasis žmogus spėja patirti visas įmanomas situacijas, su kuriomis teks susidurti gyvenime. Tai bus jo elgesio modeliai. Jis jau susidūrė su bendraamžių agresija, išsigando ir pabėgo arba davė atkirtį. Vaikas suprato, kas yra simpatija, susirado draugų. Pabandė susiorganizuoti mėgstamą žaisliuką: iškeisti į kitą, atimti, paprašyti. Mažasis užsiėmė kūryba. Pademonstravo atkaklumą, siekdamas tikslų. Jam pažįstama baimė ir būdai jai įveikti. Jis verkia dėl nesėkmės arba ieško būdų su ja susidoroti. Mažylis demonstruoja išradingumą. Suaugęs žmogus šiuo metu jau pakankamai aiškiai gali įžvelgti jame būsimą karjeristą arba kovotoją už teisybę, paklusnų vykdytoją arba iniciatyvų darbuotoją.

Pirmaisiais žmogaus gyvenimo plano autoriais tampa tėvai. Daugelis mūsų, tardami vaikui pastabą ar repliką, net nepagalvojame, kad tie žodžiai gali tapti jo devizu visam likusiam gyvenimui. Psichoterapeutai ne šiaip klausinėja pacientų apie jų tėvus. Specialistams tai leidžia išsiaiškinti, kaip tėvai programavo vaikams gyvenimą.

Vaikui atrodo, kad suaugusieji viską žino ir viską moka. Savo patirtimi jis dar negali pasikliauti, tik žino, kad reikia daryti tą ir taip, ką ir kaip daro tėvai. Vaikas šiuo gyvenimo periodu maksimaliai atviras bet kokiai informacijai. Jam svarbus kiekvienas tėvų teiginys, mažasis pradeda kurti savo vertybių sistemą ir kuria ją iš tėvų teiginių. Tie teiginiai gali būti netiesioginiai, vaikas gali panaudoti netgi tėvų pasisakymus apie filmus, muziką, pirkinius, į vertybių sistemą įtraukiamos ir tėvų mėgstamos spalvos ir etikos normos. Iš viso to vaikas galiausiai susirenčia gyvenimo planą.

Pastoviai kartojami suaugusių nurodymai tampa vaiko programa. Vaikas pavaldus tėvams, jam reikalingas jų pritarimas – tai būtinos išgyvenimo sąlygos. Gyvenimo planas nebūtinai atrodys kaip detali instrukcija iš konkretaus skaičiaus punktų. Tai gali būti tiesiog įsitikinimų ir pažiūrų sistema. Ir šioje sistemoje žmogus gyvens visą gyvenimą, išimtį sudaro tik forsmažorinės situacijos. Tada vertybių sistema ir gyvenimo planas keičiasi, tačiau sukrėtimas, privertęs keisti ankstesnį planą, turi būti išties galingas.

Ar įmanoma savarankiškai atsisakyti tėvų „instaliuotos“ programos ir susidaryti savo planą, vadovaujantis savo įgyta gyvenimo patirtimi? Link tokių pokyčių žmonės eina ne vienerius metus. Atsikratyti tėvų programų neįmanoma netgi tėvams mirus. Neretai rezultatas būna netgi priešingas, paveldėti principai tik dar labiau sustiprėja.

Atrodytų, kad planuoti savo gyvenimą turėtų brandus žmogus. O iš tikrųjų tuo užsiima vaikas. Visi mes priimame sprendimus, tačiau labai dažnai veikiame jų nepaisydami. Suaugę žmonės gali nesuprasti, kodėl nesiseka verslas ar karjera, jiems atrodo, kad viską daro teisingai, bet dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių viskas stringa. Žmogus ima kaltinti likimą. O iš tikrųjų šitą likimą jis pats pasirinko vaikystėje. Ir visą gyvenimą nesąmoningai žengė kartą pasirinktu keliu. Kažkas baigė ekonomiką, kadangi ši profesija buvo prestižinė. Iš tikrųjų jis mėgo fotografuoti, tačiau fotografo profesija atrodė nerimta. Štai ir nesiklosto žmogui ekonomisto karjera. Užtat jam tiesiog žaibiškai pavyko įsisavinti dizaino kompiuterinę programą.

Tėvai – tai tarsi pardavėjai-konsultantai statybinių medžiagų parduotuvėje. Jie siūlo vaikui įvairius variantus, įvairias medžiagas jo likimo statybai, sudaro sąmatą. Vaikas gali ją priimti arba atsisakyti. Užprogramuotas jis bus tik tuo atveju, jeigu pats sutiks. Ir tai nutinka ne per vieną dieną. Kai programavimo procesas baigiasi, vaikas gali pasakyti, kad bus toks, kaip , pavyzdžiui, mama, tai reiškia, kad jis pasirinko mamos elgesio modelį. Dukra nutars ištekėti kaip ir mama – sulaukusi dvidešimties, ir pagimdys du vaikus. Galbūt mergaitę patrauks mamos karjera ir ji taps mokytoja ar kirpėja. Negatyviame scenarijuje tai gali reikšti, kad sūnus, kaip ir tėvas, žus kare.

Kaip vyksta vaiko programavimas? Stipriausią poveikį vaikui turi draudimai. Suaugusieji reguliuoja vaiko elgesį ir dažniausiai skambančiu žodžiu tampa „Negalima“. Negalima į kiemą, kol neparuošti namų darbai. Negalima svaidytis duonos trupiniais. Negalima vaikščioti be kepurės. Negalima palikti betvarkės savo kambaryje. Draudimai disciplinuoja ir tuo pačiu riboja laisvę, vadinasi, apsunkina adaptaciją. O štai leidimai padeda nusiteikti pozityviai. Tarkime, vaikui leidžiama laikyti šuniuką ir lankyti sporto sekciją. Sportu jis gali ir neužsiimti, šioje situacijoje svarbiausia – galimybė rinktis, pasirinkimo laisvė.

Be to, leidimai nereiškia visaleidžiamumo. Kalba eina apie leidimą kurti sau gyvenimą. Gyventi – reiškia keistis. Vaikas be jokios abejonės mėgdžioja tėvus, tačiau be tėčio ir mamos pasaulyje yra labai daug žmonių, kurių charakterį ir poelgius galima paimti kaip pavyzdį. Tėvai leidžia vaikui pačiam pasirinkti, kokiu jis nori tapti. Tai pasakytina ir apie galimybę pačiam rinktis draugus, o vėliau – ir gyvenimo draugą, remiantis savais kriterijais. Užduočių sprendimui irgi reikalingas leidimas. Vaikas skatinamas rodyti iniciatyvą, neapribojamos galimybės ieškoti, suaugusieji jam padeda.

Atsitinka, kad žmogus su taisyklingų bruožų veidu kažkodėl laikomas nepatraukliu, o kitas, kurio išvaizda labai tolima nuo idealo, pripažįstamas gražuoliu. Tikriausiai šiuo atveju tėvai paprasčiausiai leido, sudarė galimybę vaikui būti gražiu ir jis save tokiu laiko. Jeigu vaikui nuo mažų dienų kalsime, kad nieko doro iš jo neišeis, tai būtent taip ir atsitiks. Jis absoliučiai nepasitikės savo jėgomis. Sėkmingumas ir patrauklumas irgi iš anksto „instaliuojami“ į gyvenimo planą.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Kaip atsikratyti infantilaus žmogaus Daugelis žmonių širdies gilumoje labiausiai trokšta, kad aplinkiniai elgtųsi su jais kaip su mažais vaikais: į klaidas žvelgtų kaip į vaikišką paišdyk...
Patikrinti būdai kaip susigadinti gyvenimą Šiandien - neįprasta tema, ji nepriklauso kategorijai "Ką daryti, kad viskas būtų gerai", o greičiau atvirkščiai - kaip elgtis, kad labai rimtai "įkli...
Dešimt asertyvaus elgesio taisyklių Asertyvumu vadinamas mandagus atkaklumas. Asertyvus elgesys – tai pozityvi elgsena žmogaus, kuris jaučia ir demonstruoja savigarbą bei pagarbą kitiems...
Sveikas egoizmas Taip jau priimta manyti, kad egoizmas yra išimtinai negatyvus reiškinys. Atseit, jei žmogus egoistas, reiškia, galvoja tik apie save. Tačiau mažai kam...
Apie ką geriau patylėti Rašiau šį straipsnį, o atmintyje sukosi situacijos, kuriose man teko visai ne psichologiškai, o labai žvaliai sprukti nuo pašnekovų, kurie vis kalbėjo...
Standartinės frazės, už kurių slypi agresija Visi mes klausėmės tokių replikų ir kunkuliavome iš pasipiktinimo. Ir netgi patys jas tarėme. Žmonės prastai kontroliuoja neigiamas emocijas. Pyktis i...
Klasikinės psichologinio smurto taktikos Prievarta - tai nebūtinai fizinis smurtas. Yra daug kitų žiauraus elgesio formų, tokių kaip seksualinis, emocinis ar psichinis smurtas, vykdomas žodin...
Įpročiai Kaip dažnai dienos bėgyje mes automatiškai atliekame įprastus veiksmus, nesusimąstydami apie juos nė akimirkai? Atrodytų, visi jie labai paprasti ir n...
Praeities nelaisvėje Mūsų gyvenimas unikalus, jis kupinas įvykių, emocijų, pergyvenimų ir prisiminimų. Kažkas juos rūpestingau saugoja, kažkas su džiaugsmu įsileidžia į sa...
Atsargiai! Smegenų inžinieriai! Psichologas - labai madinga šiais laikais profesija. Neduok pavalgyti - tik leisk pasikrapštyti kieno nors smegeninėje. Kuo gi skiriasi blogas psicho...
Kur nuteka resursai? Apie ribas Dažnai kalbame apie resursus. Susidarome sąrašus - kas tuos resursus papildo, o kas eikvoja. Kas atima dvasines jėgas ir džiaugsmą, gyvumą, įkvėpimą, ...
Žmonės atsiranda mūsų gyvenime dėl kelių konkrečių... Pasaulis neretai atrodo labai paslaptingas ir nesuvokiamas. Jis tuo pat metu ir sudėtingas, netgi panašus į chaosą, ir neįtikėtinai logiškas bei subal...
Negalvok apie blogį – susirgsi sketis.lt Rytuose sakoma: „Blogiausi žmogaus priešai nelinkėtų jam tų bėdų, kurias gali jam atnešti jo paties mintys“. Vienas iš labiausiai žinomų s...
Barnio metu žmogus parodo tikrąjį savo veidą Jeigu su kažkuo susipykote, tai, žinoma, labai nemalonu. Bet užtat turite puikią galimybę suprasti žmogų iki galo. Suvokti, kas jis per žmogus, koks j...
Kardinalių gyvenimo permainų trūkumo simptomai Jei aptiksite savyje bent trečdalį pateikiamų simptomų, laikas susimąstyti. O jeigu jums būdingi praktiškai visi šio "susirgimo" simptomai, tučtuojau ...
Chronofagai – žmonės, kurie maitinasi mūsų l... "...ponia Milda sako, kad ponas Tadas jai pasakė, jog reikia paskelbti įsakymą, o aš sakau, negalima skelbti tokio įsakymo visam personalui, reikia iš...
Kas vyksta su mėgėjais skaityti Skaitymas - tai savotiška gimnastika smegenims. Tačiau jeigu įprasti fiziniai pratimai daro mūsų raumenims pakankamai pastebimą poveikį, tai sugebėjim...
Emocijų vergai. Kaip patys susikuriame sau psichol... Daugybė žmonių nesuvokia, iki kokio laipsnio negatyvios emocijos įtakoja mūsų gyvenimo įvykius. Būtent emocijų, dažniausiai - negatyvių, pagalba mes p...
Užburtas kančių ratas Tikriausiai buvote patekę į situaciją: kai tik pasijaučiate laimingas - iškart atsiranda jumis nepatenkintų žmonių, kurie pradės kaltinti jus egoizmu,...
Ar tikrai tai jūsų svajonės? Labai svarbu užduoti sau klausimą: ar šis siekis tikrai mano, o gal atklydo iš šalies, iš vaikystės, iš draugų, tėvų, reklamos? Ar tikrai tai būtent ...
Ko moko ligos Yra tokių filmų rūšis - apie žmones, kurie sunkiai suserga ir dėl ligos pakeičia visą savo gyvenimą. Kartais norisi užsileisti vieną iš tokių filmų, k...
Kur dingo gėdos jausmas? Kur dingo gėdos jausmas? Iš gyvenimo išstumiama gėdos sąvoka. Šiandien niekas dėl nieko nesigėdina. Į tai Vakarų ir mūsų visuomenė ėjo dešimtmečius - ...
Pasakyti „Man tai nepatinka“ ir nesusibarti Kaipgi sunku būna parodyti savo nepasitenkinimą! Ar tiesiog išdėstyti savo požiūrį, kai jis skiriasi nuo to, kurio iš tavęs laukia. Baisu sulaukti rea...
Kaip susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą? Gaila, bet ne visą gyvenimą galime laikyti švente, kartas nuo karto tenka pajusti liūdesį ir nusiminimą. Puiku, jeigu mokate su savimi sutarti ir susi...
Du pagrindiniai emocijų šaltiniai Emocijos turi du pagrindinius šaltinius - baimę (ir visus iš jos išplaukiančius jausmus) ir meilę (ir visus ja pagrįstus jausmus). Mes jaučiame ir vi...