Kaip keršija Zodiako ženklai

Iškrėtėte kiaulystę ir nežinote, kaip sureaguos žmogus? Išsiaiškinkite, koks jo Zodiako ženklas ir paskaitykite šį tekstą.

AVINAS

Įsivaizduoti kerštingą Aviną – be galo sunkus dalykas. Jeigu kas užlipa Avinui ant nuospaudos, kaip taisyklė, labai operatyviai ir be jokių nereikalingų įžangų gauna į šnerves. O tai – ne kerštas, tai tiesiog normali sveiko organizmo reakcija. Pasakysiu daugiau – jeigu ant minėtos nuospaudos buvo užlipta virtualiai ir jūsų šnervės Avinui nepasiekiamos, jis jau po valandos gali paprasčiausiai viską užmiršti, o po kelių dienų lyg niekur nieko gers su jumis alų ir bučiuosis.

Dėl to, norint, kad Avinui kiltų troškimas keršyti, jį reikia terorizuoti labai nuosekliai, planingai ir metodiškai. Na, tarkime, kiekvieną dieną garsiai kalbėti apie jo didžiausius trūkumus būtent tuo momentu, kai šalimais sukinėjasi ir viską girdi jo mylimas žmogus. Šiuo atveju jūs, tiesa, irgi labai operatyviai gausite į šnerves, bet jeigu pakaks ištvermės tęsti toliau, praėjus tam tikram laikui Avinas padarys išvadą, kad šitą dirgiklį reikia sunaikinti. Būtent taip ir ne kitaip. Avino kerštas visada labai radikalus. Jis niekada nenusiris iki kokių nors smulkmeniškų šunybių. Avinui svarbu tik viena – kad keršto objektas nustotų egzistuoti (bent jau artimiausioje aplinkoje). Ko jis ir sieks labai metodiškai ir nuosekliai:

-Pone, jūs turite mirti.

-O gal kažkaip kitaip? Gal jus patenkintų nukirsta ranka, ar, tarkime, nupjauta ausis?

-Ne, pone, jūs turite mirti.

Trumpiau tariant, visiškai įmanoma, kad Avinas privers jus galiausiai bent jau pereiti dirbti į kitą darbovietę, (o gal ir sprukti su visa šeima į kitą miestą). Kas įdomiausia, pats Avinas visa tai laikys ne kerštu, bet savigyna.

JAUTIS

Norint pažadinti Jautyje kerštingumą, irgi reikia smarkiai pasistengti. Šis ženklas tvirtai įsitikina, kad žmogus yra nenaudėlis tik po kruopščios statistinių duomenų analizės. Bet užtat keršija kur kas labiau iškreiptais metodais, nei Avinas. Visiškai galimas dalykas, kad vendetą išrado būtent šio ženklo atstovas (kartu su Skorpionu).

Jaučio kerštas – tai planingas ir nenumaldomas visų šliuzų ir kanalų skriaudėjui uždarymas, absoliuti blokada. O Jautis yra toks ženklas, kuris dėl kažkokios priežasties visada pasirodo esantis tų pačių kranelių, atidarančių ir uždarančių šliuzus bei kanalus, savininkas. Jaučiai neretai būna ne tik pagrindiniai maitintojai savo namuose, bet ir madų bei skonio diktatoriai. Tai visiškai nereiškia, kad jie tokie jau lyderiai iš prigimties. Visiškai ne, čia kitas reikalas. Tiesiog jie visada turi apie viską savo labai svarią nuomonę. Dėl to naujų žmonių ir naujų madų jie niekam neperša – viso labo tik pritaria arba nepritaria. Tai štai, jeigu nusipelnysite Jaučio keršto, būkite pasiruošę, kad jis jums kategoriškai nepritars visur ir viskame, kur tik sugebės nepritarti. O tai reiškia, kad jūs praktiškai garantuotai atsidursite visiškoje izoliacijoje. O jeigu kažkas pamėgins jus užtarti, Jautis ir jį „išbrauks iš sąrašo”. Ir jį, ir visus jo palikuonis iki septintos kartos.

Svarbiausia, kad šios sankcijos praktiškai nepanaikinamos. Kad vėl užsitarnautumėte Jaučio pasitikėjimą ir pagarbą, jums teks taip įnirtingai atgailauti ir pataikauti, taip kad paprasčiau iš karto pasikarti.

DVYNIAI

Tikra Zodiako piktžaizdė. Dvyniai baisiai trokšta būti didžiais ir visuotinai gerbiamais, o jų tokiais niekas nelaiko. Dėl to priversti Dvynius suliepsnoti keršto troškimu labai lengva. Nusipelnę jų keršto, jūs garantuotai tapsite pačių įvairiausių gandų ir paskalų, nepaprastai lėkštų pašaipų ir niekuo neužmaskuotos dezinformacijos objektu. Jaunuoliai Dvyniai gali netgi pulti peštis su gerokai stipresniais priešininkais, tačiau po kelių minučių šie Don Kichotai jau verkšlens susigūžę kamputyje. Štai jeigu tai būtų internetinės peštynės, Dvyniai nežinia ką jums padarytų. Taip kad atkeršyti jie gali tik tuo atveju, jei turite kompiuterį – atsiųs, pavyzdžiui, kokį laiškelį su virusu. Be to, daugelio Dvynių nuotaika keičiasi dažniau negu orai už lango. Nusprendę iš pat ryto žiauriai keršyti jums visą gyvenimą iki pat pensijos, popiet jie jau gali pasiūlyti abipusiai naudingą reikaliuką ar pasidalinti su jumis ką tik sugalvotomis paskalomis apie naują kerštui pasirinktą objektą.

Visgi, jei nutarėte, kad Dvynių keršto bijoti nereikia, darote klaidą. Pirmas dalykas – šie žmonės linkę tikėti pačiomis keisčiausiomis paskalomis (pabandyk paskui apsivalyti nuo jų). O antra – Dvyniai dažniausiai žino viską apie visus ir dėl to, kurdami eilines paskalas, gali išduoti kažką išties jums skausmingo ir kompromituojančio – patys to neįtardami. Taisyklė, kad tas, kuris valdo informaciją, valdo visą pasaulį, įsišaknijusi šitiems veikėjams pasąmonės lygmenyje.

VĖŽYS

Pats paprasčiausias ir labiausiai paplitęs Vėžių keršto būdas – išeiti be kepurės į speiguotą naktį, „kad visi žinotų!” Naudojamas pačiomis įvairiausiomis progomis, o ir visai be progų – pagal nuotaiką. Tai pačiai kategorijai galima priskirti visišką santykių nutraukimą. Vėžio atveju tai reiškia, kad jis išvis daugiau į jus nebereaguos – niekaip ir niekada, net jeigu imsite skęsti jo akyse. Tikimybė, kad Vėžys jums atleis (net jei skriauda buvo nedidelė), itin maža. O jeigu Vėžį užkabinsime rimtai, pasekmės gali būti pačios netikėčiausios. Suvokdami savo iš esmės ne tokią jau ir didelę jėgą, Vėžiai netgi tarakonui priploti gali pasitelkti sunkiąją artileriją (jau nekalbant apie kerštą rimtesniems nenaudėliams). Pavyzdžiui, pagauti keršto jausmo, gali paskandinti artimiausioje kūdroje jūsų rankinuką arba sudeginti žmogui dokumentus – tai grynai vėžiškas metodas. Ką jau kalbėti apie fizinį kerštą.

Jeigu bus prieita iki peštynių, į darbą bus paleistas ir laužtuvas, ir taburetė su geležinėmis kojelėmis, ir dar kas nors panašaus… Taip kad įpykęs Vėžys labai baisus. Nors baisiausia yra netgi ne Vėžio kerštas, o Vėžio pyktis pats savaime. Šita būtybė ilgai žvelgs į jus savo didelėmis, ašarotomis, priekaištaujančiomis akimis, kaip miške paliktas šunelis, ir jums bus gėda, gėda, gėda! O užglaistyti kaltės negalėsite, dėl to sąžinė jus smaugs, smaugs, smaugs… Kol nepasmaugs iki sąmonės užtemimo.

LIŪTAS

Norint pažadinti Liūtui keršto troškimą, reikia jį labai rimtai apgauti. O apgauti Liūtą – tas pats, kas nusispjauti. Klausimas čia kitas: kam jums to reikia? Liūto kerštas netgi palengvintu variantu yra baisus kaip mirtis. O jau sunkiu variantu – apskritai triuškinantis (nors iki to prieinama pakankamai retai). Pats negudriausias Liūto keršto variantas – akivaizdžiai ir viešai pademonstruoti, kad jūs esate absoliuti, nieko nereiškianti menkysta, o gal ir dar blogiau.

Demonstruojama tai savo pavyzdžiu. Kitaip sakant, Liūtas viešai rodo, kiek šauniau jis atrodo, dirba ir poilsiauja už jus. Be to, net jeigu jis niekada neužsiėmė jūsų veikla, norėdamas pademonstruoti jūsų niekingumą, įsigudrins atlikti jūsų darbus geriau už jus pačius. Toliau Liūto keršto reitinge seka vieši įžeidimai ir demaskavimai. Liūtas prie žmonių išrėš jums viską, ką apie jus galvoja. Ir aplinkinių simpatijos bus jo pusėje, kadangi simpatijos visada Liūtų pusėje. Tuo lengvi keršto variantai baigiasi.

O štai sunkūs variantai nesibaigia niekada. Jus gali pradėti persekioti tamsios asmenybės, kurios, kaip paaiškėjo, yra geri Liūto draugai. Jus visi visur žlugdys, pradedant kursais vairuotojo teisėms gauti, baigiant universiteto egzaminais. Jus visi paliks – draugai, pažįstami. Ir viso to fone girdėsis šėtoniškas, demoniškas Liūto kvatojimas, kaip rodo per Holivudo filmus apie blogio genijus.

Laikui bėgant, pavirsite visiškai baigtu šizofreniku, pradėsite įžvelgti piktus Liūto kėslus netgi paprasčiausiuose gyvenimo nesklandumuose, pradedant užsikimšusiu unitazu, baigiant prarūgusiu pienu.

MERGELĖ

Atvirai kalbant, neįsivaizduoju, ką reikia padaryti, kad Mergelė ryžtųsi keršyti, tačiau šiokį tokį polinkį į kerštą šio ženklo atstovai visgi turi. Keršija Mergelės, kaip taisyklė, ypatingai iškreiptomis formomis. Buvo toks filmo apie karą veikėjas, kurį japonai sudegino garvežio krosnyje. Pagal šį epizodą galima daugmaž įsivaizduoti, ką galima padaryti su žmogumi, pasitelkus Mergelės fantaziją. Idėja pripumpuoti žmogų vandeniu per ausis irgi nebloga. Žodžiu, ko tik nesugalvosi, jei rimtai „mergelišku” stiliumi susimąstysi apie kerštą.

Buitinis Mergelės kerštavimas ne mažiau subtilus, tačiau pasižymi vienu ypatumu: žmogus, kuriam keršijama, sužinos apie tai, kas vyksta, paskutinis. Pavyzdžiui, galima apiforminti jums svarbų dokumentą, bet įvelti jame vos vieną nereikšmingą klaidelę, kurios dėka jums teks iš naujo pereiti visą biurokratinį pragarą – štai čia bus grynai mergeliška šunybė. Iškart nieko nepastebėsi ir nesuprasi, užtat vėliau ištiks tikra katastrofa.

Apkritai Mergelės labiau už kitus Zodiako ženklus linkusios į oficialius, su dokumentais susijusius metodus. Kitaip sakant, jei įskaudinote Mergelę, o ji turi ką pasakyti apie jus oficialioms žinyboms – ji pasakys.

SVARSTYKLĖS

Pakankamai greitai įsižeidžia, tačiau keršyti nelabai moka. Viskas gaunasi kažkaip naiviai ir vaikiškai: ach tu man šitaip? Na, gerai, o aš tau tada – va taip! Be to, kai Svarstyklės pačios nusprendžia, kad jau pasiekė visas įmanomas rūstumo ir klastingumo ribas, keršto objektas dar tik pradeda miglotai suvokti, kad jam, pasirodo, kažkas keršija.

Baisiausia, kam gali ryžtis užsirūstinusios Svarstyklės – iškviesti skriaudėją į žodžių dvikovą, tėkšti jam į veidą visus savo kaltinimus ir pareikalauti pasiaiškinti. Kaip taisyklė, pasiteisinimų galima prigalvoti daugiau negu reikia – ne visi juk tokie sąžiningi kaip Svarstyklės…

Yra, beje, viena sritis, kurią Svarstyklės gali panaudoti kerštui – siaubingam ir negailestingam. Jos gali, pavyzdžiui sužlugdyti keršto objekto reputaciją kokio nors tam objektui labai svarbaus žmogaus akyse. Dar gali priešų nelaimei prasismelkti kur nors labai aukštai, į šiltą vietelę, ir parodyti iš ten skriaudėjui špygą, kad tam būtų pavydu. Žodžiu, maždaug tokios intelektualios intrigos po kilimu…

SKORPIONAS

Šis ženklas tradiciškai pirmauja savo kenksmingumu. Visiškai nepelnytai. Iš tikrųjų kur kas kenksmingesnės yra Žuvys, tačiau niekas apie tai nežino. Tai štai, normalus Skorpionas pasižymi tuo, kad jam visur viskas rūpi. Visur jis turi kažkokių savo interesų, viską jam reikia kontroliuoti, visus reikia laikyti ant savo kabliuko. Vadinasi, pakanka tik kažkam tuos interesus užkliudyti, ir Skorpionas jau taškosi nuodais, lekia kandžioti skriaudėjo.

Kandžiojimai būna įvairūs, jie pasižymi tuo, kad svarbiausiu tikslu tampa visiškai ne priešo nukenksminimas. Svarbiausia – padaryti jam kuo daugiau moralinės (iš bėdos – fizinės) žalos, kad kankintųsi nuo gautų traumų iki pat savo apgailėtino gyvenimo pabaigos. Dėl tos pačios priežasties Skorpionai tapo principo „mušk savus, kad svetimi bijotų” pradininkais. Savus apkandžioti yra šimteriopai patogiau, nei svetimus, juk jau seniai aiškios silpnosios savų žmonų vietos ir jas pakramsnoti visiškai paprasta.

Visgi reikia pripažinti, kad nė vienas Skorpionas nepamirš užlašinti šiek tiek balzamo ant šviežių savo paties padarytų žaizdų, kad apkandžiotas oponentas galutinai nuo jo po savais šarvais nepasislėptų ir nuo kabliuko nenutrūktų. Kitaip sakant, kad ir toliau liktų patogia auka. Imunitetą prieš Skorpiono nuodus turi tik Dvyniai, kadangi jų dvasinės gelmės tokios seklios, kad paprasčiausiai nėra kur Skorpiono geluonies įbesti. O gal ir ne visai seklios, tik požiūris į jas ne toks gilus, kad galima būtų imti į galvą įkandimus. Trumpiau tariant, Skorpionas Dvyniams gelia, o tie patys šia tema juokauja, tarytum jiems ne geluonį įbedė, o plunksnele kutena.

ŠAULYS

Nuobodūs kerštautojai. Kažkas panašaus į „Nepagaunamą Džo”, kurio niekas negaudo. Šauliai, žinoma, su dideliu džiaugsmu vardan teisingumo ir principų išgalabins visus, kurie tik po ranka pasipainios, tačiau yra viena bėda. Kol jie samprotauja ir postringauja apie principus ir teisingumą, visi nenaudėliai spėja išsilakstyti. O svarbiausia, Šauliai visiškai nemoka surengti susidorojimo, jeigu aplinkui nesusirinko minia. Jiems tai nuobodu ir kažkaip nepedagogiška. To paties teisingumo vardu jiems reikia iš pradžių sušaukti tautos seimą, paaiškinti liaudžiai, kad, atseit, žiūrėkite, koks bjaurybė čia stovi, o paskui tą bjaurybę, jau su fejerverkais, trimitais ir būgnais nudobti.

Tiesa, kaip ir visi principingi žmonės, Šauliai labai ilgai prisimena skriaudas. Dėl to, jei sutiks skriaudėją po 20 metų ir pasitaikys proga su juo atsiteisti – atsiteis nei akimi nemirktelėję. Yra dar vienas keršto būdas, kurį Šauliai įvaldė kaip niekas kitas – biurokratinis kerštas. Štai, tarkime, jums reikia gauti iš kokios nors tetos pažymą, kad pasiskiepijote nuo gripo, o tetai jūs prieš keturis metus užmynėte koją autobuse ir neatsiprašėte. Va čia ji su jumis ir atsiteis. Be to, pagal visas taisykles. Dėl tos nelaimingos pažymos jūs pereisite visus pragarus ir skaistyklas, kol nesurinksite dokumentų apie savo giminės grynumą iki 12-os kartos ir nepagrįsite savo teisių gauti reikalingą pažymą. O paskui ji dar tris metus visa tai nagrinės, tikrins, derins įvairiose instancijose ir užsiims kitomis panašiomis kiaulystėmis.

O paskui išduos pažymą be antspaudų ir pasiųs gauti vieno antspaudo į vieną miesto galą, o kito – į kitą. Ir „pamirš” tas įstaigas įspėti, jog jos turi patvirtinti pažymą.

OŽIARAGIS

Ką reikia padaryti, kad priverstum keršyti Ožiaragį, aš nežinau. Šitų žmonių praktiškai nėra kaip užkabinti – jie patys prisikabins prie ko tik norite… Na, gerai, tarkime jums visgi pavyko įsiutinti Ožiaragį, užgavus, pavyzdžiui, jo draugę. Ir tai labai blogai. Keršto vis tiek nebus. O bus nuoseklus, metodiškas jūsų išstūmimas ir išgyvendinimas iš visų Ožiaragiui prieinamų apylinkių. Be to, tai visiškai nereiškia, kad Ožiaragis imsis kokios nors specialios veiklos šiam tikslui pasiekti. Tiesiog jis jau spėjo ten įsikurti ir įsitvirtinti anksčiau už jus ir geriau už jus, dėl to visi valdymo svertai – jo rankose… Na, bet čia smulkmenos…

Būna ir blogiau. Kai jums visgi pavyksta užsitarnauti Ožiaragio antipatiją kažkokiais mokslui kol kas dar nežinomais veiksmais ir jis rimtai įsiunta. Tada Ožiaragiai pasirengę viskam, ką sugeba Mergelės, tik hipertrofuotu mastu. Kitaip sakant, jeigu Mergelei pakanka viso labo užsukti kranelį jūsų lašelinei ligoninėje, tai Ožiaragis būtinai pakeis vaistus toje lašelinėje druskos rūgštimi, o paskui atsisės šalia ir stebės, kas iš to gausis. Įveikti Ožiaragio kerštą galima tik totaliai subombardavus jo dislokacijos rajoną 300 kilometrų spinduliu, be to, su sąlyga, kad jis nekontroliuos jūsų aviacijos. Nors ką čia pasakoti. Geriau pasižiūrėkite tą filmo apie Šerloką Holmsą seriją, kur rodomas blogio genijus profesorius Moriartis. Tipiškas Ožiaragis.

VANDENIS

Keršyti Vandeniai nemėgsta ir nemoka. Kai kurie psichiškai nestabilūs šio ženklo atstovai gali išduoti, įžūliai apgauti, tačiau daro jie tai ne iš keršto, o šiaip – kad įsitvirtintų ar įdomumo dėlei. Išvesti Vandenį iš kantrybės iki tokio laipsnio, kad jis pradėtų keršyti, praktiškai neįmanoma. Šis ženklas pasižymi tokiu galingu įgimto humoro jausmu, kad pavers jus visišku idiotu aplinkinių akyse gerokai prieš tai, kai jūs spėsite juos supykdyti. Galite laikyti tai kerštu, jei norite, tačiau Vandeniai taip nemano. Tipiškas Vandenis – tai tasai berniūkštis iš filmo „Vienas namuose”. Kitaip sakant, jis užkankins jus vos ne iki mirties, pats to net neįtardamas. Jis pasižymi tokiais keistais įpročiais, kad bet koks artimas kontaktas, turint piktų kėslų, gresia traumomis. Tarkime, jūs tyliai sėlinate prie Vandenio iš užpakalio, kad kažką negero padarytumėte, o tas būtent šiuo momentu nei iš šio nei iš to prisimins, kad moka daryti atbulinį salto. Kuo viskas baigsis? Teisingai – sunkiomis traumomis. Po kurių susikrimtęs Vandenis skubiai nuveš jus į greitąją pagalbą, kur netikėtai prisimins, kad kitados mokėjo perrišti žaizdas. Ir taip perriš, kad pamiršite kaip kvėpuoti. Kai prisiminsite, bus per vėlu, sveikatos apsaugos ministerija jus įspėjo.

ŽUVYS

Nuskriausti normalias Žuvis visiškai paprasta. Tačiau nuskriausti taip, kad joms kiltų noras keršyti, gali tik pakankamai artimas žmogus, kadangi visas kitas skriaudas šio ženklo atstovai labai greitai pamiršta. O keršija Žuvys visais įmanomais būdais, išskyrus akivaizdžius. Jos rezga intrigas, pereina skriaudėjui kelią būtent ten, kur jis visai nesitikėjo ir pasaldina jam gyvenimą visais kitais būdais, kokius tik galima sugalvoti.

Pats paprasčiausias Žuvų kerštas – slankioti nutaisius nuskriaustą veido išraišką ir pasakoti visiems, koks jūs negeras žmogus ir kaip žiauriai pasielgėte. Šitai Žuvims visada gaunasi labai natūraliai, kadangi įsižeidžia jos išties nuoširdžiai. Dėl to jas užjaučiantys žmonės gali ilgam susidaryti apie jus blogą nuomonę. Jeigu šito Žuvims nepakaks, jos gali paskleisti apie jus siaubingus gandus, šitą jos moka ne prasčiau už Dvynius, gal net geriau, kadangi „žuviškos” paskalos atrodo tikroviškiau už Dvynių skleidžiamas. Be to, gandai yra pakankamai migloti, juose daug nutylėjimų, dėl ko apgaubti dar niūresne atmosfera.

Smarkiai užpykusios, Žuvys gali apsimesti, kad visai neužpyko, o paskui, lyg ir iš noro jums padėti, pripasakos tokių dalykų, pridalins tokių patarimų, kad dar ilgai srėbsite savo pačių užvirtą košę. O apkaltinti Žuvų pikta valia nesigaus – jos pasirūpins, kad turėtų kur atsitraukti. Atseit, jos įspėjo, kad ši informacija – nepatikrinta. Ne prasčiau už Skorpioną Žuvys moka smūgiuoti į pačias skaudžiausias vietas. Ne prasčiau už Šaulį gali užkankinti biurokratinėmis pinklėmis. Ne prasčiau už Svarstykles sutriuškins jus intelektualiai, nors neturi net intelekto užuomazgos, jei suprasime šį žodį tradicine prasme…

.Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *