Mokomės sakyti mažyliui „ne“

Kelios taisyklės.

„Ne“ turi skambėti retai. Žodis „ne“ turi būti neįprastas ir ypatingas. Kad jums jį ištarus, atkreiptumėte vaiko dėmesį. Jeigu sakysite „ne“ pastoviai, mažylis šio žodžio nebepastebės ir nereaguos į jį.

Vaikui pasakyto „ne“ negalima atšaukti. Kiekvieną kartą, kai pasakote vaikui „ne“, jūs prisiimate didžiulę atsakomybę. Juk jeigu jūs kažką uždraudėte, vadinasi, vėliau galėsite tai leisti. Kitaip jūsų „ne“ nustos būti mažylio akyse svariu argumentu.

Jeigu jau ryžotės pasakyti vaikui „ne“, nusiteikite rimtam darbui. Darbas prasidės nuo to, kad mažylis iškart gali užprotestuoti prieš draudimą. Čia svarbiausia nepradėti su juo kovoti, o ramiai laikytis savo linijos. Ir paskui, kai mažylis susitaikys su jūsų „negalima“, reikia tokį jo elgesį kažkuo apdovanoti.

Paaiškinkite vaikui savo „ne“ tik tada, jeigu esate tikri, jog jis sugebės suprasti jūsų paaiškinimą. Vaikas dar nepakankamai suaugęs, kad suprastų, jog negalima čiulpti pirštuko, nes jis purvinas ir gali prasidėti infekcija. Tai jam pernelyg sudėtinga ir jis jūsų neklausys. Paaiškinkite jam, kad negalima liesti lygintuvo, nes skaudės, ir jis supras, jeigu jau kada bandė liestis prie kokio nors karšto daikto.

„Ne“ – tai žodis, kuris visada tariamas neutraliai. Kai tariate jį rūsčiu balsu, mažylis pagalvos, kad jūs jo nemylite. O jeigu šypsotės ar juokiatės, vaikas nutars, kad jūs su juo žaidžiate. Kai nutariate, kad reikia kažką uždrausti, tarkite žodžius ramiai ir užtikrintai, tada vaikas lygiai taip pat ramiai ir su supratimu suvoks tai, kas jam sakoma.

Visada teigiamai įvertinkite vaiko elgesį, kai jis pradeda klausyti jūsų „ne“. Pasidžiaukite kiekvieną kartą, kai vaikas daro tai, ko jūs paprašėte. Mažyliui būtinas teigiamas patvirtinimas, kad jis viską daro teisingai.

Visų šeimos narių pozicija kiekvieno konkretaus „ne“ vaiko gyvenime atveju turi būti vienoda. Tai viena svarbiausių efektyvaus vaiko auklėjimo bet kokiame amžiuje sąlyga. Mažylis labai greitai supras, kas jam leidžia, o kas – draudžia tai, ko jis nori. Dėl to būtinai susitarkite šeimos viduje, ką konkrečiai reikia drausti vaikui ir veikite sutartinai.

Mums dažnai atrodo, kad uždrausti kažką yra labai paprasta. Iš tikrųjų gi kiekvienas „ne“ – tai sudėtingas auklėjimo procesas, į kurį įsitraukia visi šeimos nariai. Prieš ką nors uždrausdami vaikui, pasvarstykite, ar tikrai to reikia. Jeigu nutarsite, kad reikia – veikite. Tik stenkitės tai daryti su protu.

Šaltinis