Persekiojimas

Labai daug moterų, kada pajunta, kad vyras nutolsta, pradeda mėginimus jį sulaikyti, „persekioja“ jį.

Yra trys tokio persekiojimo rūšys:

1. Fizinis persekiojimas. Aikšto paskui vyrą iš kambario į kambarį, beldžiasi į duris, nesiliauja klausinėti: „Mielasis, atidaryk duris, tau blogai? Pasikalbėkime!“

2. Emocinis persekiojimas. Visą laiką dėl jo nerimauti, gailėtis jo, apiberti dėmesio ženklais, būti pernelyg idealia.

3. Moralinis persekiojimas. Mėginti sukelti kaltės jausmą frazėmis: „Kaip tu gali su manimi šitaip elgtis? Kuo aš to nusipelniau?“

Mielosios damos. Visada prisiminkite, kad moteris jaučia meilę tada, kai yra arčiau vyro, o vyras stipriau jaučia meilę, kai žino, jog turi teisę kartas nuo karto atitolti.

Dėl to nereikia pergyventi ir panikuoti. Leiskite savo vyrams bent retkarčiais pajusti meilę vyriškai.

Šaltinis