Reakcija į negatyvą

Žodžių prasmė neturi reikšmės. Svarbi jų energetika.

Reakcija į negatyvą – tai būdas, kuriuo mes sutinkame nemalonumus, ar tai būtų su kokiais nors įvykiais susijusios problemos, ar neigiami pergyvenimai bendraujant su pašnekovu. Straipsnyje pakalbėsime apie tris sąmoningumo, su kuriuo pasitinkame nemalonumus, lygmenis. Šie lygmenys veikia apskritai bet kuriose situacijose.

Pirmasis sąmoningos reakcijos lygis – pats grubiausias, kai reaguojama tiesiogiai i negatyvius pergyvenimus, o toji reakcija suvokiama tik praėjus kažkiek laiko. Gali kilti apgailestavimas, noras atsiprašyti už tai, kas padaryta ar tiesiog nuostaba dėl tokios automatiškos reakcijos. Priekaištauti sau beprasmiška. Jeigu kažką užgavote, galima ramiai atsiprašyti ar kažkaip kitaip ištaisyti situaciją. Svarbiausia – suvokti gautą pamoką ir pasistengti nukreipti dėmesį į sekančius du sąmoningo bendravimo lygmenis.

Antrasis reakcijos į negatyvą lygmuo pasireiškia, kai suvokiame, kad paklūstame negatyviems pergyvenimams automatiškai, tačiau dar negalime nieko su tuo padaryti. Emocijų inercija tokia stipri, kad netgi kai suvoki, jog esi neteisus, negali sustabdyti pykčio, susierzinimo. Faktas, kad protas jau fiksuoja mūsų reakciją tuo momentu, kai viskas vyksta, byloja apie sąlyginį sąmoningumą. Toks žmogus jau nebe instinktų vergas, dalis proto jau pabudo ir gali blaiviai žvelgti į situaciją, vertinti situaciją adekvačiai. Būtent šią blaivaus proto dalelę reikia vystyti, dirbti su ja, skiriant šiam darbui kuo daugiau dėmesio. Bet kokioje situacijoje galima išsaugoti blaivumo dalelę – tokią vietelę vidiniame pasaulyje, kur išlieki sąžiningas ir nuoširdus pats su savimi. Tada atsiranda šansas pereiti į trečią sąmoningos reakcijos lygmenį.

Trečiame lygmenyje mes aplenkiame negatyvius impulsus dar prieš jiems pradedant reikštis. Asmenybė nebesusitapatina su jais, nepriima reakcijų už gryną pinigą.

Sąmoningumas – didi praktika. Nė viena negatyvi mintis negali atlaikyti tiesioginio blaivaus proto žvilgsnio.

Pereinant į trečiąjį sąmoningos reakcijos lygmenį, gali kilti įdomūs pergyvenimai: „nieko sau! O juk mane visa tai ne taip jau labai ir jaudina! O gal vertėtų reaguoti kitaip?“ Šiuo momentu galima eiti ir senais, jau pramintais emocijų takeliais, vedančiais į pyktį ir susierzinimą. O galima pasirinkti ir kažką kita. Jūs tarsi dairotės aplinkui, žvelgiate į situaciją iš šalies ir suprantate, kad galima reaguoti pačiais įvairiausiais būdais. Galutinis sprendimas priklauso nuo jūsų intuicijos ir išminties.

Jūs galite iš anksto pajausti vienos ar kitos reakcijos energetiką, taip gausite šansą surasti sprendimą, pasiekti tarpusavio supratimą.

Jūs jau nebepakeliate balso, kadangi ramybė sklinda iš vidaus. Jūs jau nebežaisite įprastų skausmingų žaidimų, tarsi atsibudę ir pradėję žvelgti į viską, kas vyksta, kaip į žaidimą. Net jeigu partneris nervinasi, jūsų jo emocinės reakcijos nebeveikia. Ir tai ne atsainus šaltumas kitam žmogui ir ne abejingumas. Priešingai – būtent tokioje būsenoje atsiskleidžia galimybė išgirsti oponentą ir jautriai reaguoti.

Buitiniame bendravime svarbi ne tiek informacija ir žodžių prasmė, kiek viso to pateikimo energetika. Kitaip sakant, svarbu ne tai, ką sakome, o kaip sakome. Jeigu esame grubūs ir rėžiame pamokslus, mūsų neišgirs. Jeigu demonstruojame draugiškumą, tai net jei nurodysime svetimas klaidas, galima tikėtis, kad būsime išklausyti ir suprasti.

Būna, žinoma, išimčių. Brandi asmenybė gali sąmoningai panaudoti išoriškai negatyvią reakciją saviems tikslams siekti. Galbūt kitą kartą ir pyktis gali būti pateisinamas. Tačiau čia labai lengva įpulti į saviapgaulę, teisinant destruktyvias reakcijas „teisėtu pykčiu“. Bet kokiu atveju verta išlaikyti bent jau sąlygišką sąmoningumą.

Jeigu tikėsime teorija, kuri teigia, jog gyvenimas yra mokykla, tada akivaizdu, kad žodžių prasmė apskritai neturi reikšmės. Svarbi tik jų energetika. Bendravimo šiltumas – tai ir yra mūsų išsivystymo etapo rodiklis. Tai, kaip mes kalbame, žymiai svarbiau už tai, ką kalbame. Mes galvojame ir šnekame apie tūkstančius įvairių dalykų, o prisimename tik pergyvenimus, kadangi santykiuose pergyvenimai yra svarbesni.

Didžioji partnerių bendravimo dalis – tai tam tikra prasme apsikeitimas energija. Ir viso gyvenimo kontekste svarbus ne gautas informacijos kiekis, o toji šiluma, kurią mes padovanojome vienas kitam.

Treniruoti dvasingumą – praktiškai nerealu. Tačiau kažkur labai giliai viduje mes visgi darome šį sprendimą – gyventi grynai sau, bijant prarasti, kas buvo sukaupta, ar ne taip jau rūpintis nuosava persona, suvokiant, kad šiame pasaulyje mes visi esame laikini keleiviai ir iš tikrųjų nieko savo neturime. Sąmoningumas leidžia išgirsti subtiliausius širdies niuansus.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Pernelyg vėlai įsisavinamos pamokos Viskas laikina, viskas praeina, dėl to stenkitės kuo daugiau paimti iš gyvenimo. Mėgaukitės juo. Mylėkite jį. Vertinkite. Kokias pamokas žmonės įsisa...
Kaip laiku pastebėti paauglio depresiją Po to, kai internetą užplūdo informacijos apie depresiją banga, daug tėvų suvokė problemos mastą. Raštingumo lygis psichinės sveikatos srityje auga, ž...
Ar tikrai šito norite? Dažnai girdžiu tokius dalykus: Norėčiau keliauti, tačiau trukdo vaikai; Noriu išmokti anglų kalbą, tačiau atmintis jau prasta, laiko nėr...
Kaip suformuoti įprotį – paprasti patarimai... Visi mes turime savų, nepakartojamų įpročių. Kartais juos įgyti visiškai lengva, ypač jeigu jie kenksmingi. Tačiau dažniausiai įpročio formavimas - la...
Prasta nuotaika ar depresija? Prasta nuotaika - visiškai normali būsena, ji netgi kažkuria prasme būtina. Tuo tarpu depresija - tai pavojinga liga, kurią būtina gydyti. Reikia turė...
Praeities nelaisvėje Mūsų gyvenimas unikalus, jis kupinas įvykių, emocijų, pergyvenimų ir prisiminimų. Kažkas juos rūpestingau saugoja, kažkas su džiaugsmu įsileidžia į sa...
Emocinis intelektas – 16 savęs valdymo strat... Originalas Savęs valdymas yra gebėjimas suprasti emocijas ir panaudoti šį supratimą, renkantis, ką sakyti ar daryti. 1. Taisyklingai kvėpuokite. Jei...
Emocinio išdegimo sindromas Emocinio išdegimo sindromas (EIS) - tai psichologinė reakcija į ilgalaikį emocinį pervargimą ir pasireiškia kaip susidomėjimo gyvenimu praradimas. Tok...
Kaip sustabdyti paskalas Tušti pokalbiai. Gandai ir paskalos apie asmeninį gyvenimą. Kas gi gali mėgautis tokiu pasibjaurėtinu elgesiu? Panašu, kad labai daug mūsų draugų ir p...
Prievartavimas tylėjimu. Kas per smurto rūšis ir k... "Kai mama pykdavo ar būdavo nepatenkinta, ji imdavo taip elgtis, tarsi manęs paprasčiausiai nėra. Tokiais momentais tapdavau tarsi nematoma. Kai buvau...
Kaip teisdami kitus ribojame savo pačių laisvę Originalas Neteisk ir nebūsi teisiamas, rašoma Biblijoje. Paprastai šitie žodžiai yra interpretuojami ta linkme, jog kažkas kitas – Dievas ar aplinki...
Paprasti įpročiai, darantys didžiulę įtaką mūsų en... Ar klojatės lovą? Iš pirmo žvilgsnio šis veiksmas gali pasirodyti nereikšmingas. Argi nepaklota lova gali kaip nors įtakoti gyvenimą? Visiškai įmanoma...
Kai nežinote, ką daryti – laikytis įsikibus ... Gyvenimas visada stengsis išmušti mus iš vėžių, tai atitolindamas nuo sėkmės, tai priartindamas. Neretai mes sutrinkame, kadangi nežinome, ką pasirink...
Jeigu nepatinka gyvenimas Daug kas siekia sužinoti, išsiaiškinti savo "tikruosius norus", suprasti, ko gi jie nori "iš tikrųjų". Kažkodėl manoma, kad tai išsiaiškinus, radikali...
Kaip atsikratyti žmonių, suryjančių jūsų energiją... Kiekvienas iš mūsų turbūt pastebėjome, kad aplink mus esama žmonių, kurie pastoviai kažkuo nepatenkinti, kurie ryja mūsų energiją vos ne tiesiogine pr...
Požymiai, kad esate empatas Empatija - tai sugebėjimas subtiliai jausti kito žmogaus emocijas lygiai taip pat aiškiai kaip savas. Tai sugebėjimas ne šiaip suprasti žmogų ir jį už...
Ginekofobija Patys reikšmingiausi žmonės vaikui - tėvai. Jie gali apgaubti meile, supratimu, suteikti pasitikėjimo savimi, o gali viso to neduoti. Tėvų padaryta ps...
Žmonės iš praeities: kodėl neverta bendrauti su bu... Originalas Ne visada verta sugrįžti mintimis į praeitį ir apsidžiaugti sutikus seną bičiulį. Kartais geriau atsisakyti pagalbos sunkiu momentu, nei a...
Požymiai, kad tapote emocijų vergu Emocijos turi mums milžinišką valdžią. Jos daro įtaką mūsų priimamiems sprendimams, rengimosi stiliui, elgesiui, maistui, kalboms. Jos verčia mus pykt...
Vidinės krizės požymiai Visiems pasitaiko pavargti, visiems užeina prastos nuotaikos banga. Pakalbėsime apie šiek tiek rimtesnius dalykus - būseną, kai mūsų giluminiai jausma...
Toksiški giminaičiai – duoti atkirtį ir apgi... Kiekvienoje šeimoje - sava tvarka. Tačiau ribas labai dažnai peržengia įkyrūs giminaičiai, kurie laiko save aukščiausia instancija visuose klausimuose...
Tavo asmeninis laikas Daug visko prirašyta apie tai, koks būtinas žmogui asmeninis laikas, tačiau dabar norėtųsi pakalbėtiu apie tai, kas tai apskritai per daiktas ir su ku...
Klaidų ir vertinimų baimė Yra mūsų gyvenime baimių, kurios labai trukdo veikti, megzti santykius ir, galiausiai, mėgautis vertingiausiu mums duotu dalyku - gyvenimu. Viena iš ...
Priemonės nuo bejėgiškumo Bejėgiškumo jausmas Prieš 50 metų amerikiečių psichologas Martinas Seligmanas apvertė aukštyn kojomis visas pažiūras apie mūsų laisvą valią. Seligma...
10 protingo žmogaus požymių Originalas Manote, kad esate protingesni už kitus? Būkime nuoširdūs, kas nenori būti pats protingiausias? Pabandykime išsiaiškinti, koks yra iš tiesų...