Tikrą vyrą išauklėti gali tik tėvas

Išties laimingu žmogumi galima laikyti tą, kuris vaikystėje patyrė motinos meilę ir moralinę tėvo paramą. Apie motiniškos meilės reikšmę, jos įtaką vaikui, parašyta kalnai literatūros. O štai apie tai, ką gali duoti vaikui tėvas, kalbama gerokai mažiau.

Išugdyti labai rimtų asmenybės savybių neįmanoma, jei mažylio gyvenime nedalyvauja tėvas. Visų pirma, pas vaikus, kuriuos auklėja vyras, yra nepalyginamai daugiau pasitikėjimo savimi ir savo rytojaus diena. Berniukai mokosi tarplytinių santykių, o mergaitės išmoksta geriau suprasti vyrus, kaip megzti su jais santykius. Tolimesniame gyvenime mergaitėms, kurios užaugo pilnose šeimose, kyla kur kas mažiau neatitikimų tarp realių savybių, kurias turi jų išrinktieji, ir lūkesčių.

Abiejų lyčių vaikai gauna nuostatą kurti pilną šeimą, kurioje vyras ir moteris vaidina skirtingus vaidmenis. Netgi nominalus tėvo buvimas šeimoje (tarkime, jeigu jis daug važinėja, mažai dalyvauja auklėjime) veda į tai, kad pas abiejų lyčių vaikus susiformuoja savo vertės pajautimas ir savigarba. Tas pats pasakytina apie ryžtingumą, drąsą, atsparumą stresams, sugebėjimą siekti tikslo. Būtent tėvas savo racionalumu ir mąstymo logiškumu papildo mamos emocionalumą ir tam tikrą lengvabūdiškumą.

Gauti mūsų laikais vyrišką auklėjimą labai sudėtinga. Vienam vyrui užsiėmimai su vaikais atrodo moterišku darbu. Kitam banaliai trūksta jėgų ir laiko artimesniam bendravimui. Kažkas nelaiko šio dalyko reikalingu, kažką patį nepakenktų paauklėti… Taip ir išeina, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai įsisavina grynai moteriškas normas, silpnajai lyčiai būdingą požiūrį į pasaulį, tipiškai moteriškus būdus sąveikauti su aplinkiniu pasauliu ir atitinkamus elgesio modelius.

Suprantama, visa tai negali neatsispindėti vaiko vystymesi, negali nepaveikti to, kaip jis įsivaizduoja tikrą vyrą. Nepamatęs vaikystėje vyriško elgesio pavyzdžio, berniukas bando ieškoti ir neretai suranda iškreiptą idealą. Visiškai neatsitiktinai tarp paauglių dabar populiariausias yra raumenis užsipompavusio karingo ir agresyvaus patino vaizdinys, kuris neturi tokių „silpnybių“ kaip gerumas, rūpestingumas, emocionalumas, kilnumas ir t.t. Paaugliams atrodo, kad tik svarmenų kilnojimas padarys jų elgesį vyrišku.

Suprantama, fizinis išsivystymas yra labai svarbus vyriškai lyčiai, tačiau jis negali tapti savitiksliu. Holivudo herojai dažniausiai demonstruoja vien smurtą ir agresiją, bet kokius žmogiškumo pasireiškimus, tikrus jausmus jie laiko žeminančiais. Tai ar verta stebėtis, kad agresyvūs, smurtiniai santykiai pripažinti kaip norma tarp augančios kartos. Paauglių požiūriu, būtent tokia bendravimo maniera yra vyriškumo pasireiškimas.

Ką ir kalbėti – ir tarp suaugusių tas vyras, kuris nevartoja alkoholio, nerūko, nesikeikia, neretai laikomas netikru. Čia mes turime reikalą su reiškiniu, kai iškreipti stereotipai persikelia iš jaunystės į brandų amžių. Kokių pasekmių susilaukia tokios nuostatos, puikiausiai žinoma: visi mes sekame nusikaltimų kronikas. Be to, jei vyras nesupranta, ką iš tikrųjų reiškia būti vyru, tai nukenčia visi.

Vaikai, likę be tėvo paramos, jo žmona, su kuria nėra jokio tarpusavio supratimo, nes veikia stereotipas „su boba kalbėti apie svarbius dalykus nėra prasmės“… Kenčia ir pats vyras, kadangi neišmokytas konstruktyviai, be prievartos ir agresijos spręsti problemų. Dėl baimės pasirodyti silpnu skystimu, jis nesilankys pas gydytoją, nebus atviras su artimaisiais, o mėgins ieškoti paguodos alkoholyje, azartiniuose žaidimuose, narkotikuose ir t.t.

Ar yra išeitis? Yra. Ir tai – normali pilna šeima, kurioje tėvas užima svarbiausią gerbiamą vietą. Tai priminimas vyrui apie jo pareigas žmonai ir vaikams, visiems, ką jis turi pasiimti į savo globą. Tai suvokimas, kad vyras yra visų pirma atsakingas žmogus, nugalintis kitus ne bicepsais, o savo dvasios jėga. Tokia jėga leidžia atleisti, apginti, padėti, išauklėti vertingus visuomenės narius.

Didžiulį vaidmenį vaidina moteris. Reikia visada turėti galvoje, kad vyras linkęs demonstruoti savo tikrąsias savybes ne šalia garbėtroškos amazonės, kuri vienu rankos judesiu paguldys ant menčių tris vyrus, o šalia švelnios damos, rūpestingos, pasitikinčios, atsidavusios, išmintingos. Pats Dievas liepia tokią savo antrąją puselę tausoti ir ginti. Būtent tokiose šeimose susiformuoja moteriškos moterys ir vyriški vyrai – tikrąja šių žodžių prasme.

Šaltinis


DAUGIAU ŠIA TEMA

Kai tėvai žino, kaip tau teisingiau gyventi Į kabinetą jie atėjo dviese - tėvas ir sūnus. Tėvas atrodė nuoširdžiai sunerimęs. Sūnus - abejingas. Aš kažkodėl iškart nusprendžiau, kad tas abejingu...
Šito geriau nedarykite už vaikus Tėvai, žinoma, turi mokyti vaikus ir jiems padėti. Ir visgi neverta persistengti su pagalba ir juo labiau nedaryti už vaikus visų darbų, kad jie neduo...
Mylimų ir nemylimų vaikų smegenys. Šokiruojantis s... Žemiau pateiktoje nuotraukoje - dviejų 3 metų amžiaus vaikų smegenys. Tačiau kairiosios gerokai didesnės, jose mažiau juodų sričių, lyginant su dešini...
5 sekundžių principas Egzistuoja toks principas, kuris vadinamas "Penkiomis tylėjimo sekundėmis". Ir esama dviejų reakcijų, kai susiduriame su negatyviomis vaiko emocijomis...
Paauglius reikia mylėti netgi labiau negu mažus va... Paprastai mamos jaudinasi dėl mažų vaikų - kaip pavalgė, kaip pamiegojo. Susimušė koją, susipešė smėlio dėžėje dėl kastuvėlio, išsigando šuns ir t.t. ...
Negyvenkite gyvenimo už savo vaiką Visi tėvai atkakliai ir užsispyrę tvirtina, kad geriau žino, ko reikia jų vaikams. Pirmuoju laikotarpiu jie jaučia šiokią tokią atsakomybės baimę, o v...
Turiu nepatogų vaiką. Ir ačiū Dievui Atvirai kalbant, bijau, kad mano vaikas netyčia netaptų paklusnus. Kol vaikas dar negimė, visą laiką žiūrėjau į nepažįstamus tėvus gatvėje (ir į vaik...
Kaip pristabdyti vaikystę, kad ji tęstųsi kuo ilgi... Ar kada susimastėte, kad šiais laikais vaikystė baigiasi labai greitai? Tą „suskaičiavo“ mokslininkai, o ir tiesiog apsidairius matosi, kad dabar vaik...
Trys melagingos tiesos, diegiamos mums nuo vaikyst... XX šimtmečio pradžioje didįjį išradėją Edisoną ištiko bėda - sudegė visa laboratorija, kurioje buvo visi 20 metų trukmės jo moksliniai darbai. Žiniask...
Skirtumai tarp įprastų ir išmintingų tėvų Įprasti tėvai įsitikinę, kad visą laisvą laiką reikia visiškai paskirti vaikui, o savo interesus jie nustumia į antrą planą. Išmintingi tėvai sugeba s...
Nelyginkite vaiko su jo tėvais Vaikas - tai giminės pratęsimas, dėl to tėvams norisi, kad jam tektų kiek galima daugiau jų bruožų. Ypatingą pasididžiavimą tėvai jaučia tuo atveju, k...
Vaikai tūkstančius metų gyveno be jokių darželių... Kai kuriose šeimose klausimas vesti vaiką į darželį, ar ne, neiškyla tiesiog dėl to, kad nėra kitos išeities: mamai reikia eiti į darbą. Kitiems tokio...
Kaip meluojame savo vaikams ir net nesusimąstome Vaikai priima viską, ką kalba suaugusieji už gryną pinigą. O tėvai be jokios sąžinės tuo naudojasi, pastoviai tai šen, tai ten meluodami. Kartais kalb...
Mušti ar nemušti? Daug tėvų neturi jėgų susivaldyti, kai mato, jog vaikas peržengė visas leistinas jam ribas. Neklusnumas užprogramuotas vaiko prigimtyje ir būtent jo d...
Kaip išauginti iš dukters blogą žmoną ir motiną... Liaudis kalba: "Jeigu visos merginos nuostabios, tai iš kur atsiranda blogos žmonos?" Ir iš tiesų - iš kur jos imasi? Pamėginkime išsiaiškinti. Visai...
Mama gali pasimokyti iš tėčio Priimta manyti, kad svarbiausia vaiko auklėtoja yra mama. Jeigu kas ir žino visas vaikų paslaptis, tai tik motina. Ji geriau išmano, kokių produktų re...
Tris pagimdė, ketvirto laukiasi – ir dar šyp... "Išėjau dieną į parduotuvę, mažyliai bėga priekyje. Priešpriešiais eina penkiasdešimtmetė moteriškė, akyse - smalsumas ir užuojauta. "Visi keturi - jū...
Iš kur paimti kantrybės? Iš tikrųjų nereikia iš niekur jos imti. Juk esmė slypi ne tame, kaip elgiasi vaikas, gerai ar blogai, o tame, kaip mes pačios reaguojame į tai, kas vy...
Mergaitės auklėjimo taisyklės Pirmoji taisyklė. Gražuolė Abejonės savo patrauklumu - sunkus kryžius mergaitei. Kad ir kokiais išvaizdos duomenimis gamta nebūtų apdovanojusi jūsų ...
Blogų vaikų nebūna Labai sudėtinga spręsti užleistas santykių tarp vaiko ir tėvų problemas - suaugusieji jaučiasi patekę į aklavietę ir neranda jokios išeities. Jie iš v...
Vidinis persekiotojas Žmonės, kurie vaikystėje patyrė psichologinį smurtą, visą gyvenimą prievartaus save iš vidaus. Skamba grėsmingai, tačiau tai - gryniausia tiesa. Pagal...
Draudimų filosofija. Geriau mažiau, bet efektyviau... Draudimai reikalingi. Tačiau visur savos taisyklės. Draudžiant, reikia laikytis tokių taisyklių: Vienareikšmiškumas; Neprieštaringumas; ...
Kaip užauginti laimingą vaiką. Instrukcija Psichologai sudarė frazių sąrašą, jas būtina sakyti vaikui, kad jis užaugtų pilnaverte asmenybe. Kad mokėtų mylėti ir būti mylimas, kad pasitikėtų sav...
Tiesiog būti Tėvais būti tikrai nelengva. Nesvarbu, ar dirbame namuose, ar už namų ribų. Nesvarbu, ar turime vieną, du, tris ar penkiolika vaikų. Nesvarbu, ar turi...
Vaikas renkasi būsimą profesiją Žmogus yra humaBEING, o ne humanDOING! Labai, labai, labai… Labai. Įstrigo ši frazė, išgirsta klausant mokymų „online“. Kalbėjo apie tai, kaip vaikui...