Tiesa – ne toks svarbus dalykas, kad ją slėptume

Kiek kartų savo praktikoje sutikau klientų, kurių santykiai nesiklostė ar apskritai buvo ant žlugimo ribos dėl to, kad jiems buvo sunku tiesiai ir garsiai išsakyti savo norus, pakalbėti apie svajones, planus. Tie žmonės tylėjo.

Jie galėjo kentėti sukandę dantis ir labai ilgai tylėti, tuo pat nenustodami su viltimi laukti, kad tasai antrasis pats susiprotės. Juk žmogus taip iškalbingai tyli, kad tiesiog neįmanoma nesusiprotėti. Jis privalo susiprotėti! Jo vietoje bet kas susiprotėtų!?

O jeigu nesusiprotėjo, reiškia, nemyli, nejaučia ar netgi ignoruoja ir specialiai kenkia. Trumpiau tariant – nenori. Ir dėl to jis labai bjaurus žmogus.

Arba, priklausomai nuo konkrečios asmeninės istorijos, sunkiai atsidusus, padaroma kita išvada: „Tai aš! Būtent aš esu bjaurus žmogus, jeigu jis nenori pildyti mano norų“. Paskui, dar sykį sunkiai atsidusus, priduriama: „Na, tiek to. Maža ko galiu užsimanyti. Nėra čia ko susireikšminti“.

Kas verčia žmogų tylėti?

Baimė ir abejonės. Kiekvienas mūsų turime savas baimes ir savas abejones.

Kažkas bijo pasirodyti egoistu ar neišauklėtu, išsakydamas pageidavimą, ir tada apie jį gali blogai pagalvoti ar apskritai atstumti. Kitas bijo pridaryti nepatogumų ar nemalonumų. Dar kažkas bijo išsakyti pageidavimą, kad nepasirodytų silpnas ir pažeidžiamas. Kiti bijo pasirodyti keistais ar kvailais, baiminasi konfrontacijos, jei kitam žmogui jo prašymas nepatiks. O kažkas galvoja, kad neturi teisės turėti prašymų, kadangi privalo susitvarkyti pats arba kentėti – ir taškas, trečio varianto nėra.

Kur veda šitoks tylėjimas?

Tokio žmogaus gyvenimas kupinas nusivylimų ir nepasitenkinimo. Kiekvieną kartą kai nutyli, jis užsidaro nuo nuoširdaus bendravimo ir su kitais, ir su savimi. Jis išduoda savo troškimus, atsisako savo interesų. Tylėjimu jis apgaudinėja partnerį, duodamas suprasti, kad jam viskas gerai ir kad jis absoliučiai laimingas.

Tačiau ateis laikas, kai jėgų laukti ir kentėti nebeliks, ir tada žmogus jau su įsiūčiu šaukia nieko nesuprantančiam partneriui apie savo ilgus metus nepatenkintus troškimus, priekaištaudamas dėl visų kančių, nelaimių, veltui iššvaistytų metų, šaltumo, abejingumo, nesupratimo, nemeilės…

Kaip nutraukti tylą?

Turime išmokti parinkti žodžius ir formą jausmams, troškimams, nuomonei išreikšti – pagarbiu tonu ir be kaltinimų bei priekaištų.

Taip, prašymas gali likti nepatenkintas, o nuomonė užginčyta, ir vis dėlto tiktai pokalbis yra tasai vienintelis būdas išdėstyti savo ir sužinoti kito žmogaus poziciją.

Turime sukaupti drąsą ir kalbėti. Tačiau prieš tai svarbu suprasti – ką aš ginu savo tylėjimu? Su kuo, mano manymu, bus sunku susidurti, jei staiga išsakysiu savo norus? Ko galiu neatlaikyti, jeigu pateiksiu savo norus kitam ar kitiems?

Kartais tai labai sunkus darbas. Ir tada būt teisinga pasidalinti jį su kitu – kuris nebijo susidurti akis į akį su baimėmis.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Santykiai – tai jūsų vidaus atspindys Kaip mes suprantame žodį "atsakomybė"? Tai patikimumas, sugebėjimas laikytis žodžio, vykdyti įsipareigojimus ir pažadus. Tačiau atsakomybė turi dar v...
Kas puošia moterį geriau už bet kokį makiažą?... Daugelis moterų įsitikinusios, kad grožio paslaptis slypi jų kosmetikoje. Yra milijonai priežasčių, dėl kurių jos mano būtent taip. Apie moteris spren...
Santykiai kaip padidinamasis stiklas Daugybei žmonių, vyrų ir moterų, atrodo, jog jie ieško meilės. Kai apie meilę pradeda kalbėti vyrai, paaiškėja, jog jie nori surasti mylimąją, būti su...
Kaip žmona lemia vyro likimą Neretai girdime žmonų skundus savo vyrais, atseit ir tingus jis, ir nedėmesingas, ir godus. Iki vestuvių buvo visiškai kitoks - ir dovanas dovanojo, i...
Ko moterys nežino apie vyrus Moterims dažnai atrodo, kad apie savo vyrą žino viską. Vyrai tuo pat metu tvirtina, kad moterų suprasti neįmanoma. Tokie nesusipratimai baigiasi visiš...
Moteriškos klaidos, kurios „sugadina“ vyrus Jeigu paklausite vyro, ką jis galvoja apie moterį, išgirsite atsakymą, kad jis jos dažniausiai nesupranta. Vyrams labai sunku suprasti, kodėl moterys ...
Būsimos anytos monologas Kiek laiko gyvuoja santuokos institutas, tiek laiko egzistuoja ir visiems žinoma marčių-anytų problema. Motinoms sunku paleisti sūnus, susitaikyti su ...
Aš žinau Aš žinau, kad tu svajoji tapti idealia. Net jei pati sau neprisipažįsti, tu šito labai nori, šito sieki. Stengiesi daryti viską teisingai, gauti aukšč...
Amžini vyriški klausimai Kodėl jos verkia be priežasties? Tame ir esmė, kad moterys niekada neverkia be priežasties. Jos verkia dėl to, kad joms sunku ant širdies, dėl kažko ...
Gali niekada nepamiršti savo pirmojo, tačiau pasku... Tu niekada nepamirši savo pirmojo, nes jis parodys tau, kas yra meilė. Tačiau paskutinis tau svarbesnis, nes jis privers tave meile patikėti. Tavo pi...
Likti ištikimai pačiai sau Nemažai moterų svajoja ištrinti prisiminimus apie savo amžių ir išgyventą patirtį. Žvelgiu į veidrodį ir tiek daug visko matau. Smulkios raukšlelės ap...
Penki poreikiai santuokoje Neištikimybė - tai ženklas, simptomas, kad santuoka nelaiminga. Jeigu kažko negauna šeimoje, sutuoktinis/sutuoktinė ieško to už šeimos ribų. Neištikim...
Ar žinote, kas svarbu žmogui, kurį paliko? Neskaitant tonos saldumynų, litrų alkoholio, kalno popierinių servetėlių ašaroms šluostytis, tave išklausančių draugų ir kad jis/ji prasmegtų, kad jį/...
Sutuoktinių amžiaus skirtumas Apie sutuoktinių amžiaus skirtumą kalbama labai daug. Kai kam atrodo, kad jis turi būti minimalus. Kiti galvoja, kad vienas iš partnerių turi turėti d...
Atsitiktinių vyrų nebūna Daugeliui moterų gyvenimo prasme ir tikslu tampa susirasti vertą vyrą. Be to, moterys įsitikinusios, kad sutikti gerą vyriškį - tai tarsi atsitiktinis...
Moterys, kurių neišmokė mylėti Kur internete neužeisi - visur moteriškos aimanos raudos dėl sudaužytų širdžių. Viena padarė sėkmingą karjerą, bet nesugebėjo išdresiruoti vyro. Kitą ...
Meilužė vedusiam vyrui yra visiškas nulis Gerbiamos "kitos" moterys! Supraskite, pagaliau, vieną paprastą tiesą: jeigu vyras vedęs, jūs jam esate visiškas nulis, nė vienas vedęs vyras nenori k...
Lyderis šeimoje Šeimyniniai santykiai - labai sudėtinga tema, neįmanoma apibendrintai nagrinėti absoliučiai visų atvejų. Ir visgi esama bazinių dalykų, be kurių neįma...
Kur nuteka jūsų moteriška energija? Mes dažnai ir daug kalbame apie tai, kaip prikaupti energijos. Ir kokią energiją kaupti, ir kaip tai daryti. Kiek visokių metodų panaudoti per dieną, ...
Moterų klaidos santykiuose su vyrais Daugybė keistų ir kvailų minčių apie vyrus sukasi moterų galvelėse. Viena iš tokių: man normalių vyrų jau nebeliko, jie visi jau vedę, moterų daugiau ...
Kritiškos klaidos santykiuose ir ką su tuo daryti... AUTOMATIZMO PRINCIPAS Klaidinga manyti, kad jeigu jau jūs kartu, tai viskas dabar vyks automatiškai. Apsidairykite aplinkui, viską gamtoje ardo išor...
Kad vyras jus išgirstų Kaip teisingai kalbėti, kad jus išgirstų? Jei laikysitės nesudėtingų dialogo taisyklių, bet koks pokalbis gali tapti produktyviu. Daugybė moterų nežin...
Jau seniai vyrų demaskuotos moteriškos manipuliaci... Moteriškos manipuliacijos - tai būdas išmušti tai, ko moteriai reikia ar norisi: dėmesio, dovanų, poelgių, pritarimo ir t.t. Naivu būtų manyti, kad pe...
Nemalonūs moteriški įpročiai UŽSICIKLINIMAS TIES IŠVAIZDA Kai moteris valandomis staiposi priešais veidrodį, versdama vyrą laukti ir nervingai rūkyti už durų - akivaizdu, kad nuo...
Galingi moteriškos energijos šaltiniai Emociškai moteris devynis kartus stipresnė už vyrą. Dėl to sunku pervertinti jos įtaką visoms gyvenimo sferoms. Moteriška energija vaidina didelį vaid...