Kodėl dauguma santykių mokymų – moterims?

Vargu ar yra nors vienas ar viena kalbanti ar rašanti poros santykių tema, kuri niekada nėra gavusi tokio klausimo: o kodėl moterys? Kodėl jos turi stengtis daugiau ne vyrai? Negi jiems nieko nereikia daryti? Jie ir taip tobuli, o mes, moterys – ne? Šiame straipsnyje pasistengsime įnešti šiek tiek aiškumo, kodėl yra kaip yra ir kodėl santykių žinios daugiausia dėmesio skiria moterims.

Santykiai – moters sritis

Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl daugiausia straipsnių, knygų ir seminarų apie santykius yra skirta moterims – moteris tai labiausiai domina. Apsidairykite aplinkui ir nuoširdžiai atsakykite sau, kas – vyrai ar moterys – turi daugiausia klausimų santykių tema, svajoja apie šeimą nuo vidurinės mokyklos laikų, eina į seminarus, tariasi, diskutuoja santykių tema ir t.t.?

Kada yra paklausa, atsiranda ir pasiūla. Kyla kitas klausimas – kodėl šita sritis domina vos ne išimtinai tik moteris? Todėl, kad jos santykių srityje jaučiasi kaip žuvys vandenyje, kuomet dažnas vyras apie poros santykius šį tą nutuokia tik iki tol, kol jam reikia „susimedžioti“ norimą moterį. Kada jis tai padaro ir „sumedžiota“ moteris apsigyvena pas jį namuose, vyro suvokimas baigiasi.

Sekantis vyro žingsnis (brandaus vyro) yra galvoti, kaip tą moterį ir gimusius palikuonius, jei jų yra, išmaitinti bei apsaugoti. Galima sakyti, kad vyras šeimą saugo ir globoja iš išorės, kuomet moteris tą daro iš vidaus. Jos rankose yra palaikyti harmoniją ir sustyguoti poros bendravimą taip, kad pora nesubyrėtų iš vidaus.

Moters rankose yra didelė galia, didelė įtaką poros harmonijai, o su didele galia visada ateina didelė atsakomybė. Jei partneriai purtosi savų atsakomybių – vyrai atsisako aprūpinti šeimą materialiai ir globoti ją iš išorės, o moterys atsisako globoti šeimą iš vidaus – pora subyra. Gali būti, kad sumaištis moterims prasidėjo tada, kada jos pamatė, jog gali apsirūpinti finansiškai pačios ir netgi aprūpinti šeimą, o dalis vyrų pradėjo reikalauti, kad jos tą darytų lygiaverčiai su jais, nesvarbu aš šeimoje yra finansinių problemų ar ne.

Abu partneriai išėjo medžioti mamutų, o šeimos židinys liko be priežiūros. Ir nors moterims labai norėtųsi židinio kūrenimą perleisti vyrams ar bent jau dalintis šiuo darbu per pusę, vyrai negali to daryti ir vargu ar kada galės, bent jau ne toje ateityje, kuri aktuali visiems mums. Šita alchemija yra moters rankose ir kaip tik todėl tiek daug moterų apie šitą alchemiją skaito, mokosi, diskutuoja, klausinėja ir nori žinoti, kaip ji iš tikro veikia.

Vyrai nėra tobulesni už moterį

Daliai moterų gali atrodyti, kad vyrams nereikia tiek mokytis ir tiek stengtis dėl to, kad jie kažkuo geresni už moteris. Situacija yra maždaug tokia:

· Moterys turi daugiau galios ir įtakos santykiams nei vyrai taigi natūralu, kad jos ne tik sėkmingiau kuria santykius, bet taip pat sėkmingiau juos ir griauna jei neturi žinių bei įgūdžių. Išmintinga moteris turi didesnę įtaką netinkamam vyro elgesiui nei išmintingas vyras netinkamam moters elgesiui (kalbame apie elgesį, kylantį iš nežinojimo, nesupratimo, neteisingai išmokto šeimos modelio, ne apie sunkų charakterį ar tuos vidinius klausimus, kuriuos kiekvienas turi tvarkytis pats). Išmintingam vyrui apskritai nėra kitos išeities, kaip susirasti išmintingą moterį, kuomet išmintinga moteris turi galimybę sėkmingai „išvairuoti“ su tiesiog geranorišku ir santykiais suinteresuotu vyru net jei tas vyras pats nesidomi santykių žiniomis.

· Visuomenėje nebeliko išminties kaip moteriai kūrenti šeimos židinį. Sunku pasakyti, kada ši išmintis buvo ir kodėl ji dingo. Viena iš versijų yra, kad karai, šimtmečius siaubę ne tik Lietuvą, bet visą Europą, išdarkė šeimas ir iškraipė jų dinamiką. Kadangi porose nebeliko į karus išėjusių vyrų, moterims teko užimti jų vietą, kad kažkaip išgyventų ir jos pradėjo perduoti tai, ką išmoko, savo dukroms. Be žinių iš šalies ir išminties iš giminės bei visuomenės, moterys išmoko iškraipytų idėjų apie šeimos židinio priežiūrą, moteriškumą, poros santykius ir t.t. Šitos iškraipytos idėjos neveikia, bet yra įsisenėjusios per kartų kartas moterų sąmonėje. Kaip tik todėl reikia tiek laiko, kantrybės ir pastangų, kad susigrąžinti tikrą išmintį, kiek dabar deda moterys, norinčios harmoningų santykių.

· Vyrai taip pat turi stengtis ir kartais ne ką mažiau. O ateityje, jei vis daugiau moterų atsigręš į save, mokysis santykių išminties ir pasijus vertos tikrai gražios poros, vyrams teks stengtis dar daugiau, kadangi vis mažiau moterų kurs santykius su pirmu pasitaikiusiu vyru ir nebetoleruos to, ką daug moterų vis dar toleruoja savo porose (šiuo metu situacija apsivertusi – moterys toleruoja, ko nereikėtų toleruoti ir netoleruoja to, kas iš tikro yra nereikšminga santykiams). Jos pradės ieškoti kokybės, taigi daugiau vyrų taps suinteresuoti tapti „kokybiškais“, kad būtų verti moters. Moteris užduoda santykiams toną, nes turi tokią galią. Santykiais suinteresuoti vyrai jau dabar pradeda tvarkytis savyje, kad būtų įdomūs moteriai, kuri moka užduoti teisingą, harmoningą toną.

· Išmoktos ir įsisąmonintos santykių žinios nereikalauja iš moterų tiek pastangų, kiek reikalauja tos iškraipytos idėjos, kurias dauguma moterų yra paveldėjusios per daugelį kartų. Dabartinės idėjos poroje sukuria karo stovį ir generuoja moteryse nuolatinį pyktį bei nepasitenkinimą, kuomet santykių išmintis moko kaip sukurti harmoniją, ramybę ir taiką, kuri ateina natūraliai, be prievartos ar dirbtinio bandymo tokią taiką „išgauti“. Pastangų reikalauja tik persimokymas ir savo vidaus susitvarkymas. Kiekviena moteris, kuri pažengė keliais žingsniai toliau santykių ir savęs pažinimo keliu, gali pridėjus ranką prie širdies pasakyti, kad dabar jai yra žymiai geriau nei tada, kada gyveno pagal senas idėjas ir įsitikinimus.

Kad moteris jaustųsi geriau

Moteris kuria harmoningus santykius sau, o ne vyrui ta prasme, kad moters pastangos nėra tam, kad vyrui būtų geriau, o ji pati kentėtų įspraudusi save į narvelį iš taisyklių ir nuostatų kaip teisingai elgtis. Tai yra viena iš iškraipytų idėjų, kurią perėmė moterys, galbūt iš tų laikų, kada vyrų buvo mažiau dėl karų arba bent kokia viltis geriau gyventi priklausė nuo to ar moteris turės vyrą ir jos bandė išlaikyti bet kokį pasitaikiusį, o gal dėl dar kitokių priežasčių.

Bet kokiu atveju šita idėja kelia moterims pyktį, kadangi jos tiki, jog stengiasi ne dėl savęs, o dėl vyrų taigi natūralu, jog jaučia neteisybę. Harmoningų santykių mokymai yra tam, kad tie, kas mokosi, turėtų šansą į gražius santykius ir gražų gyvenimą be iškraipytų įsitikinimų ir neteisingų vilčių, kurios negali būti pateisintos realiame gyvenime ir dėl to kelia skausmą.

Teisingos santykių žinios NEMOKO kaip įtikti vyrams. Jos moko kaip elgtis taip, kad abiems būtų gerai ir ką daryti, kad vyras pradėtų stengtis, judėtų moters link, tenkintų jos pagrindinius poreikius ir vykdytų dalį  norų (vyras ne Kalėdų senelis, nors daliai moterų norėtųsi, kad jis juo būtų 🙂 ) sava valia ir su malonumu džiaugdamasis, kad gali padaryti savo mylimą moterį laimingesne. O teikti savo moteriai džiaugsmą yra kiekvieno santykiams pasiruošusio vyro didžiausias troškimas, liečiantis porą!

Pakankama santykių mokymų dalis skirta tam, kad moterys išmoktų teisingai papasakoti vyrams, kaip tai daryti ir išlaikytų jų suinteresuotumą judėti link moters, o ne bėgti nuo jos. Kas be ko, pora nėra skirta tik tam, kad vykdyti moters norus, bet mes vėl ir vėl pabrėžiame šitą vietą, kad parodytume, jog santykių žinios nėra dar vienas būdas išsunkti moterį vardan kitų priverčiant ją dar labiau stengtis. Būkite atidžios skaitydamos “popsinius” straipsnius internete ar populiariuose žurnaluose ir stebėkite ar jie nemaitina idėjos, kad moteris yra prekė vyrui arba vyras yra prekė moteriai, subtiliai ar atvirai skatina agresiją ir nepasitenkinimą vyrais (arba moterimis). Jei taip, rekomenduojame įvertinti informaciją, kurią skaitote ir pradėti vengti tos, kuri iškraipo harmoningą požiūrį į porą. Taip apsaugosite save nuo idėjų, kurios žaloja požiūrį į save, vyrus bei santykius.

Pastangos, kurios nieko neduoda

Vargu ar yra moteris, kuri nesistengia dėl šeimos ir santykių. Kada tokia moteris išgirsta, kad jai reikia dar labiau stengtis, nenuostabu, kad daliai pasirodo, švelniai tariant, per daug. Problema tame, kad iškraipytos idėjos apie santykius skatina stengtis ten, kur pastangos atneša tik žalą santykiams. Vienos iš iškraipytų idėjų yra šios:

· Moteris turi prižiūrėti namus ir gaminti valgyti nepaisant savo nuotakios, savijautos, norų ir poreikių. Namai tikrai dažniau yra moters priežiūroje, kadangi taip buvo įprastą nuo senų laikų ir namai apskritai yra moters natūrali erdvė, nors ši dinamika dalyje porų keičiasi ir nėra žalos, jei abu partneriai vienodai prižiūri buitį ar pasikeisdami gamina valgyti jei tai abiems tinka (nekalbame apie namų dekoravimą ir t.t. kas yra išimtinai motes karalija, tik paviršutinę, kasdienę buities priežiūrą). Sunkiau toms moterims, kurios nepriekaištingą buities priežiūrą laiko šeimos židinio kūrenimu ir tikisi, kad santykiai bus harmoningi dėl to, kad namai blizga nuo šveitimo, o moteris tą daro aukodama save. Tai yra didžiulės pastangos iš moters pusės tačiau jos, deja, neatneša harmonijos ir greičiau tampa nesutarimų priežastimi kada pervargusi moteris lieka be energijos resursų būti kantria ir maloniai bendrauti su vyru. Dalis, o gal ir dauguma, taip besistengiančių moterų tikisi atitinkamo vyro elgesio už savo pastangas ir būna dar labiau nepatenkintos, kada to nesulaukia. Būti kantria ir malonia natūraliai, o ne pro sukastus dantis, gali tik pailsėjusi moteris, tačiau tam reikia apmažinti sekinančius darbus ir paleisti įsitikinimus, kad nauda santykiams ateina iš pastangų, kurios iš tikro nieko naudingo neduoda.

· Moteris turi sudaryti vyrui fizinį komfortą ir tai išlaiko vyrą poroje. Fizinis komfortas grubiai reiškia „šokinėjimą“ apie vyrą, kad jis visada būtų pavalgęs, jo drabužiai išskalbti, batai nuvalyti, kelnės suadytos ir t.t. (kalbame apie kraštutinumą, ne apie subalansuotą rūpestį vyru!) Dalis skuba į darbus, kad uždirbtų pinigų niekaip darbo nesusirandančiam vyrui. Tokios pastangos padaro du dalykus: 1. išsekina moterį ir ji tampa labai patogi, bet labai nemaloni, t.y. pikta, burbanti, nepatenkinta, kontroliuojanti vyrą; 2. vyras suglemba ir net jei anksčiau ir žinojo, pradeda tikrai nebežinoti kaip pasirūpinti savimi ir juo labiau moterimi bei šeima. Moteris deda didžiules pastangas, o rezultatai būna skausmingi ne tik santykiams, bet labiausiai pačiai moteriai. Tokia moteris neretai pritraukia patogumo ieškantį vyrą, kuris sėkmingai ignoruoja jos nepasitenkinimus naudodamasis fiziniu komfortu arba skundžiasi santykiais, kaltina moterį, bet iš patogios, fizine prasme, situacijos nesitraukia.

· Savęs aukojimas atneša laimę santykiams. Yra toks posakis – ant savo nelaimės kitų laimės nepastatysi. Moteriai yra natūralu atiduoti save iki paskutinio lašo. Dalis nešioja įsitikinimą, kad tai yra tikros meilės išraiška, bet rezultatas paprastai būna skausmingas ir moteriai ir visai šeimai – pervargusi mama ir žmona, kuri kaip robotas atlieka mechaninius veiksmus ir šypsosi tik per prievartą, nors likusi viena mielai padūsauja dėl sunkaus gyvenimo. Joks vyras ir jokie vaikai nebus laimingi su moterimi, kuri pati yra nelaiminga. Prisiminkite, kada teko būti su nelaimingu, tačiau atkakliai dėl kitų besistengiančiu žmogumi ir prisiminkite, kaip jautėtės – laiminga, rami, atsipalaidavusi, ar jautėte liūdesį, sąžinės graužatį ir norą pasodinti tą besistengiančią ramiai ir priversti bent kiek atsipalaiduoti bei pailsėti? Meilė yra tai, kas augina viską aplinkui, o ne augina vieną dalį tuo tarpu naikindama kitą.

Tai tik kelios vietos parodyti kur moterys labai stengiasi ir kokius rezultatus tai duoda. Santykių žinios taip pat siūlo stengtis, bet tose vietose, kur pastangos iš tikro duotų gražius rezultatus. Vienintelis (ir tikrai nemažas) iššūkis, su kuriuos susiduria moterys yra tas, kad taip, kaip aprašyta aukščiau, moterys įpratusios stengtis ir sugėrusios šitas idėjas su motinos pienu. Santykių žinios prašo visų pirma persimokyti ir paleisti senus įpročius, o tai nėra nei lengva nei malonu ir pradžioje tikrai reikalauja papildomų pastangų bei nuolatinio sąmoningo savęs stebėjimo, sau nepatogių klausimų uždavimo, kartais didelės drąsos pradėti kitaip bendrauti su vyru ir būti atviresne, pažeidžiamesne, taip pat savos pasaulėžiūros peržiūrėjimo, o ne vienai ir rimtesnio savo vidaus perkratymo.

Visa tai moterų sąmonėje sukelia didelę vidinę sumaištį, neteisybės jausmą, pyktį ir automatinį žvalgymąsi į ant lovos gulintį ir televizorių žiūrintį vyrą, kuriam, atrodo, nei piršto nereikia judinti dėl poros gerbūvio. Padėti visa tai įveikti gali pamąstymas apie šitas idėjas-teiginius (kadangi situacijos porose būna labai įvairios, idėjos taip pat yra skirtos įvairioms situacijoms). Jei kas nors jums itin tinka ir patinka, galite pasakyti tai garsiai užtvirtindama savo norą ir pasirinkimą.

Mano gyvenimas priklauso tik nuo mano pasirinkimų, o ne nuo to, ką renkasi vyras ar kiti žmonės. Aš atsiimu galią į savo rankas ir pati kuriu savo gyvenimą ir savo santykius nelaukdama, kol kas nors tai padarys už mane.

Aš nesu priklausoma nuo vyro ir netgi rinktis kitą vyrą, jei paaiškės, kad nežinodama pasirinkau neteisingai, yra mano laisvė bei teisė, taigi aš esu laisva.

Harmoningesnių santykių noriu aš taigi tai yra mano atsakomybė, o ne vyro ar kitų žmonių, daryti viską, kas mano rankose, kad turėčiau tai, ko noriu.

Aš noriu būti laimingesnė ir turiu prigimtinę teisę tokia būti nepriklausomai nuo to, ko iš manęs nori vyras ar kiti žmonės. Mano laimė yra pirmoje vietoje, kadangi tik pati būdama laiminga galėsiu švytėti ir dalintis iš tikro, iš pilnatvės, o ne trūkumo jausmo. Aš renkuosi ieškoti ir atrasti, ką reiškia iš tikro būti laiminga ir iš kur iš tikro ateina didesnis laimės bei pilnatvės jausmas.

Aš dedu pastangas tam, kad sukurčiau sau gražesnį gyvenimą. Džiaugsiuosi, jei mano pastangos įkvėps vyrą kurti kartu ir mes abu turėsime gražesnius santykius.

Aš noriu išmokti to, kas iš tikro veikia poroje ir atgauti savo galią kūrenti šeimos židinį užuot laukusi, kol vyras padarys ką nors, kas pakeis mano gyvenimą, mano santykius ir mano šeimą.

Mano rankose yra šeimos ir santykių alchemija. Tai galia kuri ateina su atsakomybe.

Aš suprantu, kad ne mano galioje pakeisti savo vyrą ar jo elgesį, bet mano galioje padaryti viską, kas mano rankose ir padariusi viską, aš esu laisva judėti toliau, jei matau, kad buvimas su šiuo vyru tempia mane žemyn užuot padėjęs augti.

Aš noriu pamatyti tiesą užuot vėl ir vėl dariusi tai, kas neveikia ir griauna mano santykius bei silpnina tikėjimą savimi bei tikėjimą, kad santykiai poroje gali būti harmoningi.

Aš per daug myliu save, kad leisčiau seniems įpročiams, senoms idėjoms ar mano vidiniam norui priešintis pokyčiams stabdyti mane nuo to, ko aš noriu iš tikro.

Aš myliu savo vyrą ir savo šeimą ir jei yra kažkas, ką galiu padaryti dėl jų ir dėl savęs, kas iš tikro atneš daugiau meilės ir harmonijos į mūsų visų gyvenimus, renkuosi tai padaryti, kad ir kur mane tai nuvestų.

Aš suteikiu visišką laisvę sau ir kartu suteikiu visišką laisvę savo vyrui ir savo šeimai daryti savus pasirinkimus ir savaip kurti savo gyvenimus. Aš turiu galią, tačiau ji nėra absoliuti ir nėra skirta kontroliuoti ar prievartauti kitus žmones tapti patogiais man. Vienintelė sritis, kurioje mano galia yra absoliuti, tai tapti vis laimingesne bei daryti pasirinkimus, liečiančius tik mano pačios gyvenimą. Aš atsiimu šitą galią atgal į savo rankas. Tuo tarpu mano pora yra kūrybinis dviejų žmonių procesas ir aš galiu padaryti tik tai, ką aš galiu padaryti geriausia neprievartaudama vyro atlikti ar neatlikti savo dalies. Aš duodu su meile vyrui ir meile sau bei su ta pačia meile atvertomis akimis stebiu, kas iš to gaunasi.Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *