Teisti reiškia nemylėti

Mylėti – tai suvienyti savyje visas savo vidines dalis, sukurti vidinę harmoniją. Nustokime save ir kitus teisti. Taip išgirsime visus iš mūsų būties gelmių kylančius balsus ir suvesime juos į tarpusavio dialogą. Viskas jau yra mūsų viduje.

Teisti reiškia nemylėti. Teisiame save, nes nemylime savęs, savęs nepriimame. Nepriimdami savęs atsiskiriame nuo savo širdies. Nepriimdami savęs neprisiimame pilnos vidinės atsakomybės už save pačius, atsakome tik už tam tikrus dalykus.

Išmokti neteisti – tai išmokti susitaikyti su savimi, rasti savo pačių vidines paskatas, teigiamai perrašyti savo asmeninę istoriją, kad ir kokia ji būtų. Tai reiškia išgyventi savo klaidas kaip patirtį, išmokti jas versti gyvenimo pamokomis, išmokti tai išties įsisąmoninti.

Atsisakyti teisti taip pat reiškia kurti, skatinti pasitikėjimą savimi, derinti skirtingus resursus. Tik šitaip įmanoma sąmoningai gyventi. Tai pagaliau reiškia išmokti suprasti, kad bet koks viduje jaučiamas dalykas turi prasmę būti pajaustas. Atidus savo jausmų, jutimų, nuotaikų, išgyvenimų klausymasis skatina iš tikrųjų save pažinti.

Sukūrus savyje atvirumo, geranoriško supratimo, savęs neteisimo erdvę, atsiras pagrindas, kuriuo būtų grindžiama nauja, pilna prasmės egzistencija. Svarbiausia ne rezultatas, o procesas, vyksmas, kelionė to rezultato link. Išsikelti tikslai dažnai būna abstraktūs, ne visai tikroviški, neretai koreguojami ir tikslinami proceso eigoje, tačiau, tai, kas vyksta su mumis dabar, yra labai konkretu ir tikra, ir tai turės realias pasekmes ateityje. Asmens brandos kelionės prasmė kuriasi per keliavimo kokybę, mus suformuoja betarpiškai išgyventos patirtys, o ne galutinė stotelė.

Gyventi autentišką žmogišką gyvenimą reiškia būti atviriems. Gyventi – tai jausti savo baimes, pykčius, dvejones, kančias, pavydą, matyti visus nemalonius savo paties bruožus. Mes, visi be išimties, turime širdį, kuri yra gera, tiesiog svarbu atrasti mūsų vidaus pradų harmoniją, sutarimą.

Taigi, svarbu kartais stabtelėti ir su meile atidžiai patyrinėti save. Stebėdami pamatysime ir mums nemalonius savo pačių bruožus, tačiau tai užslėptos galimybės, kurios atveria bene vaisingiausius slaptus savęs pažinimo kelius, padedančius tęsti vidinę kelionę ir paversti ją vaisinga.

Tik pažinus naktį gali įvertinti dieną. Pažinus troškulį gali išties įvertinti vandenį. Pažinę mirtį, atrandame gyvenimo prasmę.

Jei nepriimame savęs tokių, kokie esame, kai nežiūrime į save, kas esame kitoje savo pusėje, tamsioje teritorijoje, šešėlyje, slaptoje, linkstame reikšti nuosprendžius, skirstyti ir teisti. O tada jaučiamės nelaimingi, nepatenkinti, nuobodžiaujame, jaučiamės nesaugūs. Tapatinamės tik su viena savęs dalimi, nepripažįstame savęs kaip vieneto, kaip sąmoningos dalykų dermės.

Sugebėjimas sau atleisti

Neatleista kaltė verčia teisti. Kartais kažkas mūsų viduje mus teisia ir sako, kad esame kalti. Esame nuteisti be jokios vilties. Kai taip atsitinka, mes išties elgiamės, lyg būtume kalti. Kai nuteisiame save nepalikdami vilties, be atlaidumo, esame linkę teisti ir kitus, taip pat nepalikdami vilties, be gailesčio.

  • Kas neatleidžia sau, neatleidžia apskritai.
  • Kas nepriima savęs, nieko nepriima.
  • Kas nepasitiki savimi, nepasitiki ir kitais.

Tik atleidę sau galime atverti savo širdį ir savo protus kitiems. Jei neatleidžiame sau, sustojame mūsų dvasinės brandos kelyje. Užsiblokuojame.

Tačiau atleidimas nėra užmarštis, tarsi nieko nebūtų įvykę. Atleidimas ir savęs teisinimas yra skirtingi dalykai. Atleidžiu sau, kad pažinčiau savo gelmes. Visiškai. Taip galiu keliauti pirmyn. Kai bręstame ir sąmonėjame, pasiekiame didesnės brandos, nustojame kartoti senas klaidas. Jos tampa gyvenimo mokytojomis. Aišku, jog klysime dar labai daug kartų, todėl svarbu išmokti sau atleisti, kad galėtume iš to mokytis ir taip augti. Tai žmogiškosios būties paslaptis.

Savaime suprantama, kad lengva būti atviriems ir mylėti, kai mus supa malonūs, simpatiški, žavūs ir mums brangūs žmonės. Problemų kyla, kai mus supa nemalonūs, nesimpatiški, mums nepatinkantys žmonės, arba kai patiriame įtampą ar šiaip sunkiais momentais. Vis tiek, kaip jau minėta, tikras gyvenimas visada pažymėtas vidinės darnos, nepaisant jokių išorinių priežasčių.

Kai ši vidinė harmonija tikrai yra, bet kokioje situacijoje ir bet kokiomis aplinkybėmis esame pajėgūs susitikti su bet kokiais žmonėmis ir gebame priimti juos , mokame elgtis bet kokioje situacijoje, viską vertindami teigiamai, nes esame darnūs viduje ir ta darna pasireiškia išoriškai.

Svarbu yra būti, o ne daryti. Mano gerumą liudija ne mano veiksmai, o tai, kaip aš juos atlieku. Jei esu geras, mano veiksmai bus persmelkti gerumo.

Sukurti darną

Kai išmokstame susikurti darną, gyvenime atsiveria naujos dimensijos. Tokiame gyvenimo kontekste dalykus vadiname tikraisiais vardais. Išmokstame atpažinti mus kamavusias problemas kituose. Tai tampa ypač akivaizdu tada, kai sutinkame tuos, kam jaučiame antipatiją. Suprantama, kad egzistuoja ir savaime piktybiški žmonės, tiesiog svarbu suprasti, pasitikrinti, kiek savo nepasitenkinimo, nelaimingumo ir irzlumo nesąmoningai priskiriame kitam žmogui.

Svarbu pažinti ir suprasti savo silpnąsias vietas, o ne save už jas teisti. Kitas mūsų visuomenėje gajus kraštutinumas – bandyti viską pateisinti, tačiau taip prarandama asmeninė atsakomybė ir viskas tampa banalybės ir paviršutiniškumo puota. Daugiau nebereikia ieškoti ir analizuoti gelmių.

Jei mes nuolat ir ilgai kokiam nors žmogui jaučiame neigiamus jausmus, vadinasi mes jam ar jai teikiame didžiulę reikšmę. Per didelę. Ir tuo pačiu teikiame mažai reikšmės sau. Jei nevertiname savęs pačių, jei nepasitikime savimi, negalime adekvačiai vertinti ir kitų.

Kiek neigiamų jausmų kitam patiriame, tiek prarandame jėgų, energijos, kūrybingumo, gyvenimo džiaugsmo. Turime išmokti susitelkti į save pačius, į savo vidinį centrą, į mus persmelkiančią gyvybę. Kiekvienam savas kelias ir teseka kiekvienas savo pašaukimu.

Svarbu peržengti aklo teisingumo ribas, kur vienas jaučiasi teisus, o kitas nuolat verčiamas jaustis klystančiu, tarsi viskas, ką šis darytų, visada yra daroma blogai.

Tenka skirti nemažai laiko, daug nueiti dvasinės brandos keliu, kol išmokstame suvaldyti laukinius jausmų žirgus.

Valerio Albisetti (2011) „Sielos svajonės: įgyvendinti savo siekius“. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai, 56-61 psl.

Parengė Edvardas Šidlauskas


DAUGIAU ŠIA TEMA

Kaip mes mylime vyrą Moteriškumas šiuolaikiniame pasaulyje sugniuždytas tiek, kad jau pamiršome, ką reiškia mylėti vyrą moteriškai. Nemažai moterų jeigu ir moka mylėti, ta...
Kaulijant meilės Nėra natūralesnio noro už troškimą būti mylimu. Kai greta moters atsiranda mylintis vyras, ji išsiskleidžia kaip pražydusios gėlės žiedas. Ir nesvarbu...
Vyriška laimė Kuo arčiau keturiasdešimtmetis, tuo daugiau pažįstamų bendraamžių skiriasi. Kai kurie išeina pas jaunesnes, tačiau dauguma paprasčiausiai išeina. Nes ...
Asmeninė erdvė ir santuoka Vyras ir moteris susituokia ar tiesiog ima kartu gyventi. Pagaliau viską galima daryti kartu - keltis rytais, ruoštis į darbą, gamintis vakarienę, ved...
Santykiai – tai ne vergija Jeigu mokėtume laiku ir gražiai atsisveikinti, pasaulis būtų žymiai šviesesnis. Kiek daug žmonių nesėstų išgėrę ir įsiutę už vairo, neskaudintų ir neį...
XXI amžiaus moteris Mes vis labiau keičiamės. Nebedaug beliko moterų, kurios spinduliuotų aplink save švelnumą, nuoširdumą. Moterys atsitveria nuo pasaulio geležiniais ša...
Klaidos išsiskiriant Žmonės, deja išsiskiria ir anaiptol ne visiems pasiseka išgyventi drauge iki kokių nors briliantinių vestuvių. Per daugelį darbo metų sukaupiau pakan...
Smurto prieš vyrus reiškinys Originalas Nors šiais laikais smurtas nėra pats populiariausias būdas spręsti konfliktus visuomenėje, smurtas šeimoje yra gana dažnas reiškinys. Jį n...
Patikimas būdas atstumti partnerį Pasitaiko, kai visiškai nesąmoningai atstumiame partnerį. Kad to išvengtume, turime suprasti, kas negerai su mūsų elgesiu ir kokius veiksmus reikėtų p...
Apkabinimai žymiai naudingesni, nei gali pasirodyt... Tyrimai rodo, kad apkabinimai naudingi tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Mums reikalingos keturios apkabinimų rūšys, reikia bent aštuonių apkabinimų...
Ar lengva būti vyru? Mums, moterims, atrodo, kad būti vyru nieko sudėtingo - eini į darbą, iš ten atneši namo pinigų ir viskas. Deja, ne viskas. Toli gražu ne viskas. Juk ...
Meilė įmanoma tada, kai nebijote prarasti partneri... Manau, kiekvienos moters gyvenime buvo bent vienas ją įskaudinęs vyriškis: žemino, įžeidinėjo ar provokavo nepilnavertiškumo jausmą. Liūdna, bet toks ...
Nenoriu prie jo taikytis "Nenoriu spektaklių, noriu sąžiningumo!" - rašo pasipiktinusios merginos, kurioms nesinori mokytis bendravimo su vyru, prašyti jo, įkvėpti. Jos nori b...
Užkankinti meile Ar teko kada girdėti išsireiškimą "užkankinti meile"? Pavyzdžiui, kai paklausi žmogaus, kaip einasi šeimyniniai reikalai, jis tau atsako: "Vyras/žmona...
Vyras negali būti moters draugas Mokslininkai iš Viskonsino universiteto nutarė išsiaiškinti, ar egzistuoja nuoširdi, nieko neįpareigojanti draugystė tarp priešingų lyčių atstovų. Paa...
Kodėl sunku kalbėtis su žmogumi, kuris patinka Su šia problema dažniausiai susiduria, kaip taisyklė, paaugliai. Bet ne vien jie. Ir iš tiesų - sutikę naują žmogų, kuris mums labai patinka, pajuntam...
Moters įtaka vyrui Kokia moters įtaka vyrui? Kodėl vieni vyrai klesti poroje ir pasiekia maksimalius rezultatus socialinėse sferose, o kiti užgęsta, ieško būdų pasprukti...
5 mitai apie vyrus, kurie trukdo moterims sukurti ... Originalas Įprasta manyti, kad vyrai – stiprūs, o moterys – gražios. Kaip kitaip?! Deja, tai yra stereotipai, kuriuos būtina griauti, nes jie tik tru...
Ištekėjau. O kas toliau? Nuskambėjo paskutiniai Mendelsono maršo akordai, tave iškilmingai išnešė iš santuokų rūmų (mano gyvenime, beje, tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, ...
Padėkite rasti normalų vyrą Originalas Kad ir kaip banaliai skambėtų klausimas „Kaip susirasti vyrą?“, jis yra labai rimtas ir realiai rūpi nemažai moterų, todėl pakalbėkime api...
Ar žemina moterį namų šeimininkės statusas Dažnai tai šen, tai ten girdžiu pasipiktinimo kupinus moterų šūksnius, jie netgi ne visada adresuojami būtent man. Apie tai, kad moters padėtis - žemi...
Kad būtum mylima Kad būtum mylima, nereikia būti "kieta", nereikalingi brangūs rankinukai, madingi daiktai, automobiliai, butai ir aukštakulniai. Nepadės, nei žvilgsni...
Norėjau tapti gera. O tapau patogi Su kuo dažnai tenka susidurti psichologui, kuris užsiima šeimyninių santykių tema? Su vieno sutuoktinio nepasitenkinimu kito sutuoktinio elgesiu arba ...
Kaip įkvėpti savo vyrą Manęs to dažnai klausinėja - kartais tiesiai, kartais užuominomis. Pavyzdžiui, vyras nenori dirbti arba jo niekas nedomina. Kadangi pirmiausiai mes ži...
Oi, viskas! Moteriškos logikos klasika Yra teorija, pagal kurią vyrai ir moterys - skirtingų planetų gyventojai. Juk mes skiriamės vienas nuo kito praktiškai visais psichikos aspektais - ch...