Šis vyras ne šiaip atėjo į jūsų gyvenimą

Jeigu suprantate žmogaus paskirtį gyvenime, pasidaro lengviau jausti jam meilę, nes jūs suprantate, kad šis žmogus jūsų gyvenime – mokytojas, ir esate jam už tai dėkinga.

Ne atsitiktinai būtent šis vyras atėjo į jūsų gyvenimą. Juk visas mūsų gyvenimas – tai didžiulė mokykla, o mokomasi joje tik vieno dalyko – meilės. Per vyrus mums ateina svarbiausios, neretai pačios sudėtingiausios pamokos, o galutinė specialybė viena – meilė ir savęs pripažinimas.

Mes galime duoti meilę kitam žmogui tik tada, kai pačios jos turime. Mes negalime duoti kitam to, ko neturime. Jūsų vyriškis – visada yra jūsų veidrodis, atminkite tai. Jis tik atspindi tai, kas yra jumyse. Neseniai išgirdau iš vienos moters, kad ji pasirengusi stengtis tik dėl išties verto vyro. Jūs girdite save? Kas yra išties vertas vyras?

Bet kuris vyras, kurį mes pritraukėme – tai būtent jūsų vertas vyras. Sąvoka „vertas“ yra pakankamai sąlygiška, nes kiekvienas vertas kažko savo. Jūs verta lygiai to, ką pritraukiate. Jei pritraukiate vien bevalius skudurus ar mamyčių sūnelius – tai nėra nei blogai, nei gerai, tai paprasčiausias faktas. Šis faktas rodo, ką esate pasirengusi priimti į savo gyvenimą šiandien ir dabar. Vyras, kuris ateina į jūsų gyvenimą, veidrodiškai atspindi, kaip jau sakėme, visas jūsų vidines problemas. Ir jūs galite pasinaudoti šiuo žinojimu, kad pasižiūrėtumėte pačios į save šviežia akimi, žvilgsniu iš šalies.

Panagrinėkime labiausiai paplitusias situacijas.

Jeigu į jūsų gyvenimą ateina pavyduolis, jums verta mokytis transformuoti savo seksualinę energiją į kūrybą, kadangi niekada pavydus vyras neatsiras gyvenime moters, kuriai viskas gerai su seksualumu.

Kokią pamoką duoda vyras, kuris nevaldo savo rankų?

Jeigu į jūsų gyvenimą atėjo tironas – laikas mokytis girdėti save, kadangi moterys, gyvenančios su tironais – tai moterys, kurios neturi jokio supratimo, kas yra ribos ir tai pavertė jas aukomis. Jos jaučiasi nelaimingos, vienišos ir visų apleistos. „Vyras tironas, oras už lango bjaurus, visi džiaugiasi gyvenimu, o aš nelaiminga, toks jau mano likimas: kentėti ir kęsti“. Atitinkamai, vyras arba pastato savo elgesiu moterį į vietą, arba moko ją gerbti save, atkuria jos asmenybės struktūrą, išryškina, ištraukia į paviršių „aukos“ programą, moko ginti savo ribas ir pastovėti už save. Kitoks vyras paprasčiausiai nesugebės išmokyti tokią moterį suprasti pačią save. Aukai reikia patirti didelį skausmą, kad pagaliau jai kiltų noras pradėti kažką keisti savo gyvenime.

Jeigu pas jus atėjo alkoholikas, priklausomybe sergantis vyras, tai jūs ne šiaip jį pritraukėte prie savęs, jūs dėl kažkokios priežasties jį pasirinkote. Kad išmoktumėte kažkokią svarbią pamoką. Ko moko toks vyras? Prisiminkime, kaip elgiasi moteris tokiose porose: ji arba be paliovos „tarkuoja“ vyrą ir tokiu elgesiu žudo visą jo vyriškumą, arba elgiasi kaip „vargšiukė“, kuriai baisiai nepasisekė gyvenime ir dėl to jai visi skolingi.

Ir vyras geria, ir pinigų trūksta, ir vaikai nenusisekė. Absoliuti neviltis, absoliutus liūdesys. Vadinasi, toks vyras pirmojoje situacijoje moko ją moteriškumo, signalizuoja moteriai, kad ji pražudė savo moterišką prigimtį ar svarbią savęs pačios dalį, ir dėl to jis taip pat žudo save kenksmingais įpročiais ir bėga nuo realybės. Antroje situacijoje jis moko ją mylėti save, gerbti save pačią, skatina tapti suaugusia, išmokti imtis atsakomybės už savo gyvenimą ir už įvykius, kurie jame vyksta.

Jeigu gyvenate su mamytės sūneliu, bevaliu ir bestuburiu plūduru, tai jūs akivaizdžiai priklausote tai kategorijai moterų, kurios nemoka atiduoti gyvenimo vairo į stipriosios lyties atstovo rankas. Jūs viską pačios sprendžiate, jūs viską žinote geriau už kitus ir jūs visus keičiate. Jūs nepastebite, kad dažniausiai visi jūsų skandalai kyla dėl tos priežasties, kad nusprendėte pakeisti žmogų, net nepasivargindama paklausti jo nuomonės apie tai. Ir dar vienas dalykas – jūs dabar bandysite aršiai šitas eilutes paneigti.

Jeigu į jūsų gyvenimą ateina žmogus, maitinantis jus pažadais, o pats pastoviai lėbauja su draugeliais, kuris gražiai kalba, o jūs įsimylėjote į jo kalbėjimą, jo stilių, jo manierą gyventi ir sielvartaujate, „kada gi jis pagaliau nusiramins ir mudu dviese ramiai gyvensime“. Atsakymas – niekada. Toks žmogus atėjo į jūsų gyvenimą tam, kad pasakytų jums: „Pradėk pagaliau save vertinti“, „Kodėl tu nuolankiai žaidi pagal mano taisykles ir taikstaisi su tuo? Aš pradingau dviem mėnesiams ir tu vis tiek mane priimi, nes prišėriau tave gražiais žodžiais. Tavęs čia nevertina. Jeigu tu dabar taikstaisi su manimi, tai netgi tuomet, kai į tavo gyvenimą ateis normalus vyras, kuris pamils tave visa širdimi, praėjus kažkiek laiko jis nustos tave vertinti, nes tavo galvoje instaliuota programa, verčianti taikstytis“.

Tokių santykių scenarijų galima prirašyti pakankamai daug, tačiau grįžkime į straipsnio pradžią. Ką reiškia „Aš stengsiuos tik dėl verto vyro?“ Jūs turite stengtis ne dėl kažko ir ne vardan kažko, nes ant kortos pastatytas jūsų nuosavas gyvenimas, bet kuriuose santykiuose jūs dirbate tik sau.

Jeigu jūsų gyvenime yra vyriškis, sąžiningai savęs paklauskite: ar esu verta kito? Ir už kokius tokius nuopelnus likimas man dabar turėtų padovanoti princą ant balto žirgo? Jūs gi suprantate, kad ir princas negyvens su moterimi, kuri turi krūvą kompleksų, manijų ir tarakonų galvoje. Su visais šiais trūkumais reikia padirbėti. Žmonės nesimoko vairuoti automobilio, sėsdami iškart už Ferario vairo.

Yra tokia sąvoka, kaip „šešėlinė asmenybės dalis“. Tai tos savybės, kurių mes savyje nesuvokiame, kurių nepriimame, jūs jas turite, bet mūsų protams jos apgaubtos šešėliu. Tokiu būdu veidrodžio atspindžiai gali būti tiesioginiai ir atvirkštiniai.

Tiesioginis atspindys – ta savybė, kuri jus erzina kokiame nors žmoguje – ir ją turite jūs pati. Tik jūs jos nematote, nenorite pastebėti. Pavyzdžiui: vyras tingi, voliojasi ant sofos ir nieko neveikia. Jus tai siutina, vadinasi, šią savybę turite ir jūs pati. Jūs irgi tingi, jums irgi labai norisi pagulėti ant sofos, spoksant į lubas, tačiau paprasčiausiai negalite sau to leisti, nes nuo vaikystės buvote išmokyta nesišlaistyti be užsiėmimo, arba jūs apskritai niekada to nedarėte, gyvenate klaikiame strese ir nesibaigiančiose lenktynėse – darbas, namai, vaikai, namų tvarkymas ir t.t.

Apie ką tai byloja? Tai nereiškia, kad jums reikia prigulti greta vyro ir apleisti visus reikalus, paprasčiausiai supraskite: „taip, kažkur giliai aš irgi baisi tinginė ir net didesnė, nei vyras“, ir leiskite sau kartais pasinaudoti šia savo savybe: pailsėkite, paprasčiausiai pagulėkite, pasidarykite masažą, sąmoningai patingėkite ir atsipalaiduokite.

Atvirkštinis atspindys: atrandame savybę, kuri erzina jus jūsų vyriškyje ir žiūrime, ar yra jumyse priešinga savybė. Pavyzdžiui, vyras silpnas, vadinasi, jūs stipri, užsivertėte ant savęs didelį krūvį ir reikia mokytis būti silpnai. Vyras neatsakingas, reiškia, jūs hiper atsakinga, viską kontroliuojate ir jums pastoviai reikalingi įrodymai ir patvirtinimai, jūs niekuo netikite. Suprantamas principas?

Kai visa tai suvoksite savyje, jūs, pirma, susitaikysite su tomis savybėmis, ar bent jau pabandysite pradėti susitaikyti, o antra – pakilsite aukščiau viso to, suprasdama, kad esate kažkas daugiau už savo kai kuriuos bruožus. Kaip pripažinsime, kad turime šių bruožų, pasikeis ir vyras arba jo elgesys nustos jus erzinti.

Pasaulyje apskritai viskas veikia veidrodžio principu. Visa mūsų aplinka yra mūsų atspindys. Su kitų žmonių pagalba galime lengvai suprasti, kas slypi mumyse. Jeigu jūs nepatenkinta savo aplinka, darbu – reiškia, jūs nepatenkinta visų pirma savimi. Mūsų požiūris į save sutampa su požiūriu į aplinkinius žmones. O žmonės savo ruožtu atspindi tai, kaip mes žvelgiame į save.

Kas manyje, tas ir išorėje. Mūsų vidinis pasaulis pritraukia kitų žmonių vidinius pasaulius. Dėl to, jeigu visiems aplinkui jus blogai, visi liūdi, visiems depresija, tai lygiai tas pats vyksta jūsų viduje. O jeigu jus supa šviesūs, geri, mylintys žmonės, vadinasi jūs pati esate tokia. Tai labai paprasta. Padirbėkite su savimi ir pasikeis pasaulis ir žmonės aplink jus.

Šios eilutės rašomos ne tam, kad pasijustumėte kaltos, o tam, kad pajaustumėte, kaip moteris gali savarankiškai, esant norui, viską pakeisti. Čia yra tai, kas padės moteriai iš naujo pažvelgti į save ir kažko pagaliau imtis, jeigu ji pati šito nori.

Jūs jau supratote, kad visų pamokų, kurias mums duoda vyrai, pagrindas yra grįžimas prie moteriškos prigimties. Nes pas daugumą moterų tasai moteriškumas labai iškraipytas. Tai savotiškos kenksmingos virusinės programos, kurias moterys perduoda viena kitai iš kartos į kartą. Arba mes panyrame į vyriškas energijas, ir bet kuris vyras, atsidūręs šalia tokios „geležinės ledi“ krinta ant sofos, atsisėda ant sprando, nieko neveikia, prasigeria, pradeda eiti per moteris. Arba imame vaidinti auką ir dūsaujame dėl savo nelengvo likimo, o vyrui tenka vaidinti namų tirono ar niekšo vaidmenis.

Būtent per jį Visata ir bando atvesti jus į protą. Per visus tuos vyrų tipažus Visata sako: „Tapk moterimi. Išmok mylėti save, pradėk vertinti gyvenimą, juk tu čia atėjai ne tam, kad kentėtum. Tu – moteris. Kur aistros liepsna? Kur židinio šiluma? Kur pagarba vyrui? Kur išmintis? Kur grožis, švelnumas, lengvumas ir džiaugsmas? Kur tikėjimas? Še, turėkis tave atitinkantį vyrą – tai tavo treniruoklis, kurio dėka galėsi atskleisti moteriškumą. Išmok viso to“.

Tačiau mes to negirdime, nutraukiame santykius, sutinkame kitą vyrą, ir vėl viskas iš naujo, o būna ir dar blogiau – užburtas ratas. Aš visada pasisakau už tai, kad pokyčiai turi prasidėti nuo moters. Viskas prasideda nuo jos, kadangi ji yra erdvė. Prieš užkraunant visą atsakomybę vyrui, pažvelkite į pačią save – jis viso labo jūsų atspindys. Internete pilna straipsnių apie tai, kaip manipuliuoti vyrais ir išmelžti iš jų kiek galima daugiau naudos. Čia aš kalbu ne apie tai. Kalbu apie pagarbą sau, apie tikėjimą vyru, apie gyvenimo džiaugsmą ir šviesą.

Taip, tai skausminga. Labai skausminga save keisti, o dar skausmingiau suvokti, kad mano „Aš“ per savo nuostatas, virusines programas, griauna nuosavą gyvenimą. Tačiau, kaip nebūtų keista, skausmas mums reikalingas. Aš tai supratau, kai pradėjau užsiimti saviugda. O skausmas santykiuose – tai neatskiriamas dviejų suaugusių partnerių, kurie kuria šeimą, palydovas.

Žinau nemažai vyrų ir moterų, kurie nepakelia skausmo, ir kai tik santykiuose prasideda problemos, nebeišlaiko, santykius nutraukia, paskui labai greitai „įšoka“ į kitus santykius, manydami, kad ten bus viskas kitaip ir nebeteks pergyventi. Kurgi ne. Iš pradžių viskas puiku ir nuostabu (įsimylėjimo etapas), o paskui neišvengiamai ateina barnių, prisitaikymo problemų etapas ir vėl išnyra tas pats skausmas, nuo kurio žmogus pabėgo per ankstesnius santykius. Tai kokia prasmė bėgti ratu kaip voverė?

Visada užduokite sau klausimą: ko mane gali išmokyti ši konkreti situacija? Kodėl ji įvyko? Kokias išvadas man reikia iš jos padaryti?

Kodėl gi mes bėgame nuo skausmo ir manome, kad jo neturi būti? Labai dažnai, kad gyvenimas tęstųsi, tame tarpe ir šeimos gyvenimas, reikia patirti daugybę išbandymų – jie grūdina santykius ir leidžia jums augti. Nereikia šito bijoti. Bet kokie santykiai – tai problemos. Ir jeigu pradėsime santykius nuo minties, kad pagaliau galima atsipalaiduoti ir mėgautis, tai nusivylimas bus neišvengiamas. Reikia būti pasirengusiam problemoms ir žvelgti į jas kaip į šansą suartėti, padėti vienas kitam, tapti bičiuliais ir bendražygiais.

Mylimas žmogus – tai ne tas, su kuriuo galima mėgautis gyvenimu 100% laiko. Mylimas žmogus – tai tas, dėl kurio esate pasirengę įveikti sunkumus ir keistis. Tas, kuri priimate visą be išimčių.

ŠaltinisPOPULIARIOS TEMOS


NAUJAUSI STRAIPSNIAI