Kokie esate tėvai?

Kiek kartų girdėjote teiginį: „Auginti vaikus sunku, niekas nemoko, kaip būti tėvais?“ Veikiausiai girdėjote šimtus kartų ir pats tai kartojote kitiems dar dažniau… Vis dėlto teisybė tokia, kad kiekvienas instinktyviai turi vienokius ar kitokius tėvystės įgūdžius. Tai lemia jūsų asmenybės tipas

Jei sužinosite savo asmenybės tipą pagal Myers Briggs tipų indikatorių, galėsite nuspręsti, kuris iš keturių vaikų auginimo stilių yra jūsiškis. Kai jau tai suprasite, suvoksite ir savo vaiko asmenybės tipą bei tai, kaip jis norėtų būti auginamas.

„Norėtų būti auginamas?“ – paklausite jūs. „Auginsiu jį taip, kaip norėsiu, o ne kaip norės jis“. Taip, viena vertus, esate teisus, vis dėlto jei vaiko asmenybė skiriasi nuo jūsų, konfliktai neišvengiami.

Visi tėvai linkę auginti vaikus, kad šie būtų tokie pat, kaip tėvai. Tai puiku, jei jūsų vaiko tipas toks kaip jūsų. Jei ne, galite padaryti žalos jų prigimčiai.

Trys pagrindiniai tipą sudarantys komponentai yra tai, kaip mes matome pasaulį, kaip darome sprendimus ir kaip norėtume veikti susidūrę su išoriniu pasauliu. Myers Brigs kalba tariant, tai Juslė ir Intuicija (kaip matome pasaulį), Mąstymas ir Jutimas (kaip nusprendžiame) ir Sprendimas bei Suvokimas (kaip veikiame). Juslės ir intuicija – du būdai, kaip žmonės regi pasaulį; intuityvieji mato kur kas platesnį horizontą, galutinį rezultatą, orientaciją į rezultatą ir stengiasi pamatyti pasaulį bei kiekvieną jo detalę realistiškai, čia ir dabar.

Mąstytojai yra žmonės, kurie instinktyviai daro sprendimus ir grindžia juos natūraliu objektyvumu. Jie logiškesni, agresyvesni susidūrę su sprendimo būtinybe. Jie tiki, kad sprendimai gimsta tik iš diskusijų.

Jutiminio tipo žmonės yra natūraliai subjektyvūs, nes gilinasi į tai, kaip jie suvokia situaciją, prieš padarydami sprendimą, kuris labiausiai atitiktų jų pasaulio harmoniją. Jie nemėgsta ginčytis, jaučiasi blogai diskutuodami.

Sprendėjai – žmonės, kuriems reikia sprendimų, nes jiems reikia taisyklių, grafikų, struktūros. Tuo tarpu Suvokėjams sunku laukti ir pamatyti, kas nutiks; jie lankstūs, atviri pokyčiams.

Štai tiek trumpai apie tipus. Taigi jei žmogus yra intuityvus mąstytojas ir, tarkim, sprendėjas, o jo vaikas – jutiminio tipo suvokėjas, abiejų požiūris į pasaulį gerokai skirsis.

Paprastai suskirstome šešiolika tipų į keturias pagrindines grupes, vadinamas temperamentais. Tai būtų intuityvus mąstytojas (IM), intuityvus jutiminis (IJ), jutiminis sprendėjas (JS), jutiminis suvokėjas (JS). Dabar pažvelkime, kaip veikia vienas iš šių temperamentų, pasirinkę jutiminius sprendėjus (JS).

· JS bus griežtesni tėvai ir nuolat aiškins vaikams, kaip atskirti gera nuo blogo.

· JS vaikai „privalės“ nedaryti gėdos savo šeimai.

· JS tėvai labiau linkę naudoti fizines bausmes ar bent manyti, kad tai nieko blogo.

· JS rūpi, kad vaikai griežtai laikytųsi bendruomenės normų.

· JS labai svarbu vaiko „aprūpinimas“.

· Jie labiau tiki, kad vaikas turi būti matomas, bet ne girdimas.

Jei vaikas taip pat JS tipo, vaiko ir tėvų santykiai gali susiklostyti gerai. Bet jei jis kitų tipų, tuomet vaiką auginti bus kur kas sunkiau. Taip galima jam padaryti ir neatitaisomos žalos.

Sprendimas – auginti vaiką taip, kaip būtina jo tipui, kiek tik skirtingo tipo tėvai pajėgia. Kai tik suprasime natūralius instinktyvius būdus, kaip elgiamės tėvų vaidmenyje, tuomet galėsime veikti kur kas pozityviau ir dirbti su asmenybės skirtumais, kurie gali kilti tarp tėvų ir mūsų. Taip JS tipo tėvai iš savo vaikų gali pasimokyti harmonijos, meniškumo, kūrybiškumo.

Tai nelengva, bet atsiperka vaikui augant, kai jis junta, jog yra mylimas ir palaikomas. Išsiaiškinkite, koks jūsų ir jūsų vaiko tipas ir pradėkite naujai puoselėti savo santykius.

OriginalasNaujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.