Pagarba santykiuose

Poreikių negalima vertinti kritiškai, negalima manyti, kad jūsų ar kito žmogaus poreikiai yra „neteisingi“ ar kvaili. Jie visada teisingi. Ir žvelgti į juos reikia su dideliu dėmesiu. Nes iš nerealizuotų poreikių ir susiklosto bendras nepasitenkinimas gyvenimu.

Sveikų santykių poroje pagrindą sudaro visų pirma meilė ir pagarba vienas kitam. Norime pateikti kelis pavyzdžius, kaip šią pagarbą galima pademonstruoti.

Pagarba norams ir poreikiams

Poreikis – tai būtinybė kažką gauti. Visiems žmonėms reikalingas maistas, saugumas, poilsis, bendravimas, jausmas, kad mus pripažįsta ir myli. Poreikiai visada natūralūs ir nėra negatyvūs. Nėra nieko gėdingo tame, kad žmogui reikėtų, pavyzdžiui, palaikymo ir paramos. Arba pripažinimo. Arba pojūčio, kad jis laikomas geru. Nieko gėdingo ir smerktino tame, kad žmogui norisi pabūti tyloje ir vienumoje.

-Aš labai pavargau, man reikia pusės valandos pailsėti.

Ką į tai atsakysite?

-Nuo ko čia galima buvo pavargti? Ne maišus juk į vagoną krovei!

Šioje frazėje nėra nė lašo pagarbos kito žmogaus poreikiams.

-Žinoma, atsipūsk, tau reikia atsigauti!

O šioje frazėje pagarba yra.

O dabar apie troškimus.

-Labai noriu picos su bekonu!

-Kur tau tokia pica su tavo svoriu!

Vienas kitą gerbiantys žmonės niekada neužims aukštesnės (mokytojo, patarėjo, auklėtojo, draudėjo) pozicijos bendravime. Pagarba – tai visų pirma pripažinimas, kad jūsų ir partnerio žmogiškos vertybės yra lygiavertės.

-Labai noriu picos su bekonu!

-O aš baisiai užsimaniau ledų. Nors man tai ir nesveika. Ką darom? Pulsim gadinti sau sveikatos ar geriau pademonstruosime valios jėgą?

Šitaip atrodo pokalbis, kai žmonės nelaiko savęs esančiu aukščiau ar žemiau savo partnerio.

Pagarba ypatumams

Bendras gyvenimas bus kur kas komfortiškesnis, jei suprasite, koks žmogus su jumis gyvena ir atsižvelgsite į jo psichologinius bruožus, charakterio ypatumus, į tai, ką jis sugeba, o ko – nesugeba.

-Aš negaliu šito padaryti taip greitai, man reikia daugiau laiko!

-Tu amžinas stabdis! Reikia greičiau smegenimis darbuotis!

Matome susierzinimą ir nepripažinimą to paprasto fakto, kad žmogus šiek tiek lėčiau priima sprendimus.

-Gerai, aš palauksiu, kol tu užbaigsi. Jei galiu kuo nors padėti – tu tik pasakyk.

Rami, pagarbi frazė, kurioje nėra konfrontacijos, o yra pasiūlymas bendradarbiauti.

Pagarba jausmams ir pergyvenimams

Visi mes žmonės, ne robotai. Kartais mus kažkas labai skaudina, išmuša iš vėžių, siutina.

-Mane labai liūdina, kai tu šitaip kalbi.

-Kokios mes švelnios! Tiesa akis bado?!

Matome visišką žmogaus nepaisymą ir siekį kuo skaudžiau įgelti.

-Nepyk. Mane šita situacija irgi labai nervina.

Šitaip parodote, kad pripažįstate žmogaus jausmus. „Aš su tavimi vienoje valtyje“. Ir santykiuose neatsiranda prarajos.

Pagarba skoniui ir interesams

Nepagarbos pavyzdžiai:

-Užuot važinėjęs į žvejybą, geriau protingą knygą perskaitytum.

-Tik visiškai bukos moterys žiūri tokius serialus.

-Kaip apskritai galima tokį daiktą valgyti? Šlykštu žiūrėti!

Žmogaus skonis, jo interesai, pomėgiai – jo asmeninė, absoliučiai kitiems žmonėms, įskaitant pačius artimiausius, neliečiama teritorija. Jeigu jums nepatinka, kad mylimas žmogus pernelyg daug laiko skiria savo pomėgiui, šitai galima ir būtina aptarti. Tačiau kritikuoti, išjuokti jo pomėgį „apskritai“ – smūgis žemiau juostos, absoliučiai neleistinas dalykas pagarbiuose santykiuose.

Pagarba vertybėms

Vertybė yra tai, kas turi mums didžiulę reikšmę, kuo šventai tikime, ant ko mums viskas laikosi. Tai mūsų požiūris į esminius dalykus gyvenime, mūsų nuomonė apie leistiną elgesį, mūsų vidiniai įsipareigojimai patiems sau.

-Vietoje to, kad seniems tėvams daržus kasinėtum, geriau nuvežtum mane prie jūros!

Akivaizdi nepagarba vyrui, kuris jaučia pareigą padėti seniems tėvams, kuris stengiasi būti geru sūnumi.

-Aš žinau, kad reikia padėti tėvams. Tačiau ir prie jūros labai norisi. Pasitarkime, kaip galima būtų tai suderinti, kad visi liktų patenkinti.

Pripažindama partnerio vertybes, moteris gali tikėtis, kad vyras rimtai žiūrės ir į tai, kas svarbu jai.

Pagarba požiūriams, pažiūroms

-Tik protiškai atsilikę gali taip samprotauti!

-Tu nieko neišmanai gyvenime!

Ar malonu išgirsti tai pokalbio metu, kai išsakote savo nuomonę? Nemalonu, savaime suprantama. O kaip pagarbiai išreikšti savo nuomonę, jeigu ji skiriasi nuo kitų? Labai paprastai – „aš apie tai turiu kitą nuomonę“ (toliau seka pati nuomonė, prasidedanti žodžiais „aš manau, kad…“, „aš tikiu, kad…“, „Mano patirtis byloja, kad…“. Arba tiesiog „Aš nesutinku“.)

Pagarba siekiams ir planams

-Aš noriu įgyti antrą išsilavinimą.

-Iš proto išsikraustei? Kiek laiko ir pinigų tai kainuos! Tau šito nereikia!

Kitaip sakant, žmogus nori kitam pasakyti: „Tu neturi teisės gyventi savo gyvenimo, ne tu, o aš spręsiu, ką tau daryti ir kas tau gerai“. Partneris čia nelaikomas atskiru, savarankišku žmogumi, turinčiu laisvą valią. Jis – kito žmogaus nuosavybė.

-Aš noriu įgyti antrą išsilavinimą.

-Nesu tikras/tikra, kad dabar tinkamas laikas tai daryti, bet jeigu tvirtai nusprendei, aš šį sprendimą palaikysiu.

Visiškai nebūtina džiūgauti dėl visų partnerio sprendimų ir planų, galima abejoti jų tikslingumu ar perspektyvumu. Tačiau bet kuriuo atveju jūsų mylimasis yra suaugęs žmogus, sugebantis savarankiškai priimti sprendimus ir būti už juos atsakingas.

Pagarba bendravimo ratui

-Ką tu gali turėti bendro su šitais keistais subjektais, su kuriais nuolat bendrauji? Jie neverti tavęs!

Bendravimo ratas, kaip ir skonis, interesai, pomėgiai, požiūris į gyvenimą – asmeninė žmogaus erdvė. Niekas negali brautis į šią zoną nekviestas ir neprašytas. Mes su kažkuo draugaujame ir bendraujame dėl to, kad su tais žmonėmis įdomu, mus sieja kokia nors sava, unikali istorija ir emociniai ryšiai. Gerbti mylimo žmogaus istoriją ir emocinius ryšius – reiškia gerbti patį žmogų, jo asmeninę erdvę.

-Tu juk žinai, kad man nelabai komfortiška tavo draugų kompanija, bet jeigu tau su jais gerai – puiku. Bendraukite.

Draugystė – puikus dalykas. Pagarba bendravimo ratui – dar viena gija, kuris sutvirtins jūsų sąjungą, padarys ją tvirtesne ir saugesne.

Pagarba sprendimams

-Žiūrėk, ką nusipirkau!

-Galėjai paieškoti ko nors pigesnio/praktiškesnio/geresnio!

Ir vėl nepritarimas, žmogaus menkinimas, įsitikinimas, kad kitas žmogus nepajėgus savarankiškai spręsti, siekis įsitvirtinti artimo žmogaus sąskaita.

Viskas, ką kitas renkasi sau, yra puiku, praktiška ir teisinga – jam. Jums jo sprendimai gali nepatikti, tačiau gerai pagalvokite, ar verta gadinti žmogui nuotaiką savo neprašyta nuomone? Tai jūsų nesuartins, o greičiau tik atstums.

Pagarba laikui

-Kiek gi galima tuo užsiimti? Tu į laikrodį žiūrėjai?

Jeigu suprantate, kad šiuo konkrečiu metu artimas žmogus užsiima sau svarbiais dalykais, jeigu jūs gerbiate tą jo „man svarbu“, jūs niekada šitaip nepasakysite. Jūs pasakysite:

-Ar galėtum truputį atsitraukti nuo darbo, man reikia pagalbos.

Jeigu bendraudami su žmonėmis siekiate bendradarbiauti, jeigu džiaugiatės vienas kitu, tausojate kits kitą, rodote dėmesį ir pagarbą viskam, kas priklauso partneriui (jausmams, mintims, planams, patirčiai, pažiūroms), jūs sukursite būtent tą įkvepiančią erdvę, kurioje labai gera gyventi – meilės erdvę.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Kas puošia moterį geriau už bet kokį makiažą?... Daugelis moterų įsitikinusios, kad grožio paslaptis slypi jų kosmetikoje. Yra milijonai priežasčių, dėl kurių jos mano būtent taip. Apie moteris spren...
Meilės neužsitarnausi. Ji arba nutinka, arba ne Žmogus pradeda žengti savo keliu tada, kai pagaliau supranta, kad meilės užsitarnauti neįmanoma. Kad ji arba ateina, arba ne. Galima užsitarnauti pas...
Du moterų elgesio modeliai, kurie geruoju nesibaig... Mes, moterys, turime "nuostabų" bruožą: tiesiog stebuklingu būdu sugebame komplikuoti sau gyvenimą, o paskui, kaip pasekmė, ateina nusivylimas ir užsi...
Dvigubas uždarbis iš moterų Iš moterų uždirbama du kartus - kai moteris labai nenori gimdyti ir kai ji labai nori gimdyti. Ir tai dažniausiai tos pačios moterys, tik amžius skiri...
Moteriškos ir nemoteriškos profesijos Mes dažnai viską skirstome į moteriškus ir nemoteriškus dalykus, be to, labai paviršutiniškai. Pavyzdžiui, moteriškos profesijos. Kalbama, kad jos egz...
Kaip žmona lemia vyro likimą Neretai girdime žmonų skundus savo vyrais, atseit ir tingus jis, ir nedėmesingas, ir godus. Iki vestuvių buvo visiškai kitoks - ir dovanas dovanojo, i...
Vaidmenys šeimoje. Vyriško ir moteriško prado harm... Ar pažįstama situacija, kai moteris užsikrauna didžiausią kalną pareigų, šitokiu būdu visiškai nepalikdamas jokios atsakomybės vyrui? Vyras negali rea...
Šeimos scenarijaus įtaka asmeniniam gyvenimui Vaikas iš šeimos perima tradicijas, lūkesčius, šablonus, kuriuos naudoja visą savo gyvenimą ir perduoda saviems vaikams. Šiuose šablonuose iš anksto u...
Naujas žvilgsnis į senus santykius Daugelis tvirtina, kad santykiams galima suteikti antrąjį kvėpavimą. Tiesa, kad tai atsitiktų, dažniausiai siūloma pasikeisti šukuoseną arba vietą, ku...
Požymiai, kad gyvenate su likimo jums skirtu žmogu... Bijote jausmų, kuriuos jam jaučiate Jeigu jausmai žmogui tokie stiprūs, kad jūs tiesiog jų bijote, greičiausiai jūs paprasčiausiai baiminatės, kad ji...
Moteris su devizu „Aš pati“ Mano draugė - senmergė. Jai jau 45, ir ji niekada nebuvo ištekėjusi. Visas jėgas atiduoda reklamos verslui, jos firmoje dirba daugiau kaip 100 žmonių....
Sunkiausias išbandymas moters gyvenime Kaip manote, kas moteriai sunkiausia gyvenime? Gimdymo kančios? Priklausomybė nuo vyro? Chaosas galvoje? Nėra nieko sunkesnio moteriai gyvenime, už jo...
Nuomonė. Kodėl žmona man svarbesnė už vaikus? Paprastai pusę devintos vakaro duodu savo dviem paauglėms dukroms užuominą, o jeigu nesupranta, tada devintą jau atviru tekstu sakau: Jums laikas eiti...
Patarimai, kaip garantuotai sugriauti bet kokius s... Jei norite ne šiaip užbaigti, o visiškai sunaikinti santykius, tačiau nežinote, kaip tai daroma, kreipėtės reikalingu adresu. O jeigu atvirkščiai - nu...
Iš pažiūros nekalti moterų įpročiai, visiškai suna... Liūdna statistika byloja, kad išsiskiria vis ne kas antra pora. Skyrybas žmonės teisina pačiais įvairiausiais dalykais: pagarbos stoka, savivertės try...
Kad vyras jus išgirstų Ką daryti, jei vyras ignoruoja jūsų prašymus ir apsimeta kurčiu? Kodėl jis nenori su jumis kalbėti? Pavyzdžiui, žmona prašo išnešti šiukšles ar nupirk...
Išmokime mylėti savo vyrą Gaila, bet mes dažnai nustojame vertinti tuos, kurie gyvena greta. Užsikasame buityje, gyvenimiškose problemose, artimieji pradeda kelti susierzinimą,...
Ar galima perauklėti sutuoktinį Dresiruotojos instinktas įskiepijamas moterims kartu su visais kitais prietarais ir klaidingais įsitikinimais. Dresiruoti vyrus jas išmoko. O paskui p...
Ko nedaro brandūs vyrai Labai mažai jaunų ir dar mažiau suaugusių žmonių, kad ir kaip liūdnai tai neskambėtų, nežino, ką iš tikrųjų reiškia būti brandžiu vyru. Brandus vyras ...
Skirtumai tarp trumpalaikių ir ilgalaikių santykių... Aštuoni dalykai, kuriuos darome skirtingai, priklausomai nuo santykių ilgalaikiškumo ar trumpalaikiškumo. Teksto pranešimai. Trumpalaikiai santykiai:...
Ką masto vyras, kai sutinka savo moterį? Ką mąsto vyras iki susitikimo ir po jo? Esu tikras, tai sužinoti smalsu kiekvienai moteriai. Juk tai padės suprasti, ar išties nuoširdžiai jis laiko j...
Vyriška nuomonė. Vyras ne Dievas. Juo nereikia tik... Jau nežinia kelintą kartą sekdamas naujienų srautą socialiniuose tinkluose ir skaitinėdamas straipsnius tinklapiuose susiduriu su patarimais merginomi...
Kur nuteka jūsų moteriška energija? Mes dažnai ir daug kalbame apie tai, kaip prikaupti energijos. Ir kokią energiją kaupti, ir kaip tai daryti. Kiek visokių metodų panaudoti per dieną, ...
Mes pamirštame, kad priešais mus – žmogus Priklausomybe serga visa šeima Daug šeimų šiandien kenčia nuo problemų, susijusių su priklausomybe nuo alkoholio, narkotikų, lošimo ar kompiuterio, o...
Moters signalai vyrui, kuris jai išties patinka Kūno kalba - galingas dalykas. Iš gestų galima lengvai nuskaityti žmogaus požiūrį į jus. Patinkate jam, ar jis jūsų tiesiog pakęsti negali - apie tai ...