Kaip asmenybės archetipai padeda pažinti save?

Ar kada pagalvojote, kas daro įtaką mūsų automatinėms reakcijoms? Galbūt ne kartą teko susierzinti, kad ir vėl pasakėte ar pasielgėte ne taip, kaip reikėjo? Pasikartojantys elgesio modeliai panašiose situacijose įprastai atspindi žmogaus pagrindinius išlikimo archetipus, tokius kaip – Vaikas, Auka, Prostitutė ir Sabotuotojas.

Apie šiuos ir kitus archetipus knygoje „Šventosios sutartys“ pasakoja Carolline Myss (leidykla Mijalba). Nustebtumėte, kaip tiksliai apibūdinami visiems žmonėms bendri modeliai.

Įžeistas ir tinkamai nemylėtas Vaikas

Apie vidinį vaiką neretai kalba psichologai ir sąmoningumo lektoriai. Carolline Myss jį įvardina nekaltumo sergėtoju. „Vaiko archetipas yra mūsų pradžios taškas. Susitapatinti su vaiku mums yra lengviausia, ypač po kelių pastarųjų dešimtmečių, kai buvo išleista daug knygų ir pravesta daug seminarų apie vidinį vaiką. Šis archetipas apima mūsų supratimą apie gyvenimą, saugumą, globą, lojalumą ir šeimą. Tarp daugelio jo aspektų yra Sužeistas Vaikas, Paliktas Vaikas / Našlaitis, Priklausomas Vaikas, Magiškas / Nekaltas Vaikas, Gamtos Vaikas ir Dieviškasis Vaikas. Vaiko archetipo energijos gali pasireikšti įvairiose gyvenimo situacijose, tačiau šio archetipo esmė yra priklausomybė ir atsakomybė (…).“ (p. 142)

Ne veltui tokie svarbūs augimo etapai, nes bręstantis žmogus jautriai reaguoja į aplinkinius ir daro savas išvadas. Kažkam reikėjo per anksti prisiimti atsakomybę ir rūpintis broliais, seserimis, kitam nepakako tėvų dėmesio ir t. t. Kiekviena situacija, sužeidusi jautrią ir imlią psichiką, palieka savo pėdsakus visam gyvenimui.

Kas neturėjo tinkamos vaikystės, suaugęs ieško kaip ją kompensuoti. Kam nepakako tėvų meilės – reikalauja iš antrosios pusės. Tik pažinus save ir pripažinus turimus skaudulius įmanoma atgauti ramybę. „Paklauskite savo Vaiko, ko jam reikia, kad galėtų išgyti ir jaustųsi saugus, globojamas ir mylimas. (…) Tačiau neprisiriškite prie žaizdos pernelyg stipriai; neperlepinkite Vaiko, kad jis netaptų vidiniu padauža ar tironu. Palaikykite jį taip, kad galėtų sveikti ir augti.“ (p. 143)

Auka – labai dažnas mąstymo modelis mūsų visuomenėje

Niekas nenori būti Auka, tačiau daugelis net nepastebi šios asmeninės pozicijos. Žinoma, be tirono nebūtų ir aukos, todėl neretai patys savyje atliekame šiuos abu vaidmenis. Pavyzdžiui, pradedame mintyse kritikuoti dėl nepasiektų rezultatų, netinkamų išsakytų žodžių ar pan., ir patys dėl to kenčiame – tampame aukomis.

Auka bijo save apginti, jaučia nepasitikėjimą ir tai varžo jos gyvenimą. Tačiau kartais aukos pozicija manipuliuojama norint sulaukti daugiau dėmesio.

„Aukos archetipas pirmą kartą pasireiškia, kai negaunate, ko jums reikia arba ko norite; kai skriaudžia tėvai, broliai ar seserys, draugai ar mokytojai; kai esate apkaltinami ar nubaudžiami už tai, ko nepadarėte. Jeigu kaltintojas ar skriaudikas yra didesnis ir galingesnis už jus, greičiausiai užgniaušite savo pasipiktinimą neteisybe, bet ateis laikas, kai suprasite buvimo auka privalumus. Galbūt pastebėsite, kad bijote apginti save arba mėgaujatės gaunama užuojauta. Pagrindinis klausimas, kurį sau turi užduoti Auka, yra šis: ar verta atsisakyti savo vidinės galios, kad išvengčiau atsakomybės už savo nepriklausomybę?“ (p. 146)

Prostitutė – ką esate pasirengę paaukoti vardan išlikimo?

Šis žodis daugeliui skamba labai atgrasiai, tačiau autorė mano, kad šios frazės tiesioginė prasmė – nereikšmingiausias aspektas. „Prostitutė gali pasireikšti labai subtiliai ir klesti įprastose, kasdienėse situacijose. Aiškiausiai ji pasireiškia tada, kai kyla grėsmė mūsų išlikimui. Pagrindinis klausimas, kurį kelia Prostitutės archetipas, yra šis: kiek ir ką – savo moralę, sąžinę, intelektą, žodį, kūną, sielą – esate pasirengę parduoti, siekdami fizinio saugumo? Prostitutės archetipas taip pat dramatiškai išbando tikėjimo galią. Jeigu tikite, niekas negali jūsų nupirkti. Žinote, kad galite pasirūpinti savimi ir kad Dievas jus saugo. Tačiau be tikėjimo anksčiau ar vėliau išgirsite kainą, kuri jums pasirodys patraukli.“ (p. 148)

Kiek kartų žmonės dvejoja ar likti įgrisusiame darbe, bet „netikėtai“ pakeliama alga ir lieka dar neribotą laiką bandydami save įtikinti, jog viskas gerai. Kiek porų gyvena tik dėl patogumo – žmona nenori palikti nebemylimo vyro, nes liks be pajamų, o vyras nenori likti vienišas bei rūpintis buitimi. Tokių situacijų yra begalė, net mažiausiose smulkmenose, kai paminame savo vertybes vardan įsivaizduojamo saugumo, patogumo.

„Nuoširdžiai įvertinę savo elgesį ir pripažinę Prostitutę savyje, galime paversti šį archetipą savo sergėtoju, saugančiu mūsų tikėjimą. Galvokite apie Prostitutę kaip apie sąjungininką, kuris perspėja kaskart, kai tik jums dingteli mintis perkelti tikėjimą iš dieviškojo pasaulio į fizinį. Kiekvieną kartą, kai išgyvenate tikėjimo krizę, stebėkite savo mintis ir įsisąmoninkite savo baimes. Tiksliai įvardykite, ko bijote, ypač tas baimes, kurios bando įkalbėti jus kokiu nors būdu save parduoti. Prostitutė pasireiškia, kai pradedate tikėti, jog galėtumėte susitvarkyti savo gyvenimą, jeigu tik turėtumėte pinigų kontroliuoti jus supantį pasaulį ir nupirkti po dalelę visų jums reikalingų žmonių. Ji pasireiškia, kai palaikote jus sekinančius santykius vien todėl, kad nenorite būti vieni.“ (p. 150).

Todėl verta pradėti stebėti savo mintis, žodžius ir veiksmus, kad būtų lengviau atpažinti pataikavimą, kai tuo tarpu iš tiesų manote priešingai.

Sabotuotojas – kai patys sau virstame priešais

„Kaip Auka ir Prostitutė, Sabotuotojo archetipas yra neutrali energija, tačiau mūsų gyvenime ji dažniau pasireiškia griovimu. Ji gali sabotuoti pastangas siekti laimės ir sėkmės, jeigu nežinote, kokie mąstymo ir elgesio modeliai suaktyvina jumyse šią energiją. Ji taip pat gali įkalbėti nepasinaudoti palankiomis galimybėmis. Sabotuotojas yra veidrodis, kuriame atsispindi mūsų baimė prisiimti atsakomybę už save ir už tai, ką kuriame.“ (p. 153)

Galbūt jau pastebėjote, kaip kartais sunku priimti komplimentus, dovanas ar padaryti kažką dėl savęs gero. O dar sudėtingiau priimti ryžtingus, gyvenimą keičiančius sprendimus. Įvairūs įsitikinimai, visuomeniniai stereotipai ir panašus auklėjimas, skatina savęs nuvertinimą, lyginant su kitais. Jaučiamės neverti ir net patys pastebime, kaip laiku nepasirūpiname savo sveikata ar finansine gerove. Tarsi žinome, ką turime daryti, bet negalime pakelti net rankos, dėl reikšmingo tikslo, o užsiimame kažkokiais bereikšmiais dalykais. Paskui dar labiau save smerkiame, kad negalime priimti sprendimų.

Todėl reikėtų pažinti šio archetipo pasireiškimą ir rasti kompromisus. Jei šią akimirką negalite ryžtis kardinaliam pokyčiui, eikite po mažą žingsnelį. Stebėkite pojūčius, pagirkite save už pasiekimus. Niekas kitas už jus nenueis evoliucijos keliu, todėl ši atsakomybė priklauso kiekvienam atskirai.

Kaip nustatyti, kokie archetipai jumyse dominuoja?

Nors aptarėme keturis svarbiausius, nuolat veikiančius archetipus, tačiau jų yra kur kas daugiau. Tai nuo žmonijos pradžios susiformavę vaidmenys – pradedant Deivėmis, Dievais, Angelais ir baigiant paprastomis profesijomis, tokiomis kaip menininkai, gydytojai, raštininkai ir pan. Kiekvienas jų turi savas užduotis, patirtis ir pamokas.

Šie įvadiniai klausimai padės nustatyti ryšį su archetipu:

– Kodėl pasirinkote šį archetipą? / „Kodėl aš tave pasirinkau?“

– Ar žinojote, kad jumyse pasireiškia šis archetipų modelis, kai dar nebuvote skaitę šios knygos? / „Kur esame anksčiau susitikę?“

– Kaip jumyse pasireiškia šio archetipo šešėlinė pusė? / „Kokią įtaką man daro tavo šešėlis?“

– Jeigu nenorėjote šio archetipo, bet pasirinkote, nes paskatino vidinis balsas, išvardykite, kokie jo aspektai jums nepatinka. / „Ko labiausiai nemėgstu tavyje?“

– Kokias galimybes savo gyvenime siejate su šiuo archetipų modeliu? / „Kokios mano gyvenimo galimybės susijusios su tavo energija?“

Kai įvardinsite kaip jumyse pasireiškia minėti archetipai, paklauskite savęs – kuo jie jus sieja su kitais žmonėmis? Kaip aplinkiniai padeda skleistis archetipų savybėms, tiek teigiamoms, tiek neigiamoms?

Taip pat autorė siūlo šiuos archetipus sudėlioti į astrologinį ratą / laikrodį, nes skaičius 12 apima pagrindinius gyvenimo aspektus. Šis skaičius ypatingas, sutinkamas ne tik astrologijoje, bet ir kituose istoriniuose šaltiniuose, pavyzdžiui – 12 apaštalų.

Čakrų ir astrologinių būstų sąsajos su archetipais

Visus archetipus galima sudėlioti į dvylika rato dalių. „Kiekvienas archetipas per centrinį rato tašką susisiekia su kitais, todėl, nors vieną būstą valdo vienas archetipas, įtaką jam daro visos archetipų energijos“. (p. 282)

1. Pirmas būstas – ego ir asmenybė – pirma ir trečia čakros.

2. Antras būstas – gyvenimo vertybės – antra čakra.

3. Trečias būstas – bendravimas ir broliai bei seserys – trečia ir penkta čakros.

4. Ketvirtas būstas – namai – pirma ir ketvirta čakros.

5. Penktas būstas – kūrybiškumas ir sėkmė – šešta čakra.

6. Šeštas būstas – darbas / užsiėmimas ir sveikata – antra čakra.

7. Septintas būstas – santuoka ir santykiai – antra ir ketvirta čakros.

8. Aštuntas būstas – kitų žmonių ištekliai – antra ir šešta čakros.

9. Devintas būstas – dvasingumas – septinta čakra.

10. Dešimtas būstas – aukščiausias potencialas – penkta ir septinta čakros.

11. Vienuoliktas būstas – santykiai su pasauliu – ketvirta ir šešta čakros.

12. Dvyliktas būstas – pasąmonė – šešta ir septinta čakros.

Archetipų pasirinkimas ir suskirstymas į šį ratą – intuityvus darbas. „Intuityvios informacijos gavimas nereikalauja jokių pastangų. Sunkiausia yra paleisti visas baimes, susijusias su tuo, ką intuicija gali jums pasakyti. Jeigu negalite visiškai atsiverti bet kokio pobūdžio intuityviai informacijai, tai parodo, kad jūsų baimės yra gilios ir intensyvios. Jas visas galite patyrinėti, dirbdami su savo archetipų modeliais.“ (p. 286) Jei esate pasiryžę pažinti save, detalią instrukciją rasite knygoje.

Jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtinga parengti tokį ratą, patyrinėkite pagrindinius archetipus ir pažinkite jų poveikį jūsų mąstymui bei elgesiui. Tai padės žengti pirmuosius žingsnius į sąmoningumą bei laisvę.

Šventosios sutartys – arba ko mes atkeliaujame į Žemę?

Turbūt jau teko girdėti apie karminius ryšius? Pasak, Caroline Myss, į šį pasaulį mes ateiname vykdyti įvairių misijų, kad įgytume suplanuotą patirtį. Tačiau turime laisvą pasirinkimo valią, kaip išpildysime ir įgyvendinsime šias sutartis.

Karminiai ryšiai ir situacijos – dalis tų susitarimų, tačiau susitinkame ne tik tam, kad transformuotume sukurtą neigiamą energiją, bet ir įgytume norimus patyrimus.

„Gyvenimas yra sudėtingas ir turime sugebėti „pamatyti“ labai daug dalykų apie save, apie pasaulį, apie Dievą, todėl turime Sutartis su daugeliu žmonių. Įsivaizduokite, kad per įsikūnijimą kiekviena siela suskyla į galybę fragmentų, kurie iš karto pradeda tyrinėti globalią sielą. Sutikę žmones, kurie kažkuo jus stipriai traukia, žinote, kad sutikote „sielos draugą“, ir jaučiate tuštumą, jeigu su jais tenka išsiskirti. Populiarus posakis „sielos draugas“ paprastai vartojamas kalbant apie tobulą meilės partnerį, tačiau iš tikrųjų turime daug sielos draugų, kurie mūsų gyvenime atlieka skirtingus vaidmenis. Galbūt, kalbant apie žmones, su kuriais sieja Sutartis, „kilnus draugas“ būtų tikslesnis apibūdinimas. Šiuos žmones mums ne tik lemta sutikti – mums būtina juos sutikti. Nesvarbu kiek galimybių susitikti pražiopsosite, jeigu jus sieja Sutartis, anksčiau ar vėliau susitiksite. Galbūt susitiksite daug kartų, kol užbaigsite visus reikalus, kurie sieja jūsų sielas“. (p. 62)

Kitų žmonių dėka galime aiškiau pastebėti savo archetipus ir kaip jie pasireiškia. Kuo sudėtingesnės situacijos, tuo atidžiau reikėtų pažiūrėti ir atrasti šešėlines puses bei blokus. Pažinę save galime išsilaisvinti ir neigiamo archetipų poveikio bei paversti juos teigiamais. Tai mūsų atsakomybė ir mūsų sprendimai.

Parengė Rūta Steponavičienė

ŠaltinisNaujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.