Paimkite su dėkingumu tai, ką jums davė

Dabar labai išpopuliarėjo giminės, giminiškų ryšių tema. Daugelis vaikų trokšta sureguliuoti santykius su tėvais, pajusti juose giminingas sielas. Ir neretai patiria pralaimėjimą, vėl nusirisdami į pretenzijas ir nuoskaudas, nesuprasdami, kad labai dažnai beldžiasi į užrakintas duris.

Šis straipsnis būtent tokiems vaikams.

Pradėsime nuo to, kad jūs esate geras vaikas.

Kad ir kokie būtų santykiai su tėvais – pajauskite šį signalą. Jūs – geras vaikas! Jūs darote viską, ką galite, remdamiesi tuo, ką jums davė tėvai. Ir jeigu kažkas negerai ir ne taip, kaip jums norėjosi, jeigu santykiai prasti – tai ne jūsų atsakomybė.

Jūsų santykius įtakojo ir toliau įtakos tėvai.

Jie jus tokiais padarė. Ir tame nėra jokios jūsų kaltės.

Tačiau…

Tačiau tai ne pretekstas reikšti pretenzijas už tai, kad viskas su jumis vyksta ne taip, kaip norėtųsi, už tai, kad kitose šeimose santykiai geresni ir šiltesni.

Jie davė tai, ką galėjo duoti.

Visi tėvai, net didžiausi neišmanėliai, atiduoda savo vaikui 100% to, ką patys turi. Jūs gavote viską, jie nieko nepasiliko sau. Ir jeigu jums atrodo, kad kažko trūksta, turite pagaliau suprasti – jie jums to nedavė tik dėl to, kad patys to neturėjo!

Jums trūksta meilės? Jiems irgi jos trūko, jie stengėsi išgyventi, patys negavo meilės, dėl to negalėjo perduoti jos jums.

Jums trūksta žinių apie gyvenimą? Tik todėl, kad ir tėvai jų neturėjo.

Jums trūksta laimės? Tačiau kaip gali nelaimingi žmonės padovanoti laimę?

Yra didelė pagunda įstrigti pretenzijose tėvams, kaulyti iš jų to, ko „negavote“, tačiau tai tik griauna jūsų pačių gyvenimą. Todėl, kad kol kas jūs beldžiatės į tėvų duris ir reikalaujate, ko jie neturi.

Jūs negyvenate savo gyvenimo, griaunate santykius, atimate iš savęs galimybę gauti, ko reikia, kitoje vietoje, kadangi kitur net neieškote.

Paimkite su dėkingumu tai, ką jums davė.

Jūs jau dabar turite labai daug – gyvybę ir gyvenimą.

Paimkite tai ir eikite toliau, pas tuos, kurie turi – laimės, meilės, žinių, patirties, išminties, dvasinės šilumos.

Tėvų gyvenimas jums nepriklauso

Vaikas, sprendžiantis tėvų problemas, jaučia pasididžiavimą. Jis pats sau atrodo dideliu ir stipriu, visagaliu. Tačiau šis kelias veda į aklavietę, kadangi joks vaikas negali pagerinti tėvams gyvenimo, išgelbėti jų, atvesti juos į laimę.

Tai ne jūsų daržas, ne jūsų kompetencija.

Taip, skaudu matyti, kaip jie kenčia. Taip, jie gali laukti iš jūsų išsigelbėjimo.

Tačiau…

„Kiaušinis vištos nemoko“, jūs negalite tapti autoritetais savo tėvams. Negalite mokyti jų kaip gyventi, gelbėti jų, spręsti jų problemų. Negalite tapti mama ar tėčiu savo mamai ar tėčiui.

Jūs jau ne vaikas, šita hierarchija buvo nulemta dar jums gimstant. Jūsų reikalas – jai paklusti, nesiginčyti su prigimtimi, neįrodinėti, kad esate pajėgūs apversti gamtos dėsnius aukštyn kojomis.

Gelbėdami savo tėvus, spręsdami problemas, kurias spręsti turi jie patys, jūs:

  • Darote juos silpnais ir bejėgiais;
  • Pademonstruojate jiems manipuliacijų galią;
  • Paliekate be dėmesio nuosavus vaikus, paversdami juos įkaitais ir pasmerkdami tokiam pačiam gyvenimo scenarijui, kurį vaidinate patys.

Saugokite savo asmeninę erdvę

Tai didžiulė mūsų laikmečio tragedija, kai vaikus reikia mokyti gintis, o kartais ir gelbėtis nuo tėvų, nuo jų emocinio teroro, ambicijų, egoizmo ir nelaimių. Vaikams labai sunku tai daryti, jie prisirišę prie tėvų, bijo, kad tėvai palaikys juos išdavikais. Tėvų egoizmo galia tokia didelė, kad neleidžia vaikams išskleisti sparnų, o vaiko protas dar pernelyg silpnas, kad atskirtų gėrį nuo blogio, kad atpažintų tėvų manipuliacijas ir joms pasipriešintų.

Kodėl tai reikia daryti ir kokiais atvejais?

Aš brūkštelsiu tik kelis bendrus štrichus, kiekvieną situaciją reikia nagrinėti atskirai, o šiame straipsnyje neverta pernelyg viską apibendrinti.

Pradžiai apsispręskite – ar norite nugyventi tokį patį gyvenimą, kokį nugyveno jūsų tėvai? Ar patinka jums jų gyvenimo būdas, jų gyvenimo rezultatai, įpročiai, charakterio bruožai?

Jeigu taip, tai bendravimas nedaro jokios žalos, jūs papildysite savo žinių taupyklę tėvų dėka, o paskui viską perduosite savo vaikams.

O jeigu norite gyventi kitaip, jeigu artimųjų gyvenimo būdas jums svetimas, reikia išlaikyti distanciją ir ieškoti žmonių, kurių gyvenimo būdą norėtųsi realizuoti savo gyvenime.

Taip, tokiu būdu jūs suduosite skausmingą smūgį tėvų egoizmui. Bet jeigu jie jus išties myli ir trokšta jums laimės – priims jūsų pasirinkimą ir paleis, kur laimė jums įmanoma.

Nuoskaudos, pretenzijos, reikalavimai, riksmai, emocinis spaudimas iš tėvų pusės byloja apie jų nebrandumą. Jie tik nominaliai yra jūsų tėvai, faktiškai jie negali jūsų auklėti, padėti subręsti, kadangi patys nėra brandūs ir išmintingi žmonės.

Gaila, bet daugeliu atvejų taip ir yra – sendamas žmogus pavirsta vaiku, o ne išminčiumi. Dėl to kaltinti galima kultūros ir žinių stoką ir žmonių, kurie sugebėtų išauklėti išminčius ir užauginti vaiką brandžia asmenybe, trūkumą.

O tai reiškia, kad jums reikia ieškoti kitų auklėtojų ir mokytojų. Tėvai jums ne autoritetas, tačiau bando uzurpuoti valdžią, bando jus pasisavinti ir imti valdyti jūsų gyvenimą, bent jau šitaip pasiekti sėkmę savuose gyvenimuose.

Neleiskite jiems šito daryti.

Aiškiai nubrėžkite savo asmeninės erdvės ribas ir jas ginkite, paaiškinę tėvams, ką esate pasirengę daryti dėl jų (pirkti maistą, siųsti pinigus, skambinti ir pasakoti naujienas, klausytis gerų žinių), o kur jie negalės kišti nosies jokiomis aplinkybėmis (jūsų asmeninis gyvenimas, jūsų vaikų auklėjimas, jūsų profesija, gyvenimo kelio pasirinkimas, vertybės ir t.t.)

Prireiks nemažai drąsos gintis, ir rimtos paramos iš šalies. Kas nors turi jums pasakyti, kad viską darote teisingai, kažkur turite pasisemti jėgų, kad pasakytumėte „Ne“ tėvų mėginimams jus užgrobti ir priversti paklusti. Kol nesate brandūs, negalėsite patys atskirti, kur baigiasi jūsų gyvenimas ir prasideda tėvų teritorija.

Pagrindinė rekomendacija, kurią galima duoti vaikams – jeigu nenorite gyventi, kaip gyvena tėvai, ieškokite žmonių, kurių gyvenimas jums patinka, kuriuos jaučiate kaip artimus savo dvasia. Bendraukite su jais, mokykitės iš jų ir išlaikykite distanciją nuo tėvų.

Bręsdami laimingų žmonių įtakoje, jūs suteikiate sau šansą susirasti kelią į laimę ir apdovanoti tėvus tikra meile ir tikru dėkingumu. Pasiduodami tėvų manipuliacijoms, užkibdami už jų įsižeidinėjimų, likdami šalia jų tik dėl to, kad jie šito reikalauja, būsite nelaimingi patys ir galiausiai tik padidinsite tėvų kančias, parodę, kad jūsų pasiaukojimas buvo beprasmiškas, kad valdyti jūsų gyvenimo jiems nepavyko.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Atvirai apie motinystę Taip, kartais aš pasakoju apie motinystę be pagražinimų, be apgaulės, nepostringaudama, jog tai, atseit, begalinis nesiliaujantis pasitenkinimas ir ma...
Kiek mama padaro vaikui per dieną Vienas vyras patalpino laikraštyje žinutę apie savo žmoną. Šeimoje buvo trys maži vaikai ir jis ištisą dieną stebėjo viską, ką mama darė vaikams. Ir ...
Taisyklės berniukų mamoms NIEKADA NESIJUOKITE IŠ SŪNAUS Vyrui moters pajuoka – visada trauma, o kai iš jo juokiasi mama – ypatingai gili trauma. Nesvarbu, ar pasišaipysite dėl...
Tėtis – irgi šaunuolis Mamų ir moterų forumuose ir socialiniuose tinkluose itin dažnas devizas, su kuriuo kaip su vėliava žygiuoja ir jaunos, ir jau patirties turinčios mamy...
Toksiškos motinos požymiai Dažnai girdime žodžių junginį "toksiška mama", ypač kai tenka dirbti su įvairiomis priklausomybės formomis. Tačiau kaip išsiaiškinti, ar toksiška jūsų...
Kai motinystė atima visas jėgas Mamoms irgi būna blogų dienų, kai viskas krenta ir rankų ir išsenka jėgos. Pradeda atrodyti, kad mamos gyvenimas - nesibaigiantis tvarkymasis, plovima...
Kai mama išsilieja iš krantų. Buitinis vaizdelis... Būna, kad mama puola į neviltį. Nes ji irgi ne geležinė. Paprastai prie to priveda ištisa grandinėlė įvairiausių įvykių. Pavyzdžiui, ryte kai kas la...
Vaikai ateina pas tėvus. O ne atvirkščiai Kai tampame tėvais, tuo momentu mes tarsi persikeliame į nuosavą vaikystę. Ir iš naujo pergyvename džiugius ir liūdnus praeities įvykius. Atrandame sa...
Tris pagimdė, ketvirto laukiasi – ir dar šyp... "Išėjau dieną į parduotuvę, mažyliai bėga priekyje. Priešpriešiais eina penkiasdešimtmetė moteriškė, akyse - smalsumas ir užuojauta. "Visi keturi - jū...
Vaikai – tėvų mokytojai Kai kurie žmonės nenori turėti vaikų, jiems atrodo, kad palikuonys trukdys laimingai gyventi. Realybėje viskas priklauso nuo to, ką laikote laime. Jei...
Iš kur atsiranda tikros moterys? Jis pirmą kartą ją pamatė prieš daugelį metų ir iškart suprato, kad pražuvo. Suprato, kad leis jai viską: ji darys, ką nori, rodys kaprizus, tryps koj...
Nuomonė: Kada gimdyti vaikus? Egzistuoja dvi koncepcijos: Pirmoji: iš pradžių reikia padaryti karjerą ir pasiekti sėkmę tiek profesionalioje sferoje, tiek kaip asmenybė. Kad turėt...
Ypatingas motinos ir vaiko ryšys Originalas Moteriai nėra didesnės dovanos kaip nuostabus motinystės jausmas. Meilė ir ypatingas ryšys gaubia motiną su vaiku nuo pirmųjų pastojimo ak...
Vaikui pavojinga būti jūsų mama Ar pažįstama situacija, kai jūs, patyrusios kažokį skausmą, ieškote palaikymo ir užuojautos iš savo vaiko? Kalba eina būtent apie sunkius pergyvenimus...
Tu esi nuostabiausias mano vaikų tėtis/mama! Originalas Ar sakote savo antrajai pusei komplimentus už tai, ką padaro gerai atlikdamas mamos/tėčio rolę? Rimtai, ar kada konkrečiai pasakėte kompli...
Kaip mylėti vaikus, kai to moko nemylintys ir nemy... Originalas Buvusi ministrė siūlo paimti iš šeimos vaikus ir tais atvejais, „kai, pavyzdžiui, vienas iš turimų tėvų suserga ir gydymosi laikotarpiu ne...
Kaip bandžiau tapti idealia mama. Ir kas iš to išė... Viena gera draugė laukiasi. Ir paprašė patarimo. Pradėjau galvoti ir prisiminiau savo pačios motinystės pradžią. Štai taip ir atsirado šis tekstas. Ga...
Kai vaikai – erzina: 10 patarimų, kaip būti gera m... Originalas Psichologai tvirtina, kad dauguma mamų gailisi, kai kartais nesugeba rasti to lašo kantrybės savo vaikams. Andrea Loen Nejer, pati būdama ...
Keturios su puse priežasties nebijoti tėvystės Originalas „Bet gal jūs nepasakokit taip visko atvirai…“ – ne kartą buvau sudrausta, kai apie gyvenimo su vaikais spalvingumą kalbėdavau savo tuo met...
Vaikai ir dovanos, kurias jie mums atneša Visi vaikai atsineša su savimi mums skirtas dovanas. Kiekvienas vaikas, gimdamas, pakeičia tėvų gyvenimą, atnešdamas į jį kažką ypatingo. Naujo. Ir ke...
Kam reikia išsaugoti vaiko ir tėvo ryšį po skyrybų... Jūs išsiskiriate su vyru, išsivažinėjate, šeima suyra, vaikas lieka su jumis. Vaiko tėvas galbūt labai jus įskaudino, jis galbūt asocialiai gyvena, re...
Kodėl svarbu tenkinti besilaukiančių kaprizus? Atrodytų, maža ko gali užsimanyti kuoktelėjusi moteriškė? Tai persikų vidury nakties, tai sūdytų keptų braškių... Nėra čia ko tenkinti kiekvieno kapri...
Motina – gyvybės šaltinis, tėvas – įst... Moterys kartais apgailestauja, kad šiandieniniams berniukams trūksta vyriško auklėjimo, o dėl vyriško auklėjimo stokos vyrai nesielgia kaip vyrai. Tai...
Maitinimas krūtimi. Psichologiniai faktoriai Kam reikalingas maitinimas krūtimi. Paprasčiausias atsakymas - kad vaikas pasisotintų. Šis atsakymas ne visiškai teisingas, nes alkio jausmas vaikui s...
Mamai būtina pabūti pačiai su savimi Griežtai kalbant - bet kuriai moteriai reikia bent pusvalandžio ar valandos per dieną, kad pabūtų viena, su savo vidiniu pasauliu. Tačiau paprastai pr...