Pagalba vyrui

Tiktai išties stipri moteris gali būti silpna, gali duoti suprasti vyrui, koks jis vyriškas, stiprus ir gerbiamas jos akyse.

Neprotinga ir silpna moteris rungtyniaus su vyru už teisę būti lyderiu, ji kiekvieną kartą demonstruos jam, kokia ji stipri, savarankiška ir nepriklausoma, viską darys pati, netgi restorane už save susimokės, kad pademonstruotų savo savarankiškumą. Bet jeigu tu tokia savarankiška ir tau pakanka savęs pačios, tai kam tau tada tas vyras reikalingas?

Vyro prigimtis – globoti, rūpintis kažkuo. Kai jam duodama tokia galimybė, vyriškumas ir savirealizacijos jausmai jame žymiai išauga, jam išsiskleidžia sparnai. Kai moteris jam rodo, kokia ji protinga, kaip moka viską pati daryti, vyrui pasidaro nebeįdomu. Nebėra kuo rūpintis, nėra ko globoti. Ir jis arba išeina ten, kur jam leis parodyti savo vyriškumą, arba susitaikys ir paslėps vyriškumą į tolimiausią kampelį, taps silpnas ir bevalis greta stiprios moters.

Moteris iš prigimties yra priklausoma. Jai būtina, kad kažkas virš jos stovėtų, duotų protingus patarimus, gintų, globotų. Dėl to neverta atsisakyti savo prigimties ir pulti kovoti už lyčių lygybę ir moterų laisvę, neverta atimti iš savęs moteriškos laimės – būti priklausomai ir vyriškos laimės iš savo vyro – suteikti globą ir apsaugą.

Moters galia pasireiškia ne jos protingumu ir siekiu lyderiauti, o išmintingu silpnumo demonstravimu, kai šalia esančiam vyrui leidžiama būti vyru – atsakingu, ryžtingu, stipriu.

Net jei vyras toks nėra, jame neauklėjo vyriškumo, pasitikėjimo ir jėgos, moteris gali tai ištaisyti, pradėjusi elgtis su juo su pagarba, pradėdama matyti jame jėgą, išmintį, suteikdama jam teisę imtis atsakomybės, spręsti kažkokius šeimyninius reikalus.

Jausdamas ir matydamas, kad žmona jį gerbia, įsiklauso į jo patarimus, vyras atras savyje vyriškumą ir jėgą, ir pats pradės save gerbti, vis labiau atskleisdamas savo išties vyriškas savybes, kol galiausiai taps gerbiamu žmogumi ir visuomenėje.

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI