Persekiojimas

Labai daug moterų, kada pajunta, kad vyras nutolsta, pradeda mėginimus jį sulaikyti, „persekioja“ jį.

Yra trys tokio persekiojimo rūšys:

1. Fizinis persekiojimas. Aikšto paskui vyrą iš kambario į kambarį, beldžiasi į duris, nesiliauja klausinėti: „Mielasis, atidaryk duris, tau blogai? Pasikalbėkime!“

2. Emocinis persekiojimas. Visą laiką dėl jo nerimauti, gailėtis jo, apiberti dėmesio ženklais, būti pernelyg idealia.

3. Moralinis persekiojimas. Mėginti sukelti kaltės jausmą frazėmis: „Kaip tu gali su manimi šitaip elgtis? Kuo aš to nusipelniau?“

Mielosios damos. Visada prisiminkite, kad moteris jaučia meilę tada, kai yra arčiau vyro, o vyras stipriau jaučia meilę, kai žino, jog turi teisę kartas nuo karto atitolti.

Dėl to nereikia pergyventi ir panikuoti. Leiskite savo vyrams bent retkarčiais pajusti meilę vyriškai.

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI