Atsidavimo, atleidimo ir padorumo iš kitų reikalauja tie, kurie patys viso to neturi

Kuo žmogus nepadoresnis, tuo dažniau ir garsiau kaltina nepadorumu kitus. Žmogus ilgai ir atkakliai kenkia kitam – išduoda, krečia įvairiausias šunybes ir niekšybes, keikia, išjuokia, žemina. Šitaip elgdamasis, jis įsitikinęs, kad jam, tokiam didžiam ir nuostabiam, visa tai galima, leistina.…