Santuokai mirtinos prielaidos

Kiekvienoje situacijoje priimdami sprendimus vadovaujamės prielaidomis. Prielaida – pradinis informacijos vertinimo teiginys, kuriuo remiamasi darant sprendimą. Savo elgesį grindžiame priimtais sprendimais. Na, o mūsų elgesys su sutuoktiniu turi įtakos santykiams: juos gerina arba blogina. Jei santykiai su sutuoktiniu nėra geri, pasitikrinkite prielaidas, kuriomis Jūs vadovaujatės, priimdami sprendimus.

1. Jis / ji po vestuvių visiškai priklauso man

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis norės, kad viskas būtų pagal jį / ją, gali nepaisyti ar net ignoruoti antros pusės norus, lūkesčius, poreikius.

Elgesys:

Sutuoktinis visiškai ar iš dalies nesiskaito su antra puse, nekreipia dėmesio į jos norus, lūkesčius, poreikius ir gali versti antrą pusę elgtis taip, kaip mano esant būtų teisinga elgtis.

Pvz.: „Per šventes pas tavo tėvus nevažiuosime. Važiuosime pas mano tėvus.“

Pasekmės:

Dėl tokio sutuoktinio elgesio antra pusė bus nepatenkinta, suirzusi, jausis nesvarbi, negerbiama, tarsi būtų tarnaitė / tarnas, nesijaus saugi / saugus. Jei ir kitas sutuoktinis vadovausis tokia nuostata, tai toks bendravimas sukels didžiules įtampas, pasipriešinimą, konfliktus, smurtą. Beje, šia prielaida vadovaujasi visi smurtaujantys sutuoktiniai.

2. Jis / ji yra tokia / toks, kaip aš

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis tikisi, jog jo / jos antra pusė mąsto, vertina informaciją ir elgiasi taip, kaip jis / ji. Tačiau taip nėra. Kiekvienas mūsų esame labai skirtingi. Didžiausias skirtumas yra lyties. Jei vyras visą jo evoliuciją vaidino medžiotojo, kario vaidmenis (ir iki šiol) ir turėjo lavinti save, kaip „žudymo mašiną“, tai moteris visą savo evoliuciją vaidino motinos, maitintojos, namų šeimininkės vaidmenis ir lavino save kaip „gyvybės lopšys“. Dėl vyro ir moters evoliucijos per milijonus metų jie ir susiformavo skirtingi. Todėl vyrai ir moterys yra tarsi iš kitų planetų ir kiekvienoje situacijoje jie elgiasi skirtingai.

Elgesys:

Manydami, kad „Jis / ji yra tokia / toks, kaip aš“, sutuoktiniai tarpusavyje elgiasi taip, kad „vyras bendrauja su žmona, kaip su vyru, o žmona bendrauja su vyru, kaip su moterimi“. Bet vyras ir moteris yra visiškai skirtingi ir mąsto, vertina bei elgiasi skirtingai.

Pvz.: jei vyras patiria stresą dėl kokių nors sunkumų darbe ir užsidaro, stengiasi atsiriboti, tai žmona pradeda vyrą kamantinėti: „Kas tau yra, brangusis?“, „Gal tau padėti?“ ir t. t. Dėl tokio žmonos elgesio vyras įsiunta ir „išeina“ iš namų.

Pasekmės:

Kadangi vyras ir moteris yra skirtingi ir kadangi vyras ir žmona bendrauja tarpusavyje, kaip su tokiais pat pagal lytį, jie nesulaukia adekvačios jiems reakcijos. Dėl to įsižeidžia, supyksta, užsidaro, atitolsta vienas nuo kito. Santykiuose atsiranda „nekalbadienių“. Toks atitolimas ir atšalimas vyksta sutuoktiniams sąmoningai to nenorint, o tik dėl to, kad jie, nors ir žino, tačiau nesuvokia lyčių skirtumų ir nesivadovauja jais, bendraudami tarpusavyje.

3. Jis / ji yra visagalis (-ė)

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis tikisi, jog antra jo / jos pusė gali padaryti viską, ko ji / jis nori, bet nedaro, nes tingi, nenori. Deja Džeimsai Bondai ir Laros Kroft egzistuoja tik filmuose. Realybėje mes esame nei tobuli, nei visagaliai.

Elgesys:

Per dideli lūkesčiai sutuoktiniui, kurių jis / ji negali įgyvendinti, nuvilia, sumažina sutuoktinio vertę mūsų akyse.

