Kodėl nepavyksta pasiekti užsibrėžtų tikslų?

Gyvenimo tikslų pasirinkimo ir siekimo tema rūpi ne tik verslininkams ir psichologams, bet ir kiekvienam žmogui, kuris nori susikurti sau gerą materialinį pagrindą ir realizuoti save.

Sprendžiant pagal tai, kad vieni žmonės per gyvenimą pasiekia stulbinančių rezultatų, kiti – mažesnių, o treti taip ir lieka trypčioti toje pačioje vietoje, akivaizdu, kad čia vien norų neužtenka.

Gali būti, kad pasirinktas tikslas yra ne jūsų, o primestas socialinės aplinkos arba nusižiūrėtas iš kitų. Tada nėra ko stebėtis, kad nepavyksta jo pasiekti arba tenka padėti per daug pastangų, įveikti nesibaigiančias kliūtis ir išeikvoti savo jėgas.

Ne mažiau svarbu ir tai, kiek jūs apskritai norite kažką daryti dėl nusistatyto tikslo. Kad galėtumėte įvertinti tą savo norą, galima pasinaudoti populiariu skalės metodu.

Iš pradžių įsivaizduokite tai, ko jūs labai stipriai norite. Pavyzdžiui, norite parduoti savo parašytą romaną 100 000 egzempliorių tiražu. Pajuskite, koks aukštas tokio troškimo lygis, pajauskite jį visu savo kūnu. Nupieškite ant lapo tiesią liniją ir pavadinkite ją troškimų skale. Padalinkite šią liniją į dešimt atkarpų. Priskirkite šį maksimalaus troškimo jausmą 10 padalai.

Dabar įsivaizduokite, ko jūs visiškai nenorite, kam esate absoliučiai abejingi. Pavyzdžiui, visai nenorite, kad jus kas nors pakviestų sakyti kalbą ar vesti laidą per televiziją. Pajuskite visu kūnu, išgyvenkite emocijas, kokie jūs abejingi esate tam dalykui. Ir priskirkite šį jausmą prie 1 padalos jūsų troškimų skalėje.

Dabar prisiminkite tai, ką jūs, kaip jums atrodo, tikrai norite pasiekti. Pavyzdžiui, norite įsteigti savus mokymo kursus. Įvertinkite, kiek balų jūsų troškimų skalėje siekia šio noro stiprumas. Orientyru bus jūsų pirmas troškimas, kuris jus tikrai uždega, ir antras nenoras, kuriam esate visiškai abejingi.

Tik būkite sąžiningi ir nebandykite apgaudinėti savęs. Įsiklausykite į savo vidų, pajuskite, kaip atsiliepia jūsų kūnas į tokį norą. Priskirkite savo troškimą įsteigti savus mokomuosius kurus prie atitinkamos padalos savo skalėje. Įsidėmėkite šį skaičių ir patys įvertinkite pažymiu tai, kiek balų siekia jūsų troškimas.

Dabar prasideda pats įdomumas. Įvertinkite pagal savo troškimų skalę, kaip stipriai jūs norite ką nors daryti, kad pasiektumėte savo tikslą. Pajauskite visu savo kūnu, išgyvenkite su tuo susijusias emocijas ir įvertinkite atitinkamu pažymiu, kiek balų siekia jūsų noras veikti.

Jeigu abu skaičiai yra išsidėstę žemiau 7 padalos, tai turime jums blogų naujienų: jūs iš tikrųjų nelabai norite siekti šio neva svarbaus tikslo. Taip, jeigu jo įgyvendinimą gautumėte kaip likimo dovaną, be mažiausių savo pastangų, tai jūs su malonumu jį priimtumėte. Bet vargti dėl šito tikslo jūs visai nenorite. Ir tam tikrai yra savų priežasčių, kurių galbūt iki šiol dar neišsiaiškinote. Jei gerai pagalvotumėte, suprastumėte jas.

Ar dar galima kaip nors paveikti situaciją? Pabandyti tikrai verta. Paklauskite savęs: „Kas galėtų man padėti smarkiau trokšti ir atkakliau veikti dėl šito tikslo?|“

Užsirašykite viską, kas jums spontaniškai šauna į galvą. Ir pagalvokite, ar galite patys padaryti tam kokią nors įtaką. Tarkime, kad jūs užsirašėte: „Aš atkakliau siekčiau šio tikslo, jeigu mane labiau palaikytų sutuoktinis, tėvai, draugai ar kolegos“. Tai šiuo atveju jūs nelabai ką galite paveikti.

O jeigu jūs užsirašėte: „Aš atkakliau siekčiau šio tikslo, jeigu turėčiau daugiau atliekamo laiko!“, tai jau kaip tik liečia jūsų įtakos zoną. Pagalvokite, kaip galite sutaupyti daugiau laisvo laiko ir kur jį eikvojate beprasmiškai. Ir pasižadėkite sau tą sutaupytą laiką skirti būtent to svarbaus tikslo, kurį užsibrėžėte, siekimui. Tada rezultato neteks ilgai laukti.

Jeigu jaučiate, kad dar kažkas jums trukdo judėti link savo tikslo, verta dar labiau įsigilinti į šį klausimą ir išsiaiškinti visas priežastis. Galbūt net pasitelkus į pagalbą specialistus. Patikėkite, visas jūsų atliktas paruošiamasis darbas bus stiprus stimulas judėti pirmyn.Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *