Kvailos, tačiau labai populiarios moteriškos klaidos, trukdančios susirasti sau porą

Yra toks pokštas: frazę „Visi vyrai vienodi“ sugalvojo Kinijos moterys, minioje pasimetusios nuo savo vyrų. Tačiau tai, kad moterys dažnai naudoja šią nuostatą savo gyvenime, juoko nebekelia. Jos šventai tiki nuvalkiotomis nesąmonėmis, kvailais stereotipais apie vyrus, ir tai visiškai sunaikina…