Pvz.: „Na, kada gi mes važiuosime atostogauti į Kretą?“

Pasekmės:

Manydami, kad sutuoktinis yra visagalis / visagalė, ir tikėdamiesi, kad jis / ji galės įgyvendinti bet kokius mūsų norus ir supratę, kad taip nebus, mes pradedame pykti, reikšti priekaištus, kaltinti antrą pusę, kad to ir to nepadarė, ne taip padarė ir t. t. ir pan. Dėl priekaištų, kaltinimų, menkinimų sutuoktiniai atšąla, atitolsta ir vis mažiau laiko praleidžia kartu.

4. Jis / ji neišmano taip gerai, kaip aš išmanau (apie viską bendrai)

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis susiformuoja išankstines nuostatas apie tai, jog jis / ji geriausiai viską žino, o jo / jos antra pusė to neišmano arba menkai išmano.

Elgesys:

Bendraudamas su kitu sutuoktiniu, kalba iš aukšto, menkina, žemina antrą pusę, su panieka ją / jį vertina, nesiskaito su jo / jos nuomone, o tik laikosi savo pozicijos.

Pvz.: „Ne, yra visiškai ne taip, kaip tu sakai…“

Pasekmės:

Klausimas: Jei mes įrodome antrai pusei, kad jis / ji yra neteisus (-i), tai jis / ji nori mus apsikabinti ir pabučiuoti ar kuo greičiau pasišalinti? Tikiuosi, suprantate, kad žmonės renkasi antrąjį variantą. Dėl to, kad žmogus vadovaujasi tokia prielaida, jis / ji susikuria situaciją, kad jo / jos santykiai su sutuoktiniu atšąla ir jie atitolsta.

5. Santykių kokybė priklauso nuo jo / jos

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis yra įsitikinęs, kad jis / ji yra tobula (-as). Bet štai antra pusė nemoka nei kalbėti, nei elgtis, nei… Todėl pasikeisti turi jis / ji, o ne .

Elgesys:

Reikalas tas, kad jei sutuoktinis atiduoda nors kiek atsakomybės už tarpusavio santykius antrai pusei, tai jis / ji tampa bejėgis (-ė). Belieka tik laukti, kol ta antroji pusė pasikeis ir pradės su Jumis elgtis taip, kaip Jūs norite ir tikitės. O antra pusė kaip nesikeičia, taip nesikeičia. Ji ne tik nesikeičia, bet ir net nesiruošia domėtis, kaip Jūs jaučiatės. Dėl tokio antros Jūsų pusės elgesio Jūs jaučiatės labai prastai. Jaučiatės bejėgis (-ė).

Pvz.: „Kada gi tu pagaliau grįši namo laiku?“

Pasekmės:

Kadangi visą atsakomybę už santykius ir visas savo galias sutuoktinis yra atidavęs / atidavusi antrai pusei, tai jis / ji jaučiasi bejėgis (-ė). Jam / jai belieka tik nusivylimas, nepasitenkinimas ir pyktis ant antros pusės dėl to, kad jis / ji nieko nedaro, kad jūsų santykiai pagerėtų. Dėl tokios prielaidos sutuoktinis nusivilia antra puse, įsižeidžia, supyksta. Dėl to sutuoktinių santykiai atšąla ir jie atitolsta.

6. Aš galiu elgtis taip, kaip noriu

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis yra įsitikinęs, kad jis / ji gali elgtis neįvertindamas to, kaip toks jo / jos elgesys gali paveikti antrą pusę.

Elgesys:

Sutuoktinis mano, kad jis / ji yra svarbiausias (-a), o antroji pusė turi prisitaikyti prie jo / jos. Toks sutuoktinis jaučiasi taip, tarsi gyventų vienas ar su tarnaite / tarnu, todėl ir elgiasi kaip nori. Tačiau dėl tokio elgesio dažniausiai pažeidžiami antros pusės interesai.

Pvz.: „Tu neturi teisės manęs varžyti. Grįšiu tada, kada sutvarkysiu reikalus…“

Pasekmės:

Taip sutuoktiniui elgiantis, antra pusė užsigauna, įsižeidžia, atšąla, atitolsta, o jo / jos pagarba tokiam sutuoktiniui smarkiai sumažėja. Antra pusė pradeda priešintis, o jau tai sukelia didžiulę įtampą, pasipriešinimą, konfliktus, ilgainiui pasibaigsiančius smurtu ir / ar skyrybomis.

Neigiamai veikiančios prielaidos tarsi „šaukštas deguto statinėje medaus“ gali sugadinti gerus santykius ir privesti sutuoktinius iki skyrybų.

Mykolas Truncė

Konsultantas, porų psichologasNaujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *