Kuo skiriasi pasiturinti moteris nuo vargstančios

Savo turtų mes nesinešiojame visur su savimi. Tai kodėl gatvėje iš pirmo žvilgsnio beveik neklystamai galime įvertinti moters turtinę padėtį. Kuo skiriasi turtingų ir skurstančių moterų elgsena?

Panagrinėkime, kuo ypatingas tipiškas skurstančios moters elgesys, visada išduodantis jos socialinę padėtį, nepriklausomai nuo to, kad jos finansinė padėtis per gyvenimą gali nuolat svyruoti. Ir palyginkime, kuo nuo jos skiriasi turtingo žmogaus įspūdį darančios moters elgsena.

Vargstanti moteris:

*nuolat bijo ką nors prarasti: pinigus, statusą, kitų dėmesį;

*stengiasi daugiau gauti, nei atiduoti;

*stengiasi atrodyti sėkminga, nors vidujai jaučia stiprų meilės ir pinigų trūkumą;

*nuolat lygina save su kitais ir skirsto žmones pagal tai, ar jie sėkmingesni už ją, ar didesni vargšai;

*į kitas moteris žiūri kaip į konkurentes. Ji neskubės padėti kolegei, bijodama, kad jai gali pavykti padaryti darbą geriau, pelnyti daugiau pagarbos, pinigų, įtakos. Kai kolegėms kas nors pasiseka, ji nusimena;

*dažnai įtarinėja kitus, kad jie kenkia jai. Jai žmogus pirmiausia turi įrodyti, kad yra geras, tik tada juo patikės. Ji atsitveria nuo kitų nematomu barjeru, kuris trukdo jai suartėti su žmonėmis;

*visą laiką kovoja, visų pirma su savimi. Ji nuolat įrodinėja sau, kad yra geresnė už kitus;

*tikisi iš kitų išskirtinio dėmesio sau. Jeigu nesulaukia ypatingos pagarbos ir pripažinimo, stengiasi išsisukti nuo bendravimo arba priekaištauja kitam dėl netinkamo elgesio su ja;

*gyvena, bijodama, kad jos resursai išseks, kad vyras nustos mylėti, kad jos grožis išblės, kad jaunystė praeis, kad jos galimybės pasibaigs. Todėl ji taupo arba kitų, arba savo sąskaita. Ji mėgsta taupyti „juodai dienai“;

*nuolat skuba, bijo, kad nesuspės pasinaudoti resursais ir galimybėmis, kol jos dar prieinamos, ji dažnai ragina kitus žmones;

*kai jai išauga sparnai, ji gali atiduoti visą save mylimam vyrui ar projektui, ištuštindama save iki dugno. Kai atidavusi viską negauna to, ko troško, kaltina dėl to kitus. Tada pasaulis jai pasidaro priešiškas;

*nuolat gyvena mintimi, kad jai kažkas kažką skolingas ar turi dėl jos padaryti. Jai visada trūksta pripažinimo, paskatinimo, pagyrimo, gerumo, švelnių žodžių, nepaisant to, kad dedasi pasitikinčia savimi;

*kai išgirsta kritiką, skirtą jai, susikausto ir užsisklendžia savyje arba reaguoja agresija, ima atakuoti kritikos šaltinį. Iš tikrųjų daugiausia kritikos ji sulaukia pati iš savęs. Kuo didesnis skirtumas tarp jos tikrosios ir to, kokį savo įvaizdį ji projektuoja į išorę, tuo sunkiau su ja bendrauti kitiems;

*pretenzijas sau dažnai užmaskuoja kitiems keliamomis pretenzijomis. Jeigu jos pretenzijos sau tapo jos esmine būsena, tai ji visur (darbe, banke, parduotuvėje, namuose, gatvėje) elgiasi taip, tarytum kiti jai būtų skolingi;

*ieško savo problemų pateisinimo išorėje, dėl jų kaltina vyrą, viršininką, artimuosius, vyriausybę, valstybę arba stengiasi ištaisyti kitą žmogų, bet ne save;

*savo dėmesį sutelkia ne į gerus dalykus, o į tai, kas bloga santykiuose ir darbe;

*dažnai kritikuoja kitus, stengiasi įrodyti savo požiūrį net tada, kai niekas to neprašo. Jos elgesys sukelia aplinkiniams įtampą ir jie ima jos vengti;

*kenčia, kai lieka viena. Ji nuolat ieško kito žmogaus, kuris ją užpildytų. Ji ieško, kas užpildytų jos tuštumą.

Pasiturinti moteris:

*visada stengiasi daugiau atiduoti, nei gauti;

*turi resursų ir nebijo jų ištuštinti. Ji tiksliai žino, kada jos resursai gresia išsekti, ir laiku sustoja, kad juos papildytų. Ji pati sugeba pripildyti save ir gali padėti kitiems;

*negaili emocijų. Ji dovanoja kitiems džiaugsmą, dėl to pati džiaugiasi dažnai;

*jos vidinė būsena nepriklauso nuo kitų žmonių būsenos;

*siekia gerovės savo viduje. Ji neatmeta išorinių sėkmės atributų, bet jos vidiniai jai yra kur kas svarbesni;

*kai kas nors nesiseka, ieško priežasčių savyje, klausia savęs, ką padarė neteisingai, ką reikia keisti;

*gerai jaučiasi ir būdama viena, ir kompanijoje. Ji mėgaujasi galimybe pabūti vienai su savimi ir nebijo vienatvės;

*ją motyvuoja troškimas papildyti kitą žmogų, o ne patikti jam. Ji atiduoda tai, ko turi pakankamai;

*sugeba dovanoti ir priimti dovanas bei komplimentus. Ji padėkoja kitiems už jai skirtus dėmesio ženklus;

*suvokia savo vertę, dosniai dalija meilę. Artimas žmogus šalia jos jausis ramus ir atsipalaidavęs;

*myli gyvenimą ir jaučia, kad gyvenimas myli ją;

*mėgsta dalytis savo būsenomis ir žiniomis su tais, kurie to nori. Ir nesijaudina tada, kai kitiems jos patirtis būna nereikalinga;

*sugeba užjausti, lengvai įsivaizduoja save kito padėtyje ir geba įsijausti į jo būseną;

*žino, kas ją įkvepia, yra nusistačiusi aiškius gyvenimo prioritetus ir nesiekia to, ko neįmanoma aprėpti;

*žino, kad yra visavertė ir unikali. Ir kituose įžvelgia jų unikalumą ir vertę;

*nuoširdi ir sąžininga su savimi. Ji gyvena pagal savo vertybių sistemą, tačiau gerbia ir kitų vertybes;

*kai taupo ar investuoja, daro tai, kad suteiktų sau daugiau malonumo, kai kažką įsigys už sutaupytus pinigus ar išleis juos kilniems tikslams, bet ne iš baimės, kad pinigai gali pasibaigti;

*yra įsitikinusi, kad yra nuostabi ir jai nereikia tapti geresnei, kad pelnytų kito meilę;

*turi viską, kas jai būtina, ir jaučiasi dėkinga. Ji vystosi tik iš meilės sau, o ne siekdama įrodyti kažką kitiems ar sau;

*nelygina savęs su kitomis moterimis ar vyrais. Ji negrupuoja jų pagal finansinės padėties ir grožio lygį;

*jeigu ji kažko nežino ar nemoka, lengvai su tuo susitaiko, nes puikiai žino, kur slypi jos unikalumas;

*nuoširdžiai padeda kitiems ir ne tam, kad pelnytų jų meilę;

*jaučiasi žmonijos dalimi, žino, kad nėra viena ir kad visada sulauks pagalbos, kai jai reikės.

Jeigu norite jaustis turtinga, pakeiskite savo elgseną ir perimkite pasiturinčios moters principus. Nuolat klausinėkite savęs, kaip vienu ar kitu atveju pasielgtų pasiturinti moteris. Keiskitės pačios, ir jūsų padėtis pasikeis.

OriginalasNaujienos iš interneto

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.