Prievarta ekrane: įtaka vaikams

Įvairūs tyrimai, atliekami visame pasaulyje, byloja, kad vaikai, žaidžiantys žiaurius kompiuterinius žaidimus, vėliau gerokai dažniau demonstruoja agresyvias elgsenos reakcijas.

Agresyvaus elgesio rodikliai taip pat smarkiai išauga ir peržiūrėjus filmus per TV, kuriuose esama fizinio smurto scenų. Televizoriaus žiūrėjimas ir žaidimas, trunkantis daugiau kaip 4 valandas per dieną, sumažina pažangumą mokykloje, skaitymo įgūdžius, vaikai tampa ne tokie draugiški su draugais, nebesidomi kitomis pramogomis. Jiems išnyksta sugebėjimas domėtis aplinka, jie nebeturi hobio.

Tyrimų metu buvo išskirti trys pagrindiniai efektai, kuriuos sukelia agresyvi ir smurtinė tematika (video, kompiuteriniai žaidimai, TV filmai ir laidos):

1. Vaikai tampa mažiau jautrūs kitų žmonių skausmui ir kančioms;

2. Vaikai gali tapti uždaresniais, atsiranda aplinkinio pasaulio ir sociumo baimė;

3. Vaikai elgiasi agresyviau su bendraamžiais, atsiranda kaprizingumas šeimoje.

Psichologinės smurtinės informacijos pasekmės vaikams pasireiškia nuo ankstyvaus amžiaus. Viskas, ką vaikai girdi ir mato, kokiu nors būdu daro įtaką jų asmenybės, pasaulėžiūros, vertybių sistemos ir požiūrio į aplinkinį pasaulį formavimuisi. Labai gaila, bet smurtas tapo viena populiariausių pramogų forma. Apie 60% visos iš masinės informacijos priemonių gaunamos informacijos yra susijusi su vienokia ar kitokia prievarta ir smurtu.

Per masinės informacijos priemones suformuotas vaikų ir paauglių elgesys pasižymi prievarta kitų žmonių atžvilgiu, smarkiu „žiaurumo ribos“ pasislinkimu, nesugebėjimu gailėtis dėl pasekmių. Traumuotas mąstymas sukuria stresą, kuris pasireiškia įvairiais simptomais. Tokiais kaip emocinio reagavimo į prievartos ir traumų scenas susilpnėjimas, agresyvus elgesys per mėgdžiojimą, savęs ir aplinkinių žalojimą. Susiformuoja stabili nuomonė, kad agresyvus gyvenimo būdas – tai elgesio norma.

Pagrindinis pasipriešinimo prievartai, sklindančiai iš masinės informacijos priemonių faktorius – tėvų dalyvavimas vaiko vertybių formavimosi procese. Tai, kaip šeimos nariai sąveikaus vieni su kitais, parodys, kaip vaikai elgsis vėliau ir kieno pavyzdžius paveldės. Tėvai turi būti labai dėmesingi savo vaikams, kreipti daugiau dėmesio į jų interesus ir aktyviai dalyvauti jų gyvenime.

wwwPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI