Smerkimas

Beveik visi įsitikinę, kad iš esmės jie yra šviesūs, teigiami žmonės, pasirinkę šiame gyvenime Gėrio pusę.

Tik ar tikrai taip yra? Ar tikrai tai mūsų pačių pasirinkimas?

Juk dauguma mūsų, pavyzdžiui, renkasi smerkimą, savo mintyse žemindami kitus žmones. Be to, smerkimas gali būti maskuojamas kaip teisingumas, teisėtas pyktis, nors realiai tokiu būdu mūsų smulkutis Ego bando įsitvirtinti aukštindamas save kito žmogaus sąskaita. Mums gali atrodyti, kad kažką teisdami, atkuriame teisingumą, kuriame mūsų Ego atitenka garbingesnė vieta nei nuteistajam.

Visa tai – mūsų fantazijos žaismas. Smerkimas – tai eilinė liguistos savimeilės briauna. Smerkdami, mes pajaučiame savo svarbą, pakylėjame save aukščiau kitų. Smerkiamiems žmonėms mes kapojame galvas, o patys įsitaisome auksiniuose teisuolių sostuose.

Pagalvokite apie save. Esmė slypi tame, kad netgi baisiai „dvasingi“ ir „pažangūs“ žmonės gali demonstruoti pavydą ar smerkimą. Ir jeigu mes išties nuoširdžiai pasirinkome Gėrio pusę, ar netgi žengiame dvasingumo keliu, tada jus turėtų labiau jaudinti jūsų pačių pasiektas lygis, o ne svetimos klaidos. Užsiimdami įvairiomis praktikomis, mes tobuliname save, o ne kolekcionuojame svetimus trūkumus. Kad ir kaip patetiškai tai skambėtų, bet smerkti ir pavydėti – reiškia sąmoningai krauti sunkius akmenis ant tamsiosios Gėrio ir Blogio svarstyklių lėkštės savo pačių širdyse.

Žmogus smerkia subjektyviai. Kas davė mums teisę smerkti ir teisti? Ką mes išmanome apie kitų žmonių gyvenimą? Ar žinome sąlygas, kuriose tas žmogus užaugo? Ar matome absoliučiai visas priežastis ir motyvus, kuriais jis vadovaujasi? Ką mes patys renkamės, kai pavydime ir smerkiame? Kokį kelią? Širdies? Ar mums tiesiog viso labo patinka „pažangaus“ žmogaus kaukė? Galbūt saviugda mes maskuojame savo didybės maniją?

Nėra būtinybės save slopinti ir neigti nuosavo proto tendencijas, net jeigu jis pakiša mums negatyvias mintis apie kitus žmones. Pakanka nukreipti dėmesį į save, prisiminti savo sprendimą dirbti su savimi. Savo dėmesį nuo kitų žmonių jūs perjungsite į savo pačių produktyvių savybių vystymą. O toliau, kaip išsireiškė vienas išmintingas žmogus – „kai saulė pateka, tamsa išsisklaido savaime“.

Dar kartą: pagalvokite apie save. Vietoje to, kad rūpintumėtės „kaip ten pas kitus?“, jūs darbuojatės su savimi, praktikuojate, vystotės. Jūs jau nepanašios į niurzgančias „pletkininkes“, kurias nuskriaudė gyvenimas, kurios smerkia viską aplinkui, kas tik juda. Jūs tylėdamos užsiimate savais reikalais. Reikšmingas tik jūsų pačių kelias. Paskalos, pavydas ir smerkimas atima labai daug energijos ir padaro žmogų silpnu. Ne taip jau ir svarbu, kaip gyvena kiti. Jūs gyvenate savo, o ne svetimo žmogaus gyvenimą. Susitvarkykite savyje, tada galima bus padėti ir kitiems.

Ir nėra būtinybės pulti į dvigubą saviapgaulę ir pradėti smerkti patį save dėl nesugebėjimo atsikratyti poreikio smerkti kitus. Visi taip daro. Netgi kai užsiimame kokia nors visiškai neproduktyvia nesąmone – tai irgi mūsų gyvenimiška patirtis, kuri būtina kaip vakcina imuniteto stiprinimui. Vakcina, kuri padės išvengti užkrato arba susilpnins jo veikimą. Kai turime patirties, galime aiškiau pamatyti, kokia kryptimi judame.

Smerkdamas žmogus skelbia nuosprendį kitiems, iškeldamas save aukščiau jų. Taip pasireiškia paviršutiniškas egoizmas. Tačiau giluminė prasmė kur kas liūdnesnė. Iš tikrųjų, smerkdami kitus, mes smerkiame ir kankiname tik patys save. Smerkimas – tai nuosprendis smerkiančiam. Tai, ką jaučiame, vyksta mūsų sąmonėje. Tai, ką smerkiame – tai viso labo mūsų pačių reakcijos, mūsų pačių bruožai, kuriuos transliuojame kitiems. Nebūna kitokių teismų, išskyrus tą, kai teisiame patys save.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Mano vyras – mano nuosavybė Praktikuodama, labai dažnai susiduriu su reiškiniu, kai santykius šeimoje sutuoktiniai grindžia savininkiškumu. Ne, kalba eina ne apie namus, automobi...
Barnio metu žmogus parodo tikrąjį savo veidą Jeigu su kažkuo susipykote, tai, žinoma, labai nemalonu. Bet užtat turite puikią galimybę suprasti žmogų iki galo. Suvokti, kas jis per žmogus, koks j...
Pernelyg didelė savikritika Pernelyg didelė savikritika ir tobulumo, kurie šiaip jau yra nepasiekiamas, vaikymasis, gali labai smarkiai sugadinti jums gyvenimą. Kai be paliovos s...
Pernelyg vėlai įsisavinamos pamokos Viskas laikina, viskas praeina, dėl to stenkitės kuo daugiau paimti iš gyvenimo. Mėgaukitės juo. Mylėkite jį. Vertinkite. Kokias pamokas žmonės įsisa...
Kai kas nors sugadina nuotaiką Vertinkite gerą nuotaiką ir tuos, kurie ją jums dovanoja. Juk blogos nuotaikos, ilgalaikių nuoskaudų įtaka mūsų organizmui galima lyginti su fizine tr...
Be tėvo užaugę berniukai. Moterų dėmesiui Pasaulis, kuriame dabar gyvename, smarkiai pasikeitė nuo tų laikų, kai vyras-tėvas buvo itin reikšminga berniukui figūra, kur nuo mažų metų berniukas ...
Gyvenimas susimetus visada pasmerktas Yra tokia "santuokos" rūšis, kai partneriai elgiasi tartum svečiai. Mylintys vienas kitą žmonės vaikšto į svečius, tenkina savo poreikius, dažniausiai...
Kodėl moterys mėgsta plepėti telefonu, o vyrai ... Telefonas seniai tapo mūsų gyvenimo dalimi ir smarkiai jį pakeitė. Dėl to labai dažnai paprasta ryšių priemonė tampa įrankiu, naudojamu santykiams aiš...
Įpročiai žmogaus gyvenime Šie įpročiai giliai įsišaknijo mūsų asmenybėje, jie tapo mūsų dalimi ir valdo mūsų gyvenimą, diktuoja požiūrį į pasaulį ir lemia reakcijas į viską, ka...
Laiko kontrolė. Tikslo siekimo strategijos Kuo mes vyresni, tuo daugiau pareigų, uždavinių ir įsipareigojimų. Tai neatskiriama suaugusio žmogaus gyvenimo dalis, tik laiko visam tam lieka vis ma...
Ar ne per daug skundžiamės? Tikriausiai pažįstate žmonių, kurie nieko daugiau neveikia, kaip tik skundžiasi ir verkšlena? Gal ir pats turite tokią nuodėmę? Jei pernelyg daug skun...
Kardinalių gyvenimo permainų trūkumo simptomai Jei aptiksite savyje bent trečdalį pateikiamų simptomų, laikas susimąstyti. O jeigu jums būdingi praktiškai visi šio "susirgimo" simptomai, tučtuojau ...
Giminės traumos ir resursai Pasaulyje daug žmonių, kilusių iš šeimų su kartais labai įdomia, kartais supainiota ar netgi baisia istorija. Aš pati iš tokios šeimos. Klientai pasak...
Pradėti iš naujo Jūs pasvėrėte visus "už" ir "prieš" ir tvirtai nusprendėte pradėti gyvenimą iš naujo. Viskas puiku, tik teks smarkiai padirbėti. Pirmiausia - savitaig...
Du pagrindiniai emocijų šaltiniai Emocijos turi du pagrindinius šaltinius - baimę (ir visus iš jos išplaukiančius jausmus) ir meilę (ir visus ja pagrįstus jausmus). Mes jaučiame ir vi...
Prievartavimas tylėjimu. Kas per smurto rūšis ir k... "Kai mama pykdavo ar būdavo nepatenkinta, ji imdavo taip elgtis, tarsi manęs paprasčiausiai nėra. Tokiais momentais tapdavau tarsi nematoma. Kai buvau...
Išprievartavimas rūpinimusi Buvau ne per seniausiai pas tėvus. Velykas šventėme. Puiki šventė, be to - baigėsi pasninkas, stalas lūžta nuo skanėstų. Atėjo laikas atsisveikinti, i...
Kitų žmonių pažiūros ir nuomonės Kiek žmonių, tiek nuomonių. Tikriausiai ne šiaip gamta sukūrė žmones tokius skirtingus, su savomis nuomonėmis ir požiūriais į gyvenimą. Turintys panaš...
Mitas apie laimę, kuris sunaikina laimę Kai gauname tai, apie ką ilgai svajojome, tampame laimingesni, tiesa? O iš tikrųjų - absoliučiai ne tiesa! Mes puolame vaikytis laimės, tarytum ją bū...
O kas čia tokio? Jūs sakote: "Man dabar šalta, noriu uždaryti langą" arba "Nenoriu aptarinėti asmeninių reikalų su neypatingai artimais žmonėmis" arba "Prieš imdamas m...
Kaip gi tai sunku ir sudėtinga – paprašyti Dažnai mums atrodo, kad kitas žmogus turi pats suprasti, ko mums reikia - patraukti kėdę, jeigu ji mums trukdo, uždaryti langą (juk akivaizdu, kad puč...
Žingsniai link pasitikėjimo savimi Jei norite nugyventi geresnį gyvenimą už tą, kurį gyvenate, pirmiausiai teks įgyti pasitikėjimo savimi. Ir nesvarbu, kiek jums metų. Žmonės labai ski...
Būk savimi Tas nuostabus jausmas - tiesiog būti savimi, nors kartais tai atrodo kvaila ir ne vietoje! Kodėl gi jaučiame tokį aplinkinių spaudimą ir iš visų jėgų ...
Požymiai, kad tapote emocijų vergu Emocijos turi mums milžinišką valdžią. Jos daro įtaką mūsų priimamiems sprendimams, rengimosi stiliui, elgesiui, maistui, kalboms. Jos verčia mus pykt...
Trys gyvenimo etapai – kūryba, išsaugojimas ... Pradėjęs suaugusį gyvenimą, kiekvienas žmogus įveikia tris pagrindinius etapus: kūrybą, išsaugojimą ir perdavimą. Kiekvienas etapas turi savus tikslus...