Pusiau rimtai apie taiką ir ramybę namuose

Gyveno kaimynystėje dvi skirtingos šeimos. Vieni sutuoktiniai be paliovos kivirčijosi, o pas kitus – visada tyla, ramybė, tarpusavio supratimas. Kartą, pajutusi pavydą kaimynų šeimai, žmona sako vyrui:

-Nueik pas juos ir pasižiūrėk, ką jie ten tokio daro, kad pas juos visada viskas gerai.

Tas nuėjo, gerai pasislėpė, tupi ir stebi.

Mato, moteris plauna grindis, kažkas atkreipė jos dėmesį ir ji išbėgo į virtuvę. Tuo metu į namus įžengė vyras. Nepastebėjo kibiro su vandeniu, užkliudė, apvertė, vanduo išsiliejo.

Atbėgo žmona ir atsiprašinėja vyro:

-Atleisk, mielasis, čia aš kalta. Kibirą ne vietoje pastačiau.

-Ne, tai tu man atleisk, senam kerėplai.

Pasiklausė pasislėpęs vyras šito dialogo ir grįžta namo. Žmona klausia:

-Na, kaip? Pasižiūrėjai?

-Taip.

-Ir ką?

-Aš viską supratau! Pas mus visi teisūs, o pas juos – visi kalti!

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI