Pasilikite savo idėjas sau

Kūryba užsiimantys žmonės susiduria su viena ir ta pačia problema. Tam tikrame kūrybos etape atsiranda žmonių, kurie šventai tiki, kad jų neįkainuojamai genialios pastabos gali kardinaliai padėti jūsų projektams. Tai gali būti draugai, pažįstami, giminaičiai, kolegos, ar apskritai nepažįstami žmonės. Turėdami piktų kėslų ar skatinami pačių kilniausių ketinimų, jie pradeda jus kritikuoti, švaistytis be galo „vertingais“ patarimais, kartais netgi smerkti.

Pasitaiko, kad jų žodžiuose išties būna racionalaus grūdo, tačiau vis tiek išlieka jausmas, kad tau prispjaudė į širdį, įsibrovė į intymią zoną. O baisiausia, kad ir mes patys, šito net nepastebėdami, neretai tampame tokiais „geradariais“. Ir kad ir kokių kilnių ketinimų beturėtume, toks elgesys mūsų anaiptol nepuošia.

Sudėtingiausia – išmokti nesmerkti kitų. Išmokti nereaguoti į svetimus trūkumus. Išmokti patylėti.

Supraskite, iš esmės jūsų nuomonė nieko nedomina. Kiekvienas žengia savo keliu. Kiekvienas žmogus unikalus ir savaip žvelgia į pasaulį. Jūs niekada to nepakeisite. Daugiausia, ką galite padaryti – trumpam laikui išmušti žmogų iš vėžių, sutrikdyti, atitraukti nuo jo darbų. Bet jeigu tas žmogus turi aiškų tikslą, jis vis tiek stengsis jį įgyvendinti, nepaisydamas nei jūsų patarimų, nei jūsų patirties, nei kitų argumentų. Jeigu norite žmogui išties padėti – liaukitės jam trukdyti.

Sau aš suformulavau universalią efektyvaus asmenybės ugdymo taisyklę. Ir ji sutaupė tiek man, tiek aplinkiniams, labai daug laikų ir nervų. Pavadinau tai „Trijų „Nesistenk“ taisykle:

  • Nesistenk keisti žmonių;
  • Nesistenk keisti pasaulio;
  • Nesistenk eiti prieš prigimtį.

Kūryba – tai kortų namelio statymas. Vienas neteisingas judesys, kvėptelėjimas, neatsargus, ne laiku ištartas žodis – ir viskas sugriūva velniop. Turėkite tai galvoje, ir pasilaikykite savo idėjas sau patiems.

Tobulėkite, kurkite, semkitės įkvėpimo ir patys kitus įkvėpkite.

Mokykitės iš svetimų klaidų. Mokykitės iš savų. Bet liaukitės pagaliau brautis su replėmis ir atsuktuvu į svetimas galvas ir mėginti įvesti ten savo tvarką.

Gyvenkite patys ir leiskite gyventi kitiems. Suteikite žmonėms galimybę klysti, iškrypti iš visų išvažinėto kelio ir susirasti nuosavą, unikalų takelį. Liaukitės patarinėti.

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